noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fakta före analys

Vi vill att samtalet kring värdeskapande digitalisering för offentlig sektor utgår från samhällets utmaningar.

Thomas Brånfelt / november 15, 2021
Ladda hem undersökningen

Flera kommunchefer menar att de inte har tid och resurser till att ens göra det förarbete som behövs avseende kartläggning av de behov som finns. Det är en av de utmaningar som framkommer i undersökningen ”Kommunen, digitaliseringen och samhället” som Demoskop har genomfört på uppdrag av TietoEVRY.

Hur hänger allt ihop?

Utmaningarna och rapportens innehåll presenterade jag på eFörvaltningsdagarna 2021 inför cirka 900 deltagare. Undersökningen och dess resultat redovisades i sin helhet utifrån Demoskops slutsatser av de intervjuade kommuncheferna/kommundirektörerna.

Vi vill att samtalet kring värdeskapande digitalisering för offentlig sektor utgår från samhällets utmaningar. För oss är det en självklarhet att distrubera de fakta som framkommer i undersökningen, utan en analys från vårt håll. Det är, enligt oss, det enda sättet att bygga en saklig och konstruktiv dialog.

 

”För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels till den service och välfärd som invånarna har rätt till”

/Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU2020:8)


Ovanstående citat är från inledningen i slutbetänkandet från den så kallade kommuntredningen som kom förra året. Vi har tagit avstamp i utredningens kapacitetsbegrepp för att förstå hur ens kapacitet uppfattas idag, hur digitaliseringen kan understödja utvecklingen, samt i vilken utsträckning man upplever att man är digitaliserade i dagsläget.

Ladda hem undersökningen

I presentationen på eFörvaltningsdagarna satte jag undersökningens frågor i ett sammanhang och visade hur de hänger ihop genom två illustrationer:

Samhället


Samhällsperspektivet där kapaciteteten kopplas till hela kommunens verksamhet i undersökningens avsnitt ” 2. Driftskapacitet och utvecklingskapacitet”, avsnitt ” 5. Vikten av att kunna mäta effekter” och avsnitt ” 6. Viktigaste verksamhetsfrågorna”

Kommunen och digitaliseringen

 

Digitaliseringsperspektivet där kapaciteten kopplas till digitalisering genom avsnitt ” 3. Möjligheter med digitalisering relaterat till kapacitet” och avsnitt ”4. Grad av digitalisering i dagsläget”

 

Kommunen, digitaliseringen och samhället” försöker visa hur digitaliseringen förhåller sig till helheten i det välfärds- och myndighetsuppdrag som en kommun har. Med dessa två övergripande bilder så får (förhoppningsvis) frågorna en lättförstålig struktur över hur det hänger ihop. 

 

När de stora tre saknas

Det jag kan konstatera utifrån kommunernas svar är att det saknas tid, kompetens och ekonomiska resurser för att utveckla kommunernas verksamhet för att säkerställa en framtida förändring som ger möjlighet att klara av utmaningarna. När det inte finns en utvecklingskapacitet i majoriteten av kommunerna, hur ska vi då kunna möta t.ex. den demografiska utvecklingen?


Vad är status 2021 för kommunerna?

Passa på att ladda ner undersökningen ”Kommunen, digitaliseringen och samhället” och ta del av vad status är i kommunerna 2021 när det gäller digitaliseringens roll i samhällsbygganden. Gör er egen analys och använd materialet för en konstrutiv dialog om hur vi ska vi lösa de utmaningar som vi står inför.


Ladda hem undersökningen

 

 

Thomas Brånfelt
Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Författare

Thomas Brånfelt

Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn