noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY rapporterer solide resultater i første kvartal 2020

28 april 2020

TietoEVRY rapporterer en organisk vekst i omsetningen på 3 prosent til 744,2 millioner euro i første kvartal 2020. Integrasjonsarbeidet har vist god fremdrift i henhold til planen.

Den organiske omsetningsveksten er drevet av god utvikling i salget av skyløsninger, programvareløsninger til finansielle tjenester, helsesektoren, ole og gass, samt den digitale konsulentvirksomheten i Norge. Justert driftsresultat(*) (EBIT) ble 78,2 millioner euro i første kvartal 2020 sammenlignet med 74,7 millioner euro i første kvartal 2019.

- Kvartalet var preget av viktige milepæler knyttet til vårt integrasjonsarbeid, og våre tiltak for å håndtere de første implikasjonene av Covid-19-utbruddet. Vi hadde imidlertid en god start på 2020 og det første kvartalet etter fusjonen. Jeg er takknemlig for den innsatsen våre ansatte har lagt til grunn for å levere samfunns- og virksomhetskritiske tjenester til mange sektorer under så krevende omstendigheter, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i TietoEVRY.

- Økonomisk var første kvartal solid, med organisk vekst på 3 prosent og styrket margin til over 10 prosent. De viktigste driverne for denne veksten var salget av skytjenester og programvareløsninger til en rekke bransjer. Lønnsomheten ble positivt påvirket av fokus på selskapets kostnadsstruktur og sterk volumutvikling innen skytjenester og infrastrukturvirksomheten, sier Alkio.

Sterk organisk vekst i Norge

Hele samfunnet har blitt påvirket av COVID19-pandemien, og de fleste organisasjoner tilpasser sin virksomhet for å møte de plutselige og drastiske endringene i forbruksmønster og arbeidsform. TietoEVRY Norge hadde en organisk vekst på 10 prosent i kvartalet, og merker økt etterspørsel etter samhandling- og hjemmekontorløsninger ettersom flere og flere organisasjoner blir tvunget til å tilpasse forretningsmodellene og måten de samarbeider, administrerer og utfører sitt arbeid på.

- Det skjer en rask strukturell transformasjon i samfunnet som helhet, der digitale løsninger og digital kompetanse blir stadig viktigere. Det som normalt vil ta måneder å implementere, har nå blitt gjort i løpet av dager og uker. Dette betyr igjen at den digitale transformasjonen av samfunnet blir kraftig akselerert. Vi jobber nå hardt for å støtte kundene våre i disse utfordringene og for å hjelpe dem i deres skyreiser, automatisere arbeidsflyt, overgang til e-handel eller innføre digitale verktøy, sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

Store endringer i IT-markedet som følge av COVID-19

Industrianalytikere anslår at det nordiske IT-markedet vil får en nedgang på 3 – 7 prosent i 2020. TietoEVRY gjennomfører en rekke sparetiltak for å imøtekomme endringene i markedet. TietoEVRY har en solid kundeportefølje, en ordrereserve på 3,4 milliarder euro, og relativt sett lav eksponering i de bransjene som er mest påvirket av COVID-19.

- Vi er overbevist om at når pandemien er over, vil IT bransjen være en sektor i vekst og TietoEVRY vil spille en viktig rolle i å utvikle den digitale transformasjonen av samfunnet som helhet. Med dette utgangspunktet er de langsiktige utsiktene positive, sier konsernsjef Kimmo Alkio.

Kimmo Alkio
Kimmo Alkio, konsernsjef i TietoEVRY

 

Kontaktperson for presse:

Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess.

TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn