noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY redovisar solida resultat under första kvartalet

28 april 2020

TietoEVRY presenterade idag företagets resultat för första kvartalet 2020. Justerat rörelseresultat för koncernen blev 78,2 MEUR (74,7 MEUR, Q1 2019) med en omsättning på 744,2 MEUR. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent, bland annat till följd av god utveckling inom molnlösningar och infrastrukturtjänster. Under kvartalet har integrationsarbetet framskridit enligt plan.

Mjukvarutjänster, särskilt inom områdena finansiella tjänster, hälso- och sjukvård samt olja och gas, var kraftigt bidragande till en organisk tillväxt om 3 procent under det första kvartalet. Ett antal större projekt och leveranser inom moln- och infrastrukturtjänster som påbörjats under kvartalet var också bidragande.

– Kvartalet kännetecknades av betydande milstolpar i integrationen, men också viktiga åtgärder för att hantera de första konsekvenserna av Covid-19-utbrottet. Trots det gjorde vi en bra start på 2020 och vårt första kvartal som TietoEVRY. Jag vill tacka alla våra anställda för deras starka engagemang för att leverera affärs- och samhällskritiska tjänster, säger Kimmo Alkio, vd TietoEVRY.

Under kvartalet tecknade TietoEVRY också avtal med bland annat Ahlstrom-Munksjö för en digital omställning av företagets globala verksamhet. TietoEVRY och Statens servicecenter ingick också avtal gällande heltäckande HR- och lönesystem för 35 myndigheter.

Snabba förändringar på IT-marknaden till följd av COVID-19

Hela samhället har påverkats av COVID-19-pandemin och allt fler organisationer ställer om sina verksamheter för att möta de plötsliga förändringarna inom konsumtionsmönster och arbetssätt. Enligt en undersökning TietoEVRY låtit genomföra har närmare hälften av alla arbetande svenskar jobbat mer hemifrån för att bidra till att minska spridningen av COVID-19.

– Det pågår en snabb strukturomvandling i hela samhället där digitala lösningar och digital kompetens blir allt viktigare. Det som vanligtvis skulle ta månader att implementera har nu gjorts på dagar och veckor och det i sin tur innebär att den digitala transformationen av samhället kraftigt påskyndas. Vi jobbar nu hårt för att stötta våra kunder i de här utmaningarna och att hjälpa dem i deras molntransformation, automatisera arbetsflöden, ställa om till e-handel och implementera digitala verktyg, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY.

TietoEVRYs högsta prioritet är att värna anställdas hälsa, samt att säkerställa löpande drift av funktioner och tjänster. Man har även vidtagit en rad anpassningar och besparingsåtgärder för att bemöta förändringarna på IT-marknaden, till följd av COVID-19.

– Vi är övertygade om att när pandemin är över kommer branschen att vara en tillväxtsektor och TietoEVRY kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av den digitala transformationen av hela samhället. Med det i åtanke är framtidsutsikterna positiva, säger Kimmo Alkio.

Läs mer om TietoEVRYs åtgärder för att bemöta COVID-19-pandemin: https://www.tietoevry.com/se/kampanj/2020/covid-19/

Läs mer om TietoEVRYs kvartalsrapport: https://www.tietoevry.com/en/investor-relations/

Kimmo Alkio, vd TietoEVRY

 

För mer information, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk, news@tietoevry.com, +46 70 234 20 02

 

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn