noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYn vastuullisuusstrategia 2023 keskittyy ilmastotekoihin ja sukupuolten tasapainoon

02 maaliskuuta 2021

TietoEVRYn vastuullisuusraportti 2020 julkaistiin tänään osana yrityksen vuosikertomusta. Raportti sisältää yrityksen uuden vastuullisuusstrategian ja siihen liittyvät tavoitteet raportoituna GRI-standardin mukaisesti. Vastuullisuusstrategia 2023 määrittää yrityksen painopistealueet eettisyyden, ilmastotekojen sekä tavoitteen luoda inspiroiva työpaikka, osalta. 

TietoEVRYssä vastuullisuus nähdään sekä velvollisuutena että mahdollisuutena. Huomioimme niin ympäristöllisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin vastuullisuuden päivittäisessä liiketoiminnassamme ja pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksiin. Tavoitteemme on kehittää kestävämpiä ratkaisuja tukemaan sekä asiakkaidemme liiketoimintaa että yhteiskunnan kehitystä.

Uusi vastuullisuuden kolmivuotissuunnitelmamme ”Upgrading tomorrow” muodostaa vuoden 2020 vastuullisuusraporttimme perustan. Vuosikertomuksessa on julkaistu vastuullisuusstrategiamme kunnianhimoiset tavoitteet vuosille 2020–2023. Suunnitelma sisältää konkreettiset pitkän aikavälin olennaisuusanalyysiin pohjautuvat mittarit sekä lähtökohdat myös vastuullisuuteen pohjautuvien palvelujen kehittämiseksi. Vastuullisuusstrategian painopistealueet ovat eettisyys, ilmastoteot sekä tavoitteemme luoda inspiroiva työpaikka.

”Sidosryhmät odottavat yrityksiltä aktiivista yrityskansalaisuutta ja kannanottoja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vastuullisuusstrategiamme osoittaa meille yrityksenä selkeän kehityspolun tuleville vuosille. Painopistealueiden määrittelyyn osallistettiin laaja joukko keskeisten sidosryhmiemme edustajia. Koko organisaatiomme vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen on ollut tärkeää ja yhdessä varmistamme, että saavutamme tavoitteemme, ja tuemme näin osaltamme kestävämmän tulevaisuuden rakentamista", sanoo Kia Haring, TietoEVRYn vastuullisuus- ja viestintäjohtaja.

Keskeiset tavoitteemme: 

  • Tavoitteemme on olla hiilineutraali omassa toiminnassamme vuoteen 2025 mennessä.
  • Tavoitteemme on vähentää 80 prosenttia energiankulutukseen liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistämme vuosina 2020–2023.
  • Sitoudumme kiertotalouden periaatteisiin, konkreettisena tavoitteena kierrättää 100 % niin omista kuin asiakkaillemme palveluna tarjottavista laitteista.
  • Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, parantamaan energiatehokkuutta ja hillitsemään luonnonvarojen käyttöä palveluidemme ja ratkaisujemme avulla. 
  • Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden tavoitteet määrittelevät monimuotoisuuden merkityksen yrityksessämme. Osana tätä työtä olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa sukupuolten välinen tasapaino, 50/50 naisia ja miehiä henkilöstössämme globaalisti vuoteen 2030 mennessä.
  • Kannustamme työntekijöitämme ja sidosryhmiämme ilmoittamaan mahdollisen eettisen ohjeistomme vastaisen toiminnan tai käytöksen erillisen whistleblowing- kanavan kautta.

Lue koko vuosikertomus täältä https://ar2020.tietoevry.com/en/ (englanniksi). Voit tutustua vastuullisuustavoitteisiimme alla olevalta videolta. 

Ota yhteyttä

Kia Haring

Tietoevry alumni

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä