noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Cloud Maturity Index 2019: Fortsatt skiftende skydekke i norske virksomheter

25 november 2019

Finanssektoren leder an, mens offentlig sektor rapporterer den laveste modenheten til å ta i bruk skytjenester. Endring og overgang til sky er en nøkkelfaktor for digitalisering og realisering av datadrevne muligheter for organisasjoner i Norge og Norden. Fortsatt kan bare 18 prosent av organisasjonene sees på som skymodne, og en av ti har ikke engang startet på reisen til skyen. Dette fremkommer i Tietos Cloud Maturity Index. For første gang spiller miljøhensyn en rolle i mange organisasjoners skyagenda.  

«Finanssektorens strategiske og operasjonelle fokus på skytjenester gjennom flere år fortjener å bli løftet frem. Sektoren beholder topplasseringen innenfor skymodenhet, noe andre bransjer kan dra nytte av og hente læring fra når de selv skal legge ned et arbeid med å ta steget til skyen», sier Thomas Nordås, Managing Partner i Tieto i Norge.

Dette er den fjerde utgaven av Cloud Maturity Index, en nordisk undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Radar på vegne av Tieto. Rapporten viser et økende gap mellom topp og bunn, hvor de modne bare blir bedre og de umodne blir verre. En av ti organisasjoner (13 prosent) har ikke startet på reisen i det hele tatt og kan sees som umodne til sky, mens flertallet (42 prosent) er på et grunnleggende nivå og 27 prosent ansees som avanserte.  

«Skytjenester har blitt en integrert del av effektiv IT-drift i Norge og over hele Norden. Skymodne organisasjoner har en tendens til å se sky som en nøkkelfaktor for å løse tosidige utfordringer som optimalisering av kostnader, mens de samtidig øker innovasjonstakten og nye inntekter. Når det er sagt, ser vi at få aktører utnytter det fulle potensialet skytjenester gir», sier Thomas Nordås, Managing Partner, Tieto i Norge.  

Finanssektoren leder an – offentlig sektor sakker fortsatt akterut 

Av de fem hovedsektorene (offentlig sektor, finans, industri, konsulentbransjen og detaljhandel) som er dekket i undersøkelsen er det, som i 2015 og i 2017, finanssektoren som har den høyeste modenheten til skytjenester. Offentlig sektor fortsetter å melde den laveste strategiske og driftsmessige modenheten.  

«Mange av de store offentlige aktørene i Norge har rustet opp sine IT-miljøer og fokuserer på brukertilpassede løsninger med stort hell. Samtidig oppgir offentlig sektor at manglende intern kompetanse og evnen til å rekruttere den rette ekspertisen kan være til hinder for å nå ønsket skymodenhet og for så å ta steget ut i skyen», forklarer Nordås.  

Miljøhensyn på full fart inn i skystrategien 

Omtrent halvparten av organisasjonene vurderer de miljømessige innvirkningene, som for eksempel CO2 utslipp, i sin skystrategi. 44 prosent av de skymodne organisasjonene sier de vurderer hvordan strategien deres påvirker miljøet, mens bare 14 prosent av de umodne organisasjonene svarer det samme. Når de blir spurt om de vil gjøre miljømessige vurderinger i fremtiden, er andelen 26 prosent (modne organisasjoner) og 33 prosent (umodne organisasjoner). 30 prosent og 48 prosent sier dette ikke er en del av deres skystrategi i det hele tatt.  

Juridiske vurderinger og geografisk lokalisering av data er viktig for mange organisasjoner 

Spørsmål om juridiske forhold og fysisk lokalisering av data er barrierer som påvirker økende bruk av skytjenester. I gjennomsnitt sier to av fem (38 prosent) organisasjoner at dette er viktige vurderinger. Tallet gjenspeiles i norske organisasjoner, som befinner seg mellom Sverige sine 49 prosent og Finlands 33 prosent.  

I Norge ser vi de samme problemstillingene rundt begrensninger i lovverk, sikkerhet og lokalisering. Problemstillingene er spesielt tydelige innenfor offentlig sektor. Ulike organisasjoner må forholde seg til særlovgivning som kan begrense mulighetene for å ta steget ut i skyen. Her kan vi lære av Finland som opplever god progresjon etter å ha innført retningslinjer for sikkerhet i skyen, avslutter Nordås.  

Andre funn i årets Cloud Maturity Index: 

  • Norge og Finland blir mer like Sverige, og alle industrier uavhengig av land viser et høyere gjennomsnitt i nivå på modenhet hvert år. Spesielt norske organisasjoner har økt siden 2017, og den gjennomsnittlige strategiske modenheten har økt med 14 prosent, noe som gjør at de går forbi finske organisasjoner. 
  • Den viktigste barrieren for å gå på skytjenester blant mindre modne organisasjoner er sikkerhet og regulatoriske behov, mens skymodne organisasjoner har en tendens til å se dette som signifikant mindre hindringer. Det potensielt største enkelthinderet blant modne organisasjoner er utfordringer med å integrere skytjenester med eksisterende systemer.  
  • Skymodne organisasjoner har gjennomsnittlig 20 prosent lavere driftskostnader på IT ved å utnytte fordelene ved skytjenester, og 29 prosent mer å bruke på IT-innovasjon enn mindre modne organisasjoner.  
  • 62 prosent av modne organisasjoner har en skystrategi for innkjøp av SaaS (software as a service), mens bare 19 prosent av umodne organisasjoner har en liknende strategi.  
  • Om Cloud Maturity Index: 
  • Cloud Maturity Index er basert på en undersøkelse og intervjuer av 283 beslutningstakere i privat og offentlig sektor i Sverige, Finland og Norge. Den ble gjennomført av forsknings- og analyseselskapet Radar på vegne av Tieto. Dette er fjerde gangen Tieto, sammen med Radar, gjennomfører studien som ser på både strategiske og driftsmessige faktorer som påvirker modenhet til sky.  

Relatert innhold:  

Last ned hele rapporten: https://www.tieto.com/en/campaigns/2019/cloud-maturity-survey/ 

Les mer om Tietos Cloud Maturity webinar, åpen for media og eksterne aktører: https://www.tieto.com/cloudwebinar19 

For mer informasjon ta kontakt med  

Hans Jacob Moe, Head of Communication and Marketing, Tieto Norge 
Telefon: +47 95221578 
Mail: hansjacob.moe@tieto.com 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn