noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Onko suojattu ja turvallinen tiedonkulku EU:n ja Yhdysvaltojen välillä pian todellisuutta?

Wenche Karlstad / 26. lokakuuta, 2022

Yhdysvaltojen presidentti Biden julkaisi tietosuojaa vahvistavan toimeenpanomääräyksen, jonka on tarkoitus toimia pohjana uudelle Privacy Shield -puitejärjestelylle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliseen tiedonsiirtoon.

Tämän vuoden maaliskuussa Yhdysvaltojen presidentti ja Euroopan komission puheenjohtaja ilmoittivat, että Privacy Shield -puitejärjestelystä tullaan luomaan päivitetty versio, jonka on tarkoitus tehdä transatlanttisesta tiedonsiirrosta turvallista ja suojattua EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Nyt järjestely on askeleen lähempänä toteutumista.

Yhdysvaltojen presidentti Bidenin perjantaina 7. lokakuuta julkaisema toimeenpanomääräys oli ensimmäinen virallinen askel kohti Privacy Shield -puitejärjestelyn 2.0-päivitystä. Seuraavaksi Euroopan komissio arvioi Yhdysvaltojen ehdottaman uuden viitekehyksen tarjoamaa tietosuojaa ja ehdottaa vastaavuuspäätöstä, mikäli Yhdysvaltojen tietosuojan taso katsotaan EU:n näkökulmasta riittäväksi.

Euroopan komissio ei ole julkisesti sitoutunut tarkkoihin aikatauluihin tai määräaikoihin Privacy Shield 2.0 -puitejärjestelyn toteuttamiselle. Jotkut journalistiset lähteet ovat arvioineet prosessin kestävän lähes kuusi kuukautta, mikäli kaikki sujuu ongelmitta. Tietosuojatason vastaavuuspäätöksen tekeminen on monivaiheinen prosessi, johon kuuluu lausunnon saaminen Euroopan tietosuojaneuvostolta (EDPB), sekä vihreän valon saaminen EU:n jäsenvaltioiden edustajista koostuvalta komitealta. Lopuksi Euroopan parlamentilla on oikeus tarkastaa tietosuojatason riittävyyttä koskevan vastaavuuspäätöksen luonnos.

Kun puitejärjestely saadaan hyväksyttyä, voivat EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaministeriön sertifioimat yritykset jakaa tietoa turvallisesti uuden Privacy Shield 2.0 -puitejärjestelyn mukaisesti.

Se, vastaako uusi puitejärjestely Euroopan tietosuojavaatimuksia, on kuitenkin kriittinen kysymys, joka saatetaan riitauttaa EU-tuomioistuimessa.

Kasvava datamäärä luo kasvua datataloudessa

Transatlanttiset tietovirrat ovat Yhdysvaltojen mukaan ehdoton edellytys 7,1 biljoonan dollarin arvoiselle liiketoiminnalle EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Datan määrä kasvaa nyt niin nopeasti, että Yhdysvallat arvioi globaalien tietovirtojen edistävän jo globaalia kasvua enemmän kuin maailmanlaajuinen tavarakauppa.

Euroopan komissio arvioi maailmassa tuotetun datan määrän kaksinkertaistuvan 18 kuukauden välein. Vuonna 2018 tietoa tuotettiin 33 tsettatavua ja vuonna 2025 tuotetun datan määrän odotetaan olevan jo 175 tsettatavua.

EU:n arvioiden mukaan datatalouden arvo nousee yli 550 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä, mikä on 4 % EU:n koko BKT:sta.

Tietoturvasäädökset ja aloitteet Euroopan digitaalisen suvereniteetin lisäämiseksi

Meidän on voitava luottaa siihen, että säädökset ovat niin hyviä, että arkaluontoiset ja tärkeät tiedot on suojattu väärinkäytöltä. Säädösten tulisi tuoda oikeusvarmuutta tiedonsiirtoon ja tiedon turvaamiseen luotettavassa ympäristössä, jotta yritysten ja valtioiden digitaalista itsemääräämisoikeutta voidaan parantaa niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti.

Se, miten EU hyväksyy ja panee täytäntöön uuden Privacy Shield -puitejärjestelyn on erittäin oleellinen kysymys kaikille Euroopan kansalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Monet sidosryhmät, kuten esimerkiksi yhdysvaltalaiset teknologiajätit, korostavat Bidenin julkaiseman toimeenpanomääräyksen myönteisiä puolia, kuten tietosuojan lisääntymistä Euroopan kansalaisille ja oikeusvarmuutta yrityksille. Jotkut muut sidosryhmät, kuten esimerkiksi tietyt eurooppalaiset kuluttajajärjestöt, ovat edelleen skeptisiä sen suhteen, riittääkö uusi puitejärjestely suojaamaan eurooppalaisten yksityisyyttä ja henkilötietoja.

Kiitämme Euroopan komissiota useista viimeaikaisista aloitteista Euroopan digitaalisen itsemääräämisoikeuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi globaalissa datataloudessa.

Olemme GAIA-X:n jäsen, ja osallistumme pilvipalveluiden tietoturvastandardointityöryhmiin pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla sekä Euroopan digitaaliseen suvereniteettiin liittyviin julkisiin keskusteluihin.

Monipilviympäristössä on ratkaisevan tärkeää ymmärtää pilvipalveluihin liittyviä valintoja. Viime kädessä kyse on siitä, että kannamme vastuun datan itsemääräämisoikeuden ja liiketoimintamme arvosta globaalissa digitaalisessa taloudessa. Lue lisää digitaalisesta itsemääräämisoikeudesta täältä.

Wenche Karlstad
Head of Digital Sovereignty Initiatives

Wenche is passionate about creating value for our customers and enabling growth with attractive service offerings. She has near twenty years of experience in the IT business with different roles within management and advisory, bringing new services to the market.

In her current role as Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services, she is leading a global team of experts and managers.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä