noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Europeisk KI-regulering må fremme innovasjon

Tidligere i år publiserte EU-kommisjonen tre utredninger som en indikasjon på kommende EU-regulering om kunstig intelligens (KI).

07 juli 2020

Intensjonen er å lage et overordnet regelverk som gjør det mulig med et enhetlig og enkelt europeisk KI-marked i alle medlemsland. Som svar på dette kunngjør TietoEVRY sin posisjon for å fremme industrialiseringen av KI, et innovativt og entreprenørmessig tankesett for økte KI-investeringer.

EU sitt utgangspunkt er at KI-løsninger er vesentlig forskjellig fra programvare og IT-applikasjoner. Derfor vil EUs regulering omfatte krav til anvendelse av KI, for eksempel standarder for datakvalitet og sporbarhet, sikre ikke-diskriminering og beskyttelse av personvern. Det vil også omfatte spesifikke forpliktelser som journalføring og rapportering som vil utvide Europas eksisterende regulering av sikkerhets- og ansvarslover. Kommisjonen foreslår en risikobasert tilnærming, der ny regulering bare vil gjelde KI-applikasjoner som anses som høyrisiko. Kommisjonen foreslår å utelukke visse typer applikasjoner, for eksempel ekstern biometrisk identifikasjon, men foreslår foreløpig ingen konkrete lovgivningsmessige løsninger i denne forbindelse.

Som en av nordens ledende aktører innen dette feltet har TietoEVRY vært en del av diskusjonene på EU-nivå og publiserer i dag sin posisjon med tanke på denne viktige prosessen.

"Mens KI-markedet er i sterk vekst over hele verden, kan vi se at flere barrierer hindrer utviklingen i Europa. EU må nå sikre forutsigbarhet sammen med tydelig og fremtidsrettet kommunikasjon, slik at næringer og offentlige organer vil øke investeringene i KI-teknologi og ta i bruk KI raskere og i større omfang. Det er fortsatt mulig for Europa å bli ledende innen bransjespesifikke applikasjoner og nye teknologier. Dette kan oppnås ved å utnytte og forstå verdien av data, samt skape insentiver til å innovere og dele KI-metoder og data, sier Christian Guttmann, global leder for KI og Data, TietoEVRY.

christian_guttmann_007-1.jpg

Christian Guttmann, Global Head of AI and Data, TietoEVRY

TietoEVRYs standpunkt angående regulering av kunstig intelligens på EU-nivå er at:

  • Enhver forskrift om KI bør ta utgangspunkt i applikasjoner og brukerhistorier. Et forsøk på å lage et ovenfra og ned preamptivt regelverk vil sannsynligvis sette innovative muligheter i fare.
  • EUs regelverk bør legge til rette for en kultur for å utnytte og forstå verdien av KI og data, samt skape insentiver for selskaper til å innovere og effektivt dele KI og data.
  • Det bør etterstrebes en riktig balanse mellom beskyttelsen av personvern og innovasjon i sektorer der bruk av anonymiserte data gir betydelige muligheter for det europeiske samfunnet.
  • EU bør veie den høye risikoen for enhver anvendelse mot de store mulighetene og fordelene det gir samfunnet.
  • Den viktigste fallgruven i den foreslåtte risikobaserte tilnærmingen er usikkerheten (fra investorers synspunkt) om hvilke KI-applikasjoner som til slutt vil falle inn i den sterkt regulerte høyrisikokategorien.
  • Kommisjonens beslutning om å utelukke biometrisk identifikasjon og fraværet av forslag til lovgivningsmessige løsninger i denne forbindelse øker usikkerheten og risikoen fra investorenes synspunkt. TietoEVRY oppfordrer EU til å innta en klar stilling.
  • TietoEVRY oppfordrer kommisjonen til å integrere bruken av regulatoriske sandbokser i det kommende regelverket, der selskaper kan teste innovative KI-løsninger.

TietoEVRY ønsker velkommen og oppmuntrer til en bredere diskusjon om hvordan man kan fremme utvikling og adopsjon av spesifikke KI-applikasjoner basert på erfaringene fra konkrete prosjekter i vår daglige drift.

Last ned og les rapporten fra TietoEVRY. Gi oss beskjed om tankene dine under hashtaggen #TietoEVRYKI.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:TietoEVRY Newsdesk, +358 40 570 4072, news@tietoevry.com

TietoEVRYskaper digital fordel for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap innen digital tjeneste og programvare med lokal tilstedeværelse og globale muligheter. Våre nordiske verdier og arv styrer suksessen.

Med hovedkontor i Finland, sysselsetter TietoEVRY rundt 24 000 eksperter over hele verden. Selskapet betjener tusenvis av bedriftskunder og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er cirka 3 milliarder euro, og aksjene er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm så vel som på Oslo Børs. 

Kontakt oss for mer informasjon

Christian Guttmann

Head of Global AI & Data

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn