noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Utfordrer IT-sektoren på mangfold

Vi ønsker større mangfold og flere kvinner inn i IT-sektoren. Nå utfordrer vi hele bransjen til å jobbe sammen for å få flere kvinner inn i tech, og flere jenter til å velge IT-fag.

05 mars 2021

(Fornebu, 05/03/21) TietoEVRY vil ha flere kvinner inn i IT-sektoren. De gjør en rekke tiltak for å jevne ut kjønnsbalansen i selskapet og har satt seg som mål om å ha like mange kvinnelige som mannlige medarbeidere. Men for å til det store løftet av mangfold innen tech utfordrer de nå hele bransjen til å jobbe sammen.

I dag utgjør kvinner nærmere 30 prosent av alle ansatte i TietoEVRY i Norge. Dette tallet er på samme nivå som andelen kvinner som utdanner seg innen IT-fag. Ifølge NHO står kvinner i industriland for kun 1 av 3 avlagte grader innen de såkalte STEM-fagene (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Og selv om jenter i Norge har bedre karakterer enn guttene i disse fagene på ungdomskolen, så velger de disse fagene bort når de starter på videregående.

TietoEVRY ønsker seg et større mangfold i IT-sektoren og ber nå hele bransjen jobbe sammen for å få flere kvinner inn i tech, og flere jenter til å velge IT-fag. Selskapet har satt seg som mål å øke kvinneandelen til 40 prosent innen fire år, og innen 2030 skal kjønnsfordelingen være 50/50.

– Mangfold er essensielt for varierte perspektiver som igjen sikrer bedre beslutninger, økt innovasjon og bedre tjenester. Det er i dag stor etterspørsel etter smarte hoder i IT-bransjen og mangel på fagpersoner er bransjens største utfordring. Da lever vi ikke godt med at kvinner velger andre yrker. Vi må som bransje jobbe for å få flere kvinner og jenter til å se mulighetene innenfor IT-sektoren, og så må vi sørge for å anstrenge oss ekstra for å finne alle kvalifiserte kandidater når vi rekrutterer, sier Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY.

Leter forbi de som roper høyest

Tone Marie Wahlstrøm er en av 1300 kvinner i TietoEVRY i Norge, og ble i fjor kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner. Hun har vært med på å starte en innovasjonsenhet i selskapet, og har nå bygget opp en ledergruppe hvor halvparten av lederne er kvinner. Hun mener det er et lederansvar å lete grundig etter mennesker som kan være aktuelle til stillinger – uavhengig av de som rekker opp hånda og roper høyest.

- Jeg leder et forretningsområde som utvikler tjenester som skal betjene allmennheten. For å sikre gode løsninger og innovasjon innenfor dette trenger vi da naturlig nok en ledergruppe som også representerer et mangfold i samfunnet, både et mangfold av kvinner og menn og ulike aldersgrupper. Som ledere kan vi ikke sitte tilbakelent og vente på de som søker, vi må lete godt blant de som ikke rekker opp hånda for å finne den riktige kompetansen, sier hun.

Setter i gang med flere tiltak

For å jobbe mot målet om kjønnsbalanse i selskapet lanserer TietoEVRY nå et eget mangfold- og inkluderingsbarometer som de skal bruke for å sikre effektive tiltak. Blant annet vil selskapet sette transparente mål for kjønnsbalanse per forretningsområde, utvikle et mentorprogram for kvinnelige ledere, og i samarbeid med blant annet Women in Tech jobbe for å inspirere jenter til å velge IT-fag.

Videreutvikling av bruken av gamification i rekrutteringsprosesser er også et av tiltakene som skal sikre større mangfold. Ved å bruke digitale spill i utvelgelsen av kvalifiserte kandidater hindrer man ubevisst partiskhet, og gamification bidro til at 44% av alle nyutdannede som ble ansatt i TietoEVRY i fjor var kvinner, og til at det i selskapets internprogram nå er det en kjønnsbalanse på 50/50.

– Da Tieto og EVRY slo seg sammen for litt over et år siden bestemte vi oss for å bygge vår kultur på våre felles nordiske verdier; åpenhet, tillit og mangfold. Mangfold er en kjerneverdi for oss, og vi har nå satt oss noen mål som tydeliggjør vårt sterke engasjement for likestilling og mangfold over tid. Som en av de største arbeidsgiverne innen teknologi i Norden har vi et ansvar og kan gjøre en forskjell, sier Pedersen.

Kraftig fremgang på SHE Indeksen

Som en del av det strategiske arbeidet for kjønnsbalanse i selskapet vil TietoEVRY på et nordisk nivå fremover bruke SHE Index til å måle hvordan de ligger an sammenliknet med andre selskaper. I Norge har TietoEVRY vært en del av indeksen i flere år, og det siste året har de økt sin score betraktelig og er i år rangert som nr 14 fra nr 49 i fjor.

- Vi er bevisste på at vi har en vei å gå, og langs veien er SHE Index er et bra barometer å måle fremgang på. Det er godt å se at vi har kommet et godt stykke på veien fra i fjor, sier Christian Pedersen.
- SHE Index er en katalysator for å drive fokus på mangfold og inkludering i organisasjoner, inkludert likestilte kompensasjoner og balanse i arbeidshverdagen. Ved å delta i indeksen tar bedrifter et viktig steg mot bedre inkludering. Fremover kan bedrifter fra både Norge, Sverige, Finland og Danmark delta, og planen vår er å gjøre SHE Index tilgjengelig for alle europeiske land i løpet av 2021, sier Heidi Aven, grunnlegger og administrerende direktør for SHE Index.

 

Kontakt:
Tone Marie Wahlstrøm, Head of channels, TietoEVRY
+47 472 61 256 / tone.wahlstrom@tietoevry.com

Christian Pedersen, Managing partner, TietoEVRY Norge
+47 415 70 250 / christian.pedersen@tietoevry.com

Renate Morken, Senior Communications Manager, TietoEVRY
+ 47 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn