noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Færre enn 1 av 10 kvinner ønsker seg en jobb innen teknologi

– mener arbeidsgivere må gjøre mer

08 mars 2023

Teknologisektoren sliter med rekruttering av kvinner. Nye tall viser at det ikke blir enklere fremover. Kvinnene selv peker på at arbeidsgivere i IT-bransjen ikke gjør nok for å rekruttere kvinner.

En ny undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Tietoevry viser at kun 8 prosent av kvinner i Norge ønsker seg en jobb innen teknologi. Samtidig mener 3 av 10 kvinner at arbeidsgivere innen IT-sektoren ikke gjør nok for å rekruttere kvinner.

– Kjønnsfordelingen i IT-sektoren ligger på 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. Samtidig er nå mangel på fagpersoner bransjens største utfordring. For å utvikle tjenester for hele samfunnet må menneskene som utvikler teknologien representere mangfoldet i befolkningen, slik at vi sikrer bedre beslutninger og økt innovasjon, sier Trond Vinje, konsernsjef for HR hos Tietoevry.

IT-selskapet mener denne utfordringen bare blir større og større framover.

– Uten teknologi vil et moderne samfunn stoppe opp. Samfunnet blir i økende grad digitalisert og denne utviklingen har så vidt begynt, og livene våre blir stadig mer avhengig av teknologi. Men dersom fremtidens løsninger utelukkende utvikles av menn, blir den også i all hovedsak utviklet for menn. Mangfold er viktig for samfunnet generelt og næringslivet spesielt, sier Vinje.

Må endre måten vi snakker om IT og teknologi på

Marita Ødegård jobber som spesialist innenfor helsetech i Tietoevry, og er opptatt av rekruttering av kvinner til bransjen.

– Innen IT og teknologi finner du fremtidsrettede jobber med gode karrieremuligheter. Vi har sett at kvinner tror det er kjedelig å jobbe med teknologi, men det er jo definitivt ikke. Jeg tror vi som bransje er nødt til å endre måten vi snakker om IT og teknologi på, og få bedre frem hvordan teknologi styrer utviklingen av samfunnet vi lever i, sier Ødegård.

Hun peker på at IT og teknologi blant annet kan bidra til å møte utfordringene omsorgssektoren står ovenfor og bidra til løsninger for klimakrisen.

– Det er en myte at IT-bransjen og teknologifag kun handler om programmering. Dette stemmer ikke. Du kan gå på yrkesfag, fagskole og universitet eller høyskole - og jobbe som dataingeniør, fysiker eller bioingeniør. Jenter er generelt gode i realfag og vi trenger alle smarte hoder til innovasjon og utvikling av gode løsninger for hele samfunnet. Brenner du for å gjøre verden bedre, bør du sterkt vurdere teknologi som karrierevei, sier Ødegård.

Tietoevry har i dag en total kvinneandel i selskapet på 31 prosent, mot 29 prosent i 2022. Selskapet har som mål å oppnå 50 prosent kvinneandel innen 2030.

For mer informasjon, kontakt:

Renate Morken, Senior Communications Manager, Tietoevry
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

For mer informasjon

Trond Vinje

Head of HR

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn