noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYs hållbarhetsstrategi 2023 lyfter klimatsatsningar och åtgärder för att uppnå jämn könsbalans bland anställda

02 mars 2021

TietoEVRYs hållbarhetsstrategi är en del av årsredovisningen som publiceras i dag. I rapporten beskrivs företagets ambitioner och satsningar på hållbarhet de kommande åren.  

För oss på TietoEVRY är hållbarhet både ett ansvar och en möjlighet. Det innebär att vi måste ta ett helhetsansvar för att vår egen dagliga verksamhet är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Men för oss handlar det också om att hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete och att kunna påverka samhällsutvecklingen positivt.   

Med vår nya Sustainability game plan 2023, som beskrivs i hållbarhetsredovisningen, lanserar vi TietoEVRYs långsiktiga hållbarhetsambitioner med mätbara mål och nyckeltal. Våra fokusområden de närmsta tre åren är klimatneutralitet, etiskt agerande och att göra TietoEVRY till en inspirerande arbetsplats. Utöver detta finns ett område i planen som fokuserar på att skapa hållbar påverkan i kundernas verksamhet med hjälp av TietoEVRYs tjänster och lösningar.  

─  Företag måste vara aktiva medborgare och ta ställning i samhällsfrågor - det är en förväntan från alla våra intressenter i dag. Våra hållbarhetsambitioner ger oss en tydlig riktning för de kommande åren och våra prioriteringar är ett resultat av en bred dialog med våra viktigaste målgrupper. Det stora engagemanget för hållbarhet i hela organisationen är en viktig drivkraft för vårt arbete. Det krävs att vi alla ser till att dessa ambitioner uppfylls och att vi gör vår del för att bygga en mer hållbar framtid, säger Kia Haring, Head of Communications and Sustainability, TietoEVRY. 

Våra viktigaste ambitioner: 

  • Vår ambition är att vara koldioxidneutrala i vår verksamhet senast 2025. 
  • Vi strävar efter att minska 80 procent av våra energirelaterade växthusgasutsläpp mellan år 2020 och 2023. 
  • Vi åtar oss även att återanvända och återvinna 100 procent av den hårdvara som vi själva använder, men även den som vi förmedlar till våra kunder.  
  • Vi hjälper våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck, öka deras energieffektivitet och minska deras användning av naturresurser genom våra tjänster och lösningar. 
  • Vår nya policy för mångfald och inkludering innehåller ambitiösa mål för jämställdhet mellan könen och fastställer att TietoEVRY siktar på att nå jämn könsrepresentation i företaget senast år 2030. 
  • Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda vår kanal för whistleblowing vid misstänkta brott mot våra etiska riktlinjer. 

Läs hela årsredovisningen som även innehåller vår hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards här https://ar2020.tietoevry.com/en/  

För mer information, ta kontakt

Ida Bohman Steenberg

Chief Sustainability Officer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn