noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

ALLSKOG går på moln!

ALLSKOG
Tietoevry at your service

När Eirik Wean tillträdde som IT-chef för skogsägarföreningen ALLSKOG fanns redan en tydlig önskan om att modernisera företagets IT-tjänster. Deras befintliga IT-lösningar var daterade och levde varken upp till dagens, eller morgondagens, behov.

– Våra gamla lösningar krävde ganska mycket support – vilket krävde mycket resurser både från oss och EVRY, berättar Wean.

Samtidigt var implementeringstiden för att lansera nya tjänster en begränsning och därför var det naturligt för oss att leta efter nya alternativ.

Inhouse eller outsourcing?

ALLSKOG övervägde ett antal olika alternativ innan valet föll på en molnbaserad lösning.

– Vi valde mellan att fortsätta outsourca till en operativ partner, investera i egna lösningar internt eller att satsa på en molnbaserad lösning, säger Wean.

Det senare alternativet verkade som det mest framtidssäkra, eftersom det både skulle ge ökad flexibilitet och skalbarhet samtidigt som det skulle underlätta införandet av nya tjänster. Precis som inom de flesta andra industrier förändras skogsindustrin snabbt.

För att kunna möta dessa förändringar var det viktigt för ALLSKOG att kunna leverera produktivitetshöjande tjänster snabbt – utan att behöva göra stora investeringar. Frågan var nu bara om organisationen var redo.

Cloud-Ready?

Med Wean i spetsen kontaktade ALLSKOG oss för att analysera möjligheterna att få en molnbaserad lösning och för att se i vilken utsträckning organisationen var "Cloud-Ready". Med grundläggande kunskap om driftsmiljön i ALLSKOG gjorde vi en analys av deras behov och möjligheter att få en lösning som till 100 % var baserad på Microsoft Azure. Efter att Cloud Readiness-processen var genomförd kom vi, tillsammans med Wean och hans medarbetare, fram till att Azure var det bästa valet.

Säker övergång till Azure

När beslutet togs om en fullständig övergång till Microsofts molntjänst Azure, säkerställde våra konsulter att överföringsprocessen kunde ske utan att påverka den dagliga verksamheten. Varje steg i processen var noggrant genomtänkt och genomförandet gick som planerat.

ALLSKOGs interna servrar liksom servrarna på EVRYs driftcenter ersattes med Azure-baserade tjänster, inklusive virtuella maskiner och all övervakning. Samtidigt bytte organisationen till Office 365, vilket bland annat innebar att servrar som tidigare hade hanterat mail, som SharePoint och Skype för företag, blev överflödiga.

Lättare vardag för användarna

– Efter övergången ligger de flesta av våra affärskritiska IT-lösningar i Azure, säger Wean.

Office-programmen, SuperOffice, Visma, olika kartverktyg och andra applikationer finns lätt tillgängliga, oavsett var användaren befinner sig. Hastighet och stabilitet är lika bra – eller bättre – än tidigare och det finns inte längre någon skepsis internt om att ha data i molnet.

Att förbereda datorer och uppgradera program går mycket snabbare

Det är numera enkelt att logga in nya datorer i Azure AD / Intune så att de snabbt kan ladda ner rätt programvara.

– Det här är ett av de områden som är både snabbare och enklare med den nya molnbaserade lösningen, säger Wean.

Samma sak gäller när användarna ska få ny eller uppdaterad programvara. Tidigare behövde de leta efter rätt version, men nu sker allting helt automatiskt. Mobilapplikationer uppdateras automatiskt via Microsoft Intune och program och policys distribueras automatiskt baserat på den enskilda användarens roll.

Mer tid att utveckla nya tjänster

En av de viktigaste vinsterna är att den molnbaserade lösningen frigör tid så att Wean och hans kollegor kan fokusera på utvecklingsprojekt.
– Vi utvecklar nu nya tjänster, inklusive en iPad-baserad kontraktslösning som kan användas i skogen, vidareutveckling av beslutsstödsystem och ett nytt tidsrapporterings-system som ger oss en bättre överblick
och mer kontroll.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn