noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Innovasjon Norge akselererer digitaliseringen av administrativ saksbehandling med løsninger fra TietoEVRY

«For Innovasjon Norge er det helt avgjørende at vi har moderne verktøy som gjør at vi kan jobbe effektivt og strukturert»

16 mars 2021

TietoEVRY har inngått en avtale med Innovasjon Norge om levering av neste generasjon sak- og arkivløsninger. Målet er at Innovasjon Norge skal få et godt og fremtidsrettet system som bidrar til å effektivisere selskapets administrative saksbehandling, samtidig som dokumentfangsten forbedres for selskapets oppgaver.

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse, og er sentral i omstillingen Norge står ovenfor. I løpet av fjoråret delte Innovasjon Norge ut 12,6 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv.  I alt har 8100 prosjekter fått støtte i 2020, mot 4600 året før. Rundt regnet halvparten av alle søknadene som kom inn i 2020 fikk positivt tilsagn.

Moderne verktøy

Moderne, standardiserte og brukervennlige løsninger er viktig for Innovasjons Norge og deres over 700 ansatte i 24 land.

TietoEVRY skal levere en komplett løsning  – Public 360˚ – for Innovasjon Norges administrative saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering.

«For Innovasjon Norge er det helt avgjørende at vi har moderne verktøy som gjør at vi kan jobbe effektivt og strukturert. Vi har etter en grundig evaluering konkludert med at løsningene fra TietoEVRY støtter godt opp under våre behov og dette var den løsningen som ble valgt etter gjennomført anbudskonkurranse.  Vi ser frem til et godt og løsningsorientert samarbeid i perioden frem mot lansering i april 2021», sier divisjonsdirektør Bjørn O. Olsen i Innovasjon Norge.

«Vi er veldig stolte over å kunne inngå denne avtalen med Innovasjon Norge som er en dynamisk virksomhet som spiller en viktig rolle i å skape nye arbeidsplasser. Gjennom vår skybaserte plattform Public 360˚ skal vi sikre at Innovasjon Norge får en moderne og fremtidsrettet plattform for saksbehandling», sier Christian Pedersen, som Managing Partner for TietoEVRY Norge.

Public 360˚ lagrer prosjekt- eller saksdokumenter på ett sted, noe som gjør det lett å finne, dele og oppdatere informasjon på tvers av avdelinger. Systemet overholder alle krav til dokumenthåndtering og saksbehandling, inkludert GDPR. Integrasjon med Microsoft Office og muligheten til å automatisere prosesser gjør dette til en komplett løsning for en effektiv og transparent administrasjon.

Kontrakten med Innovasjon Norge løper for en maks avtaleperiode på 8 år. Implementering av ny løsning er allerede godt i gang, og tjenesten skal etter planen være klar i løpet av andre kvartal 2021.

Kontakt meg gjerne

Nicolai Henriksen

Head of sales Public 360° Norway

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn