noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Trygga dataflöden mellan USA och EU kan snart bli verklighet

Wenche Karlstad / oktober 24, 2022

USA:s president Joe Biden har undertecknat vad som tycks vara det första större officiella steget mot ett nytt dataöverföringsavtal mellan USA och EU.

USA:s regering och EU-kommissionen meddelade i mars år att de skulle uppdatera det tidigare ramverket Privacy Shield för att möjliggöra trygga och säkra dataöverföringar mellan USA och EU.

Den nya amerikanska presidentordern som undertecknades den 7 oktober är det första officiella steget mot ett Privacy Shield 2.0. Nu är det EU-kommissionens tur att se över innehållet och föreslå ett beslut om adekvat skyddsnivå i förhållande till USA.

EU-kommissionen har inte utlovat någon tidpunkt för när den ska vara klar, men vissa journalistiska källor uppskattar att processen kommer att ta närmare sex månader, om allt går som det ska. Bland annat ska den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, yttra sig. Det krävs grönt ljus från en kommitté bestående av företrädare för EU:s medlemsstater. Till sist ska även Europarlamentet granska utkastet.

  • När allt är klart kommer data tryggt och säkert att kunna flöda mellan företag i EU och USA som certifierats av handelsdepartementet enligt det nya ramavtalet. Huruvida det nya avtalet också kommer att uppfylla de europeiska kraven på integritet förblir dock en svår fråga, som skulle kunna prövas vid EU:s domstolar, säger Wenche Karlstad, Head of Strategic Differentiation Programs, Tietoevry Connect.

 

Skapar tillväxt i dataekonomin

Till följd av de ökande mängderna global information är de transatlantiska dataflödena avgörande i den ekonomiska relationen mellan EU och USA. Globala dataflöden bidrar nu mer till tillväxten än handeln med varor.

EU-kommissionen uppskattar att mängden data som produceras i världen växer snabbt. Var 18:e månad fördubblas mängden data.

Enligt EU:s uppskattningar kommer dataekonomins värde att öka till över 550 miljarder euro till 2025, vilket motsvarar 4 procent av EU:s totala BNP.

Europeiska initiativ för att öka digital suveränitet

Det är viktigt att kunna lita på att regelverket är så bra att känsliga uppgifter skyddas från eventuellt missbruk. Det bör ge rättssäkerhet för dataöverföring och säkras i en pålitlig miljö för att förbättra digital suveränitet för företag och länder i Europa och globalt.

Hur EU kommer att anta och genomföra avtalet kommer att vara viktigt för de europeiska medborgarna, samhället och företagen.

Många intressenter, inklusive de amerikanska teknikjättarna, lyfter fram de positiva aspekterna av presidentdekretet, såsom ökad datasekretess för europeiska medborgare och rättssäkerhet för företag. Vissa andra intressenter, däribland europeiska konsumentorganisationer, är fortfarande skeptiska till huruvida det nya avtalet är tillräckligt för att skydda européernas integritet och personuppgifter.

Tietoevry berömmer EU-kommissionen för flera nya initiativ för att öka den europeiska digitala suveräniteten och konkurrenskraften i den globala dataekonomin.

  • Vi är medlemmar i det europeiska molnprojektet Gaia-X, deltar i säkerhetsstandardiseringsgrupper för molntjänster på nordisk och europeiska nivå, och bidrar även till de offentliga diskussionerna kring europeisk digital suveränitet framöver, säger Wenche Karlstad.

  • Medvetenheten kring valen av molnlösningar i ett multimolnlandskap är avgörande i detta avseende. Det handlar ytterst om att ta ansvar för värdet av datasuveränitet och våra verksamheter i en global digital ekonomi.


Läs mer om digital suveränitet här

Wenche Karlstad
Head of Digital Sovereignty Initiatives

Wenche is passionate about creating value for our customers and enabling growth with attractive service offerings. She has near twenty years of experience in the IT business with different roles within management and advisory, bringing new services to the market.

In her current role as Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services, she is leading a global team of experts and managers.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn