noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Region Stockholm tecknar avtal med TietoEVRY kring nytt IT-stöd för en mer tillgänglig hälso- och sjukvård

19 november 2020

Region Stockholm och TietoEVRY tecknar ett nytt avtal för att implementera TietoEVRYs produkt “Lifecare Samordnad Planering”, ett digitalt verktyg utvecklat för samverkan inom sluten hälso- och sjukvård och kommunal hälso- och sjukvård. Det digitala verktyget är ett led i regionens och kommunernas arbete för att svara mot framtidens vårdbehov, och ska resultera i bättre och säkrare vård med hjälp av digitalisering. Avtalet gäller initialt i fyra år och med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år.

Region Stockholm fortsätter sin digitalisering för att nå det övergripande målet om ”en tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna”. Initialt införs nya digitala tjänster som möjliggör en fortsatt utveckling för vården. En viktig omställning för att införa framtidens hälso- och sjukvård i Sverige. Region Stockholm har idag 2,3 miljoner invånare och är Sveriges största region sett till folkmängd.

Det initiala ordervärdet är ca 56 miljoner kronor, men kan med optioner och förlängningar uppgå till 104 miljoner kronor. Avtalet mellan Region Stockholm och TietoEVRY täcker området som innefattar Samordnad planering vid utskrivning (SPU), vård‐ och omsorgsplanen som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser och åtgärder från kommunal hälso-och sjukvård och/eller socialtjänst. Detta är en del av den samordnade vård‐ och omsorgsplaneringen. Patientens behov styr vilka professioner från vården och omsorgen som deltar vid en samordnad planering vid utskrivning.

Vid varje planeringstillfälle deltar slutenvårdens sjuksköterska, kommunens biståndshandläggare samt kommunens distriktsjuksköterska. Detta resulterar i en förbättrad samordning mellan aktörerna och även ett större patientfokus och delaktighet av individens vård-och omsorgsplan.

– Både Region Stockholm, kommunerna i länet och TietoEVRY ser digitaliseringen som ett viktigt verktyg för att möjliggöra en mer tillgänglig och nära vård. Vi är oerhört stolta över att få bidra till digitaliseringen genom att leverera ett heltäckande IT-stöd för regionens verksamheter och kommunerna som underlättar och effektiviserar arbetet med patientens samordnade vårdplan, säger Lars Johansson, kundansvarig för Region Stockholm på TietoEVRY.

– Med hjälp av Lifecare Samordnad Planering kommer regionen få möjlighet att använda ett modernt verktyg anpassat efter dagens lagstiftning och verksamhetenskrav. Detta kommer att innebära mindre administration och högre kvalité, men även skapa utrymme för bättre samverkan mellan region och kommuner, säger Patric Nilson, affärsområdesansvarig för specialiserade sjukvårdsprodukter inom TietoEVRY.

I "Lifecare Samordnad Planering” finns också stöd för Samordnad Individuell Plan (SIP), en process som involverar aktörer på kommunnivå.

 

För ytterligare frågor om samarbetet, vänligen kontakta:

TietoEVRY Newsdesk, news@tietoevery.com, +46 70 234 20 02

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Kontakt

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn