noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lav tillit i befolkningen til datasikkerheten hos offentlige og private aktører

Vi har tatt temperaturen på hvordan befolkningen opplever sikkerheten, og fått noen overraskende funn.

14 januar 2021

Hver tredje nordmann er skeptisk til om det offentlige lagrer dataene deres på en trygg måte, viser en undersøkelse Kantar har gjort for TietoEVRY. Samtidig svarer mer enn halvparten av befolkningen at de er skeptiske til måten private bedrifter lagrer deres data.

- Digitaliseringen går fort. Det er en viss risiko for at data ikke er godt nok lagret eller at løsninger ikke testes godt nok fra et personvernperspektiv før de lanseres. Derfor burde flere stille spørsmål om hvordan deres data brukes og deles, sier Sigrun Hansen Bock som leder Cyber Sercurity Services i TietoEVRY. Hun mener at vi som forbrukere må bruke vår innflytelse mer aktivt til å påvirke utviklingen.

Ifølge Datatilsynet har gjennomsnittsnordmannen gitt fra seg nok personlige data til å fylle 800 A4-ark. Vi forbrukere har rett og slett ikke oversikt over alt det som er lagret digitalt om oss.

Gjennom 2020 det vært et økende antall hackerangrep som viser med tydelighet at trusselbildet er alvorlig. TietoEVRY har tatt temperaturen på hvordan befolkningen opplever sikkerheten, og fått noen overraskende funn:

•            1 av 3 nordmenn er skeptiske til om det offentlige tar godt vare på dataene deres. 35 prosent føler seg lite trygge, ikke trygge, eller usikre på om kommuner eller andre myndigheter håndterer personlige data på en trygg måte.

•            Over halvparten av befolkningen er skeptisk til måten private bedrifter tar var på deres data: 56 prosent er lite trygge, ikke trygge, eller usikre på om selskaper tar godt vare på personlige data.

•            Nordmenn er veldig delt i synet på om det er greit å dele personlige data med det offentlige. 31 prosent er negative, 21 prosent er positive, 36 prosent er likegyldig og 12 prosent er usikker.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar og har mer enn 1000 respondenter fra hele landet.

En viktig forutsetning for godt sikkerhetsarbeid er å ha et skikkelig rammeverk og/eller styringssystem for informasjonssikkerhet. Ifølge Mørketallsundersøkelsen 2020, som gjennomføres av Næringslivets Sikkerhetsråd, har syv av ti virksomheter et slikt rammeverk, sammenlignet med seks av ti virksomheter i 2018.

«Bedrifter og myndigheter må blir mer åpne om hvilke data de sitter på og hvordan disse brukes. Det er stor usikkerhet knyttet til når og hvordan jeg som forbruker får informasjon dersom mine data har vært hacket. I tillegg er det vanskelig som privatperson å vite hvordan jeg får slettet mine data», sier Sigrun Hansen Bock.

Myndigheter og bedrifter må bygge tillit til bruk av innbyggernes data. Det er helt avgjørende for oss som samfunn å kunne fortsette digitaliseringen, både fordi det forenkler hverdagen til folk flest, men også fordi digitale løsninger bidrar til at vi som samfunn blir mer konkurransedyktig.

 

For ytterligere informasjon: 

Security Barometer 2020 | TietoEVRY    

 

Kontakter:

Sigrun Hansen Bock, Vice President Cyber Security Services, TietoEVRY Norge, +47 95124056

Geir Remman, Communications Lead, TietoEVRY Norge, +47 97055017

 

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Contact

Sigrun Hansen Bock

Head of Cybersecurity Services

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn