noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Majoritet av svenskarna vill kunna rösta online i riksdagsvalet

Allmänhetens förtroende är den viktigaste förutsättningen för digitalisering i samhället. En ny Sifoundersökning visar på högt och stabilt förtroende för myndigheters datahantering i Sverige.

14 januari 2021

Sex av tio svenskar, 58 procent, vill kunna rösta online i riksdagsvalet och svenskarna har generellt ett högt förtroende för hur myndigheter hanterar deras personliga data. Samtidigt uppger endast 5 procent att de alltid läser hemsidors sekretesspolicyer. Det visar TietoEVRYs nya Sifoundersökning Säkerhetsbarometern.

– Det kommer alltid att råda blandade känslor kring digitaliseringen, men andelen människor som är villiga att rösta online är en tydligt positiv signal om hög grad av digitalt förtroende, säger Oskar Ehrnström, säkerhetsexpert på TietoEVRY.

Sex av tio svenskar, 58 procent, vill ha möjligheten att rösta online i riksdagsvalet. Mest positiva är män mellan 50–64 år och kvinnor mellan 30–49 år, där nästan sju av tio, 67 procent, ställer sig positiva. Mest tveksamma är män i åldern 18–29, där endast knappt fyra av tio, 37 procent, vill kunna rösta online.

Det generella förtroendet för hur myndigheter hanterar personuppgifter är högt. Åtta av tio svenskar, 81 procent, uppger i TietoEVRYs Sifoundersökning att de känner sig trygga med hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar deras data. När samma fråga ställdes för två år sedan var motsvarande siffra 82 procent. Andelen som känner sig mycket trygga har dock minskat med 5 procentenheter sedan 2018.
 
– Integritet och datasäkerhet är en grundpelare för att skapa förtroende för digitaliseringen. Pandemin har tvingat fram ett digitalt jättekliv då många samhällstjänster blir digitala i denna exceptionella situation, vilket gör allmänhetens förtroende till den viktigaste förutsättningen för digitalisering av offentliga tjänster, säger Oskar Ehrnström.

Varannan svensk, 47 procent, uppger att de känner sig ganska trygga med hur företag hanterar personliga data, medan 5 procent uppger att de känner sig mycket trygga. 2018 var motsvarande siffror 53 respektive 7 procent. Att svenskarna känner högt förtroende för hur deras personliga data hanteras återspeglar sig i att bara en av tjugo svenskar, 5 procent, uppger att de alltid läser hemsidors sekretesspolicyer.

– Allmänhetens stora förtroende för hur både myndigheter och företag hanterar deras personliga data är positivt för samhällets utveckling. Alla som tillhandahåller digitala tjänster behöver fortsätta att ha höga ambitioner för sin datasäkerhet om det förtroendet ska behållas, säger Oskar Ehrnström.

Läs mer: Security Barometer 2020 | TietoEVRY

 

För mer information kontakta:

Oskar Ehrnström, säkerhetsexpert TietoEVRY

oskar.ehrnstrom@tietoevry.com, +46 738 537 935

TietoEVRY Newsdesk

news@tietoevry.com, +358 40 5704072

 

Om TietoEVRYs säkerhetsbarometer:
TietoEVRYs säkerhetsbarometer samlar kunskap kopplat till digitala säkerhets- och integritetsfrågor. Undersökningen genomfördes för andra gången bland medborgare i Sverige och Finland och för första gången för medborgare i Norge.

Den senaste undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av TietoEVRY under 15–22 september 2020 till ett representativt urval av befolkningen från 18 år och uppåt. Totalt har 1 000 personer i Sverige svarat på frågorna. I Säkerhetsbarometern 2018 svarade totalt 2 107 på undersökningen, varav 1 002 i Sverige och 1 105 i Finland.

1. Hur trygg känner du dig med hur din kommun, din region eller myndigheter hanterar din personliga data?
 

2020

Total Man Kvinna
Mycket trygg 17 17 17
Ganska trygg 64 63 64
Inte så trygg 11 12 10
Inte alls trygg 3 4 2
Tveksam, vet ej 5 4 7
TOTALT 100 100 100

 

2018

Totalt Man Kvinna
Mycket trygg 22 18 26
Ganska trygg 60 60 59
Inte så trygg 12 15 10
Inte alls trygg 2 4 0
Tveksam, vet ej 4 3 4
TOTALT 100 100 100

2. Hur trygg känner du dig med hur företag hanterar din personliga data?

2020

Total Man Kvinna
Mycket trygg 5 5 5
Ganska trygg 47 47 46
Inte så trygg 36 32 39
Inte alls trygg 9 13 5
Tveksam, vet ej 4 2 5
TOTALT 100 100 100

 

2018

Total Man Kvinna
Mycket trygg 7 6 8
Ganska trygg 53 52 53
Inte så trygg 33 34 31
Inte alls trygg 4 5 3
Tveksam, vet ej 3 2 4
TOTALT 100 100 100

3. Skulle du vilja ha möjligheten att rösta online i riksdagsvalet?

2020

Total Man Kvinna Män 18-29 år Män 30-49 år Män 50-64år Män 65-79 år
Ja 58 56 60 37 59 67 59
Nej 30 33 27 51 31 24 30
Tveksam, vet ej 12 10 13 11 10 9 11
TOTALT 100 100 100 100 100 100 100

 

2020

Kvinnor 18-29 år Kvinnor 30-49 år Kvinnor 50-64 år Kvinnor 65-79 år
Ja 52 67 59 59
Nej 40 23 22 25
Tveksam, vet ej 7 10 19 17
TOTALT 100 100 100 100

 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Oskar Ehrnström

Head of Cybersecurity Sweden, Tietoevry Tech Services

Contact

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn