noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

ALLSKOG helt i skyene

Valgte Azure

www.allskog.no

Tietoevry at your service

Da Eirik Wean tiltrådte som IT-sjef i skogeierforeningen ALLSKOG, var det med et klart ønske om å modernisere IT-tjenestene. IT-løsningene de hadde brukt i mange år var utdaterte, og løste verken dagens eller morgendagens behov.

– De eksisterende løsningene våre krevde relativt mye support, noe som la beslag på betydelige ressurser både hos oss og EVRY, forteller Wean.

Samtidig var implementeringstiden en begrensning i forhold til å lansere nye tjenester, og dermed var det naturlig å se seg om etter alternativer. Inhouse eller outsourcing?

ALLSKOG evaluerte en rekke alternativer før valget falt på en skybasert løsning.

– Vi vurderte både å fortsette med outsourcing hos en driftspartner, satse på egne løsninger inhouse - eller gå for en skybasert løsning, forteller Wean.

Det siste fremsto som det mest fremtidsrettede, fordi det gir økt fleksibilitet og skalerbarhet samtidig som innføringen av nye tjenesten blir enklere.

– Som andre bransjer endrer også skogbruksnæringen seg raskt. For å møte disse endringene er det viktig å kunne levere produktivitetsøkende tjenester raskt, og uten store investeringer.

– Som andre bransjer endrer også skogbruksnæringen seg raskt. For å møte disse endringene er det viktig å kunne levere produktivitetsøkende tjenester raskt, og uten ostore investeringer. Spørsmålet var om organisasjonen var klar og Cloud-Ready?

Wean og ALLSKOG tok kontakt med oss for å få en analyse av mulighetsrommet med en skybasert løsning, og i hvilken grad organisasjonen var "Cloud-Ready".

Med grunnleggende kjennskap til driftsmiljøet i ALLSKOG gjorde vi en analyse av behov og muligheter i en løsning basert 100% på Microsoft Azure, og etter at Cloud Readiness-prosessen var gjennomført konkluderte vi sammen med Wean og hans medarbeidere at Azure var en fornuftig vei å gå.

Trygg overgang til Azure

Da avgjørelsen om en full overgang til Microsofts skytjeneste Azure var tatt, sørget EVRYs konsulenter for at flytteprosessen skjedde uten at det påvirket den daglige driften. Prosessen var nøye gjennomtenkt, og gjennomføringen skjedde som planlagt.

Servere internt hos ALLSKOG og ved EVRYs driftssenter ble erstattet med Azurebaserte tjenester, inkludert virtuelle maskiner og all overvåking. Samtidig gikk organisasjonen over på Office 365, noe som blant annet gjorde at servere som tidligere kjørte mail, SharePoint og Skype for Business ble overflødige.

Enklere hverdag for brukerne

– Etter flytteprosessen ligger mesteparten av våre forretningskritiske IT-løsninger i Azure, sier Wean.

– Office-programmer, SuperOffice, Visma, diverse kartverktøy og andre applikasjoner er lett tilgjengelig uansett hvor brukerne befinner seg. Hastighet og stabilitet er like bra eller bedre enn tidligere, og det er ikke lengre skepsis til å ha dataene i skyen.
Klargjøring av PCer og oppgradering av applikasjoner går mye raskere Nye PCer blir nå enkelt logget på Azure AD/Intune slik at de raskt får lastet ned riktig programvare.

– Dette er et av områdene som går raskere og enklere med den nye skybaserte løsningen, forteller Wean. – Det samme gjelder distribusjon av ny eller oppdatert programvare til brukerne.

Tidligere måtte brukerne lete seg frem til riktig versjon, mens det nå skjer helt automatisk. Mobilapplikasjoner blir automatisk oppdatert via Microsoft Intune. Applikasjoner og policyer blir automatisk distribuert ut i fra hvilken rolle den enkelte brukeren har.

Mer tid til utvikling av nye tjenester

En av de viktigste gevinstene er at den skybaserte løsningen frigjør tid slik at Wean og kollegaene kan fokusere på utviklingsprosjekter: – Vi er nå i gang med å utvikle nye tjenester, blant annet en iPad-basert kontraktsløsning for bruk ute i skogen, videreutvikling av beslutningsstøttesystemer og et nytt timeføringssystem som vil gi oss bedre oversikt og kontroll.

— Vi vurderer også å ta i bruk Microsoft PowerApps som vil muliggjøre helt nye måter å jobbe på i felt, avslutter Wean.

Om ALLSKOG:

ALLSKOG er et skogeiersamvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. Selskapets formål er å arbeide for eiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. ALLSKOG har høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger. Selskapet har ca 100 ansatte totalt, og omsetter for ca 1 mrd kroner med en markedsandel på 83 % i sin geografi. Selskapet er eid av 7700 skogeiere som gjennom 84 lokale skogeierlag utgjør eierorganisasjonen i selskapet.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn