noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny nordisk molnundersökning visar: finansbranschen leder utvecklingen – offentlig sektor minst molnmogen

25 november 2019

Molnlösningar har blivit en kritisk komponent för att möjliggöra digitalisering och förverkliga datadrivna möjligheter. Trots det kan endast 18 procent av nordiska företag och organisationer betraktas som ”molnmogna”. När det gäller mognaden inom olika branscher är bank- och finansbranschen i topp medan offentlig sektor rapporterar den lägsta molnmognaden. Detta framkommer i Tietos rapport ”Cloud Maturity Index” som också visar att frågan om miljöpåverkan nu tar plats på mångas molnagendor.

Cloud Maturity Index är en nordisk undersökning som genomförts av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto. Rapporten visar att gapet mellan toppen och botten ökar, där de mogna blir bättre och de omogna faller efter. En av tio (13 procent) av organisationerna har inte alls påbörjat sin molnresa och kan betraktas som ”omogna”, medan de flesta (42 procent) är på en grundläggande nivå och 27 procent anses vara ”skickliga”. 18 procent når den högst klassificeringen ”mogen”. 

”Molntjänster har i allt högre grad blivit en integrerad del av en effektiv IT-verksamhet i hela Norden. Molnmogna organisationer tenderar att se moln som en nyckelfaktor för att klara av utmaningen att optimera kostnaderna samtidigt som innovation och nya intäktskällor påskyndas i snabbare takt. Men vi kan se att få använder den fulla potentialen för molntjänster på detta sätt”, säger Tommy Persson, rådgivare inom molntjänster, Tieto. 

Finansbranschen i ledningen – offentlig sektor har den lägsta mognaden 

Av de fem branscher och sektorer som omfattas av undersökningen finns den högsta genomsnittliga molnmognaden inom bank- och finansbranschen, vilket även var fallet i rapporterna från 2015 och 2017. Samtidigt fortsätter offentlig sektor att rapportera den lägsta strategiska och operativa mognaden. 

"Den offentliga sektorn har också blivit mognare men släpar fortfarande efter, delvis på grund av bristande interna kapacitet och vissa utmaningar för att attrahera rätt expertis för att utnyttja moderna IT-produktionsformer och servicemodeller. Detta har blivit det största hindret för förbättringar i molnmognad”, säger Tommy Persson. 

Miljöhänsyn på många organisationers molnagenda 

Många av organisationerna betraktar redan miljöpåverkan (så som energiförbrukning eller CO2-utsläpp) som en del av deras molnstrategi. Nära hälften (44 procent) av alla molnmogna organisationer säger att de överväger hur deras strategi påverkar miljön, medan endast 14 procent av de omogna organisationerna ger samma svar. På frågan om de kommer att börja undersöka miljöpåverkan i framtiden är andelen 26 procent (mogna organisationer) och 33 procent (omogna), medan 30 procent och 48 procent uppger att detta inte ingår i deras molnstrategi alls. 

Juridiska tolkningar och placering av data är ett hinder för många organisationer 

På frågan om lagtolkningar och den fysiska placeringen av data är ett hinder för att använda fler molntjänster, uppgav i genomsnitt två av fem (38 procent) av alla organisationer att detta är fallet. Särskilt viktigt är det för svenska organisationer (49 procent), jämfört med finska (33 procent) och norska (38 procent). 

"Synen på datasuveränitet är ganska polariserad just nu, särskilt i Sverige och mycket på grund av många juridiska oklarheter och ibland motstridiga rekommendationer. Den offentliga sektorns uppenbara utmaning i Sverige har blivit det största hindret för förbättringar av mognadsgraden. Med utarbetade riktlinjer gör Finland goda framsteg och är i framkant inom den offentliga sektorn i Norden", säger Tommy Persson.

Andra insikter från årets ”Cloud Maturity Index”: 

  • Det största upplevda hindret för distribution av molntjänster bland mindre mogna organisationer är ”säkerhet” och ”myndighetskrav”. Det enskilt största hinder som identifierats av mogna organisationer är "Svårighet att integrera molntjänster med den befintliga portföljen". 

  • Molnmogna organisationer har i genomsnitt 20 procent lägre kostnader för IT-verksamheten genom att utnyttja fördelarna med molntjänster. IT-utgifterna som är kopplade till innovation är 29 procent större än mindre mogna organsationer. 

  • 62 procent av alla mogna organisationer har en molnstrategi på plats för upphandling av SaaS (Software as a service) medan endast 19 procent av omogna organisationer har det. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Per Nordin, kommunikationsansvarig Tieto Sverige 
per.nordin@tieto.com, +46 70 290 97 02

Delta på Tietos webinarie om rapporten som hålls den 27 november (öppen för media och externa deltagare): https://www.tieto.com/cloudwebinar19 

Ladda ner rapporten: https://www.tieto.com/en/campaigns/2019/cloud-maturity-survey/

Om Tieto 
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Cloud Maturity Index 2019

Ladda ner rapporten

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn