noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry løfter frem mangfold som partner med SHE

22 mars 2023

Tietoevry er en av hovedpartnerne for årets SHE-konferanse i Oslo i april. Konferansen setter sosial bærekraft på agendaen med fokus på vekst og innovasjon i både næringslivet og i samfunnet ellers.

I Tietoevry utvikler vi digitale løsninger og tjenester for hele samfunnet. Derfor er det viktig at de som jobber med å utvikle denne teknologien speiler det mangfoldet som finnes i befolkningen. Mangfold er essensielt for å sikre at man får inn ulike perspektiver. Noe som i sin tur sikrer bedre beslutninger, økt innovasjon og digitale tjenester som møter behovene til hele befolkningen. Kulturen vår er bygget på de nordiske verdiene åpenhet, tillit og mangfold. Det tror vi er med på å gi oss økt konkurransekraft i det globale markedet.

Mangfold og inkludering som nøkkelelementer

Tietoevry tar mangfold og inkludering på alvor. Vi jobber hver dag for å skape en kultur der forskjeller blir verdsatt og der det er forståelse for at folk med ulike bakgrunner og erfaringer har med seg verdifull kunnskap som kan berike måten vi jobber på. Mangfold og inkludering er nøkkelelementer som både preger organisasjonskulturen vår og bidrar til bedre beslutninger. I vårt mangfolds- og inkluderingscharter har vi nedfelt konkrete prioriteringer og forpliktelser.

“Partnerskapet med SHE gir oss muligheten til å måle mangfoldsarbeidet vårt og ambisjonene våre opp mot andre store organisasjoner. Ved å akseptere hver enkelt for den de er, skaper vi en kultur hvor alle kan nå sitt fulle potensial – og mangfold og inkludering er en del av alle vinnende bedriftskulturer i dag», sier Kia Haring, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Tietoevry.

«Vi er veldig glade for å ha Tietoevry som partner igjen for årets konferanse! De spiller en viktig rolle i å skape fleermuligheter og mangfold innen IT-sektoren. Vi vet at de kommer til å bli en viktig stemme på SHE2023 - både på gulvet i Oslo Spektrum og på scenen!», sier Astrid Skaugseth, administrerende direktør for SHE Community.

Vi trenger flere kvinner i teknologibransjen

KJønnsbalansen innen IT- og teknologibransjen i dag er generelt sett 30% kvinner og 70% menn, og i industrialiserte land står kvinner for kun 1 av 3 avlagte grader innen realfag. Som en del av mangfoldsarbeidet vårt har vi satt oss et ambisiøst mål om å ha 40% kvinnelige ansatte innen 2026 og 50% innen 2030.

Evi Seljevoll, administrerende direktør for Tech Services i Tietoevry Norge skal være med i en panelsamtale på SHE-konferansen der teamet er hvordan man best kan forankre sosial bærekraft på arbeidsplassen. I løpet av Evis ti år i Tietoevry har hun hatt flere lederstillinger knyttet til både finans og offentlig sektor, og hun jobber kontinuerlig for å øke rekrutteringen av kvinnelige ledere og teknologer i selskapet. Som en mentor og sponsor er hun en sterk forkjemper for mangfold og inkludering, og hun jobber aktivt for å oppfordre jenter og kvinner til å velge en karriere i techbransjen.

«Skal vi nå ut til unge jenter og få dem interessert i IT og teknologi, må vi endre måten vi snakker om bransjen på. Hvis du vil være med å påvirke samfunnsutviklingen i årene som kommer, er det teknologi som gjelder. Dette må vi få frem.», sier Evi.

 

Mer om Tietoevry på SHE-konferansen her!

For mer informasjon, ta kontakt med:

Renate Morken, Senior Communications Manager, renate.morken@tietoevry.com, +47 476 03 968 

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com , +358 40 570 4072

 

Om oss

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.  

Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på rundt 3 MRD Euro og selskapet er børsnotert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm, i tillegg til Oslo Børs. www.tietoevry.com

Kontakt oss

Kia Haring

Tietoevry alumni

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn