noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY Q2: Sterke operasjonelle resultater og god fremgang med integrasjonen

24 juli 2020

(Oslo, 24. juli 2020) TietoEVRY rapporterer en styrket driftsmargin til 11,7 prosent i andre kvartal 2020, sammenlignet med 9,6 prosent i samme periode i 2019. Omsetningen ble 686,4 millioner euro i kvartalet, noe som er en nedgang på 1 prosent organisk. I tillegg har selskapet bokført store engangsposter booket i kvartalet, noe som skal muliggjøre ytterligere forbedring av lønnsomheten i tiden fremover.

Alle forretningsområder har prestert tilfredsstillende, vist god motstandskraft og rask evne til omstilling som følge av Covid-19-pandemien.

"Vi er glade for å kunne rapportere om et godt kvartal i et krevende marked, støttet av vellykkede tiltak for å dempe effekten av Covid-19-pandemien og sikre våre ansattes velbefinnende. Vi har gjennomført integrasjonen i et raskt tempo, og kan derfor øke målet for fusjonssynergiene til 100 millioner euro med og et forventet realisert synerginivå på 70 – 80 millioner euro ved utgangen av 2020. I tillegg vil de store engangspostene som er bokført i andre kvartal legge et sterkt grunnlag for våre fremtidige operative prestasjoner", sier konsernsjef Kimmo Alkio i TietoEVRY.

Markedet i Norge har i andre kvartal 2020 vært preget av sterk vekst i etterspørselen etter løsninger for hjemmekontor, samhandling og skytjenester i takt med at bedrifter og offentlig sektor nå tilpasser seg den «nye normalen» med et mer dynamisk og fleksibelt arbeidsliv.

Blant de nye sky-avtalene som er inngått i andre kvartal 2020 er Studensamskipnaden (SIO) og Oslo Pensjonsforsikring. Løsningene skal baseres på TietoEVRYs rammeverk «Cloud Direct», og settes opp med komponenter fra Microsoft Azure og Microsoft 365, for å danne en sikker og brukervennlig IT-løsning ved bruk av fremtidsrettet teknologi. Målet er at dette skal forenkle samhandlingen, og samtidig bidra større grad av innovasjon og fornyelse av virksomhetene. 

TietoEVRY har også inngått en langsiktig avtale med en av de største nordiske finansinstitusjonene om levering av en state-of-the-art korttjenester (SaaS) som blant annet omfatter utstedelse av betalingskort, prosessering og reklamasjonstjeneste for Norge og Sverige. Gjennom denne avtalen skal finansinstitusjonen forenkle administrasjonen, kort prosesseringen, reklamasjonsbehandlingen og standardisere leveranser på tvers av land, samtidig som kundene får enklere og raskere tilgang til nye fremtidsrettede betalingsløsninger.

"Denne avtalen bekrefter at vi har et attraktivt og konkurransedyktig verdiforslag. Det er også en bekreftelse på at vår strategi og dedikasjon gjennom mange år for å bygge og kontinuerlige fornye en internasjonalt markedsledende betalingsplattform som er tilpasset det behov nordiske banker har", sier managing partner Christian Pedersen i TietoEVRY Norge.

På slutten av kvartalet ble TietoEVRY også kåret til årets partner i Norge på tvers av alle kategorier av Microsoft.

"Denne prisen bekrefter det unike samarbeidet mellom selskapene, men er samtidig en anerkjennelse til alle dyktige kolleger i TietoEVRY og viser en stor bredde om dybde innen områder som skytjenester, samhandlingsløsninger, AI, maskinlæring og analyseverktøy. De jobber dedikert hver dag for å ligge i forkant av utviklingen når det gjelder kunnskap og innsikt om Microsoft sine digitaliseringsverktøy", sier Christian Pedersen.

Styret i TietoEVRY har besluttet å utbetale et utbytte på 0,635 euro per aksje for regnskapsåret 2019. Det utgjør 50 prosent av det nivået som ble autorisert av generalforsamlingen i 2020 og reflekterer usikkerheten knyttet til COVID-pandemien og de store engangskostnadene i 2020. 

Les hele kvartalsrapporten her.

For ytterligere informasjon:

Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess.

TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn