noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Är det krångligt att delta i offentliga upphandlingar?

Thomas Brånfelt / mars 16, 2021

Låt oss inte tappa bort kreativa små och medelstora företag och deras lösningar pga svårbegripliga och krångliga regler!

Almega släppte rapporten Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling i tisdags förra veckan, och i samband med detta deltog vi i deras paneldebatt för att diskutera rapportens svar och slutsatser. IT & Telekomföretagen har i veckan även publicerat ett utdrag ur rapporten utifrån medlemmarnas svar, de pekar på vad som behöver ske för att fler techföretag ska kunna bidra till samhällsutvecklingen. Tidskrävande formalia, fokus på lägsta pris och för många och irrelevanta krav listas som några av de största hindren.

Vi tror, baserat på rapporten och dialogen i paneldebatten och det faktum att vi har hållit på med detta i över 25 år, att man måste separera frågeställningarna och prata om rätt sak. Upphandlingar är omfattande och det handlar om att göra rätt – men att det skulle vara krångligt är inte vår bild.

Håll isär formalia och krav

En upphandling består dels av formalian kopplad till Lagen om offentlig upphandling, dels av innehållet med de krav som ställs, d v s kravbilden på den tjänst eller produkt som efterfrågas. Vi måste skilja på dessa två perspektiv i debatten för att få en konstruktiv dialog.

Kravbilden är något som upphandlande myndighet ansvarar för, och vi förutsätter att de krav som ställs är relevanta för att säkerställa att tjänsten når upp till de krav och den funktionalitet som efterfrågas. Vi är övertygade om att kommuner, regioner och myndighter ställer relevanta krav för att säkerställa att skattepengarna används på rätt sätt. Att alla leverantörer sedan inte når upp till ställda krav och förväntningar kan inte upphandlande myndighet lastas för. Grunden för upphandlingslagarna och regelverken utgår ju från EU:s upphandlingsdirektiv när det gäller upphandlingar över tröskelvärdet, och således något myndigheterna måste hålla sig till.

Det behöver inte vara krångligt

Vi ser inte heller att det är krångligt, vi skulle hellre kalla det omfattande. Det handlar om att göra rätt – och det kan vara en utmaning även för ett stort it-företag som vi representerar, som jobbar med detta på daglig basis. Även om vi har lång erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling brister även vi emellanåt och gör fel.  

Det är som sagt ett omfattande arbete att svara på upphandlingar och är man inte van så är det fullt förståeligt att det kan vara utmanande att delta i processen. I grund och botten handlar det om att förstå regelverket, läsa och förstå underlag, svara på de frågor som ställs i text och vara noggrann. Det kan låta enkelt men om man inte gör detta kontinuerligt och har rätt kompetens i företaget kan offentliga upphandlingar upplevas som krångliga – något som troligtvis avspeglas i undersökningen.

Tappa inte bort små och medelstora företag

Det vi dock ser som allvarligt för Sverige, offentlig sektor och även för it-branschen, är själva uppfattningen att upphandling är krångligt då det riskerar att utestänga mindre och innovativa företag från att ta del. Det skulle kunna få förödande konsekvenser för samhället i form av ”tappade idéer” och missad utveckling.

Jag tror att det är viktigt att få till en diskussion som utgår från att det finns en marknad där alla har en plats. Vi behöver resonera om hur offentlig sektor kan underlätta för alla de små- och medelstora företag som vill verka tillsammans med offentlig sektor, både inom it-branschen och alla andra branscher.

Det är utifrån det perspektivet som upphandlingslagarna måste diskuteras – att fokusera på små- och medelstora företags förutsättningar gällande upphandlingar för att underlätta för dem och stimulera dem att delta i de offentliga affärerna. Där ska diskussionen ta sitt avstamp.

Den så kallade förenklingsutredningen som 2018 resulterade i slutbetänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål” bestod av två delar, en som handlade om att göra det enklare och en som fokuserade på åtgärder för att minska antalet överprövningsmål. Dessvärre visar svaren i IT & Telekomföretagens sammanställning att ”Av de svarande anser 45 procent att processen kring offentliga upphandlingar under de senaste tre åren har blivit mycket krångligare eller krångligare.”

Detta betyder ju att nästan hälften av it-branschens leverantörer upplever att det blivit krångligare trots regerings intentioner att förenkla reglerna – intressant att konstatera och viktigt att göra något åt.

Vi behöver få i gång en dialog kring förutsättningarna som framför allt små- och medelstora företag verkar under samt hur de upplever Lagen om offentlig upphandling – det vill säga separera formalian från diskussionen kring innehållet och kraven. Vi på offentlig sektor på TietoEVRY tycker inte att upphandling är krångligt men vi har full förståelse för att det kan upplevas så av många företag.

Sverige har många innovativa företag som ligger i teknikens framkant och det är av största vikt att vi alla kan vara med och bidra med vårt kunnande och våra lösningar för att tillsammans säkra vår gemensamma framtida välfärd. Låt oss inte tappa bort dessa bidragande företag på vägen!

Thomas Brånfelt
Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Författare

Thomas Brånfelt

Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn