noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fler cyberattacker gör molnlagring viktigare

Politisk instabilitet, alltfler cyberattacker och ökade datavolymer – allt detta ställer högre krav på att skydda känslig data. Digital suveränitet är en av lösningarna på problemet.

Wenche Karlstad / september 21, 2022

Samtidigt som behovet av att skydda känslig data inte kommer att bli mindre, måste det också vara möjligt att dela informationen på ett säkert sätt. Detta dilemma kan lösas med att anpassa rätt data till rätt moln.

Begreppet digital suveränitet syftar helt enkelt till att skydda digitala tillgångar. Det kan handla om vem som har tillgång till vilken uppgifter, var de finns, vart de rör sig och vem som förfogar över äganderätten. Kontroll över lagring och tillgång till egna uppgifter står i centrum.

Det kan låta enkelt, men det finns en hel del hinder som måste tacklas. Ett är juridiken, som inte alltid hänger med i den snabba tekniska utvecklingen. Hur man ska förhålla sig till alla regelverk som GDPR, Cloud Act och den uppdaterade Privacy Shield som snart ska komma från EU-kommissionen? Att hålla sig uppdaterad kräver både mycket tid och är komplicerat, inte minst för mindre företag.

Medvetenheten om det här ökar. Men det är viktigt att både branschen och myndigheter bidrar med tydliga riktlinjer och med specifika råd utifrån de ramvillkor som gäller

Rätt ändamål och rätt molnlagring

En konsekvens av att komplexiteten ökar är att företagens behov av extern kompetens kommer att öka. De regleringsåtgärder på detta område som EU har vidtagit bedöms av de flesta som bra och kan skydda användarna. I slutet av året kommer som nämnts EU-kommissionen att presentera nya och hårdare åtgärder för att garantera suveräniteten och skydda molntjänster. Det är en ständig balansgång mellan att å ena sidan att främja innovation, ny smart teknik och tillväxt, å den andra sidan att försäkra sig om att känslig data inte kommer i orätta händer. Det handlar mycket om att skilja mellan olika typer av data och att hitta den optimala lösningen som är avpassad efter rätt ändamål och rätt molnlagring.

I praktiken står Sverige och övriga Norden förhållandevis väl rustade i detta sammanhang. Generellt kan Norden visa på en mognad och stark innovationskraft när det gäller att tillhandahålla digitala tjänster till medborgare, företag och samhället i stort. Utmaningen är i stället att små och medelstora företag och aktörer ska kunna känna samma trygghet och ha samma förutsättningar som stora aktörer. Aktivering av skyddad data måste kunna ske i en säker och förtroendebaserad infrastruktur. Data är, och kommer att vara, en resurs som kan och bör delas, så länge det görs på ett korrekt sätt.

I slutänden handlar det om äganderätten till data. Vi måste kunna lita på att reglerna är så bra att man inte ger andra länder tillgång till känsliga uppgifter och att uppgifterna klassificeras på ett sätt som gör att vi har kontroll över dem. Medvetenheten om valet av olika molnlösningar i ett landskap med flera moln är avgörande i detta avseende

Läs mer om hur du kan säkerställa att din data skyddas och hålls inom nationella gränser med vår lösning här.

Wenche Karlstad
Head of Digital Sovereignty Initiatives

Wenche is passionate about creating value for our customers and enabling growth with attractive service offerings. She has near twenty years of experience in the IT business with different roles within management and advisory, bringing new services to the market.

In her current role as Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services, she is leading a global team of experts and managers.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn