noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY:n osavuosikatsaus 2/2020: Vahva operatiivinen tulos – synergiatavoitetta nostettu ja osingonmaksusta päätetty

24 heinäkuuta 2020

  • Oikaistu liikevoitto 80,4 milj. euroa / 11,7 % – vakaa tuloskehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla 
  • lntegraatio etenee aikataulussa - yhtiö nostaa synergiatavoitetta 100 milj. euroon
  • Suuret kertaluonteiset erät toisella neljänneksellä ja koko vuonna 2020 – toimenpiteet tukevat tulevaisuuden tuloskehitystä
  • Vuoden 2019 osingoksi päätettiin 0,635 euroa osakkeelta, yhteensä 75 milj. euroa

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

Raportin sisältö

Tiedon ja EVRYn sulautuminen saatiin päätökseen 5.12.2019. Liitteenä oleva katsaus perustuu TietoEVRYn virallisiin taloudellisiin tietoihin, joihin EVRY on yhdistelty 5.12.2019 alkaen.

Vertailukelpoiset taloudelliset tiedot vertailun helpottamiseksi:

Uusi toimintamalli otetiin käyttöön 1.1.2020, ja taloudellinen raportointi on laadittu uuden rakenteen mukaisesti tästä osavuosikatsauksesta alkaen. Katsaus sisältää lisätietona TietoEVRYn vertailukelpoiset taloudelliset tiedot, joissa vuoden 2019 luvut on oikaistu nykyisten segmenttien mukaiseksi.

4–6/2020 4–6/2019
Liikevaihto, milj. euroa 686,4  730,4 
Muutos, % -6,0 — 
Orgaaninen kasvu1), % -1,0  — 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -9,8  43,9 
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -1,4  6,0 
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 80,4  69,8 
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  11,7 9,6 
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 90,1  — 
Tilauskanta; milj. euroa 3 310  — 
Nettovelka/EBITDA3) 2,9 — 

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.  
3) EBITDA on 12 kuukauden keskiarvo mukaan lukien sekä Tiedon että EVRYn koko kauden. Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, että sulautumisesta johtuva lisävelka sisältyy nettovelkaan.

TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa vuodelle 2020

Covid-19-pandemiasta johtuen TietoEVRYn päämarkkinoiden talouskehitykseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Nämä epävarmuustekijät huomioon ottaen, yhtiön ei tällä hetkellä ole mahdollista arvioida pandemian vaikutuksia kannattavuuteensa. Tästä johtuen TietoEVRY peruutti 27.3. ohjeistuksensa koko vuodelle. Yhtiö antaa ohjeistusta kuluvalle vuodelle, kun näkyvyys markkinoiden kehitykseen toisella vuosipuoliskolla paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee.

Toimitusjohtajan kommentti  

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Olemme iloisia siitä, että kulunut vuosineljänneksemme oli hyvä haastavista olosuhteista huolimatta. Onnistuimme hyvin toimenpiteissämme, joilla sopeutimme toimintaa Covid-19:n vaikutuksiin ja varmistimme työntekijöidemme hyvinvoinnin. Integraatio etenee edelleen suunnitellusti, ja uskommekin, että saavutamme aiemmin arvioimaamme korkeammat synergiahyödyt. Toinen neljännes luo vahvan perustan tulevaisuudelle.

Konsernin taloudellinen tulos parani toisella neljänneksellä. Oikaistu liikevoittomarginaali nousi edellisvuoden 9,6 %:sta 11,7 %:iin. Liikevaihto laski orgaanisesti 1 %. Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät hyvän tuloksen samanaikaisesti kun integraatiomme oli aktiivisessa vaiheessa - tämä osoitti myös hyvää kykyä mukauttaa liiketoimintaa Covid-19:n vaikutuksiin.  

Integraatio on keskeinen painopistealue koko vuoden 2020 ajan. Saimme päätökseen uuden, yhtenäisen rakenteen ja integroidun taloudellisen mallin toisen neljänneksen aikana. Olemme toteuttaneet integraatiota nopealla tahdilla ja voimme nostaa synergiatavoitettamme aiemmasta 75 milj. eurosta 100 milj. euroon. Arvioimme, että olemme 70–80 milj. euron synergiahyötyvauhdissa vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Sulautumisen ja yhtiön jatkokehittämisen johdosta kertaluonteiset kustannukset ovat epätavallisen korkeat sekä toisella neljänneksellä että koko vuonna 2020. Nämä kertaluonteiset erät ovat välttämättömiä, jotta voimme vahvistaa toimintamme skaalautuvuutta, palvelujen laatua ja yhtiön taloudellista tulosta. Arivoimme kertaluonteisten erien palaavan alemmalle tasolle jälleen vuonna 2021 – integraatioprosessin jatkuessa. 

Olemme iloisia voidessamme vahvistaa päätöksen jakaa osinkoa vuodelta 2019 - määrältään 50 % vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamasta tasosta. Päätöksen taustalla ovat Covid-19-pandemian vaikutukset sekä vuoden 2020 ennakoidut, suuret kertaluonteiset erät. Uskomme, että yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin osinkonäkymät ovat hyvät.

Olemme TietoEVRYn hyvän toiminnallisen perustan pohjalta sitoutuneet tuottamaan vahvaa tulosta, josta hyötyvät niin asiakkaamme ja työntekijämme kuin osakkeenomistajamme. Haluan kiittää asiakkaitamme ja työntekijöitämme nopeasta sopeutumisesta uusiin etätyön muotoihin pandemian aikana. Tämän ansiosta voimme varmistaa kriittisten palveluiden hyvän saatavuuden yhteiskunnassa myös jatkossa.”

Taloudellinen kehitys (vertailukelpoiset taloudelliset tiedot)

Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Muutos, % Orgaaninen kasvu, %2) Oikaistu1)  liikevoitto, milj. euroa Oikaistu1) liikevoitto, milj. euroa Oikaistu1) liikevoitto, % liike-vaihdosta Oikaistu1) liikevoitto, % liike-vaihdosta
4–6/2020 4–6/2019 4–6/2020 4–6/2019 4–6/2020 4–6/2019
Digital Consulting 162,7 185,2 -12  -6  17,9 15,5 11,0 8,4
Cloud & Infra 232,0 249,2 -7  -3 26,6 25,3 11,5 10,2
Industry Software 122,0 125,5 -3  3 18,4 14,8 15,1 11,8
Financial Services Solutions 101,9 105,3 -3  6 12,0 13,2 11,8 12,6
Product Development Services 34,4 35,4 -3 -2 4,0 2,7 11,5 7,6
Muut 33,4 29,7 12  12 1,6 -1,8 - -
Yhteensä 686,4 730,4 -6 -1 80,4 69,8 11,7 9,6

1) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. 
2) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
 

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com
Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tietoevry.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 24. heinäkuuta 2020 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata TietoEVRYn internetsivuilla.

Puhelinkonferenssin numerot

Suomi: +358 981 710 310 
Ruotsi: +46 856 642 651 

Norja: +47 235 002 43
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04 
USA: +1 631 913 14 22 
Osallistujakoodi: 98211130# 

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.  

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

TIETOEVRY OYJ  

JAKELU 
NASDAQ Helsinki 
Oslo Börs
Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRYn liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Börsissä. www.tietoevry.com

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä