noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto publiserer års- og bærekraftrapport for 2018

28 februar 2019

Tietos årsrapport for 2018 er publisert på engelsk og finsk. Rapporten, som inkluderer styrets beretning, årsregnskap og erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, er tilgjengelig på www.tieto.com/investors. Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse er utarbeidet i samsvar med den finske anbefalingen til eierstyring.

Tietos bærekraftrapport for 2018 er integrert i årsrapporten. Rapporten beskriver Tietos bærekraftsprestasjoner i 2018 målt mot konsernets plan for Bærekraft 2020 og langsiktige bærekraftmål; minimere miljøpåvirkning, være et etisk foregangsselskap og skape verdier for våre interessenter. Rapporten er utarbeidet i henhold til Global Reporting Initiative's (GRI) Standards option Core.

Høydepunkter for året relatert til bærekraft er at samlede reduksjoner av CO2-utslipp er -56 % siden planen "Bærekraft 2020" ble lansert i 2016. I løpet av året fornyet vi også retningslinjene for etikk og oppførsel (Code of Conduct) og tilhørende e-læringsprogrammer for bedre å imøtekomme kravene til dagens globale arbeidsmiljø. Videre var Tieto blant de første virksomhetene i Norden til å introdusere etiske retningslinjer for bruk av AI (kunstig intelligens), sammen med sertifisering av medarbeidere som benytter AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

"Sett i lys av at de fleste interessenter viser økende interesse for bærekraft, er jeg veldig fornøyd med de fremskrittene vi har gjort i løpet av 2018 på området. Dagens samfunn krever aktiv deltakelse fra virksomheter til å takle globale utfordringer, som likestilling og miljøutslipp, og vi prioriterer derfor bærekraftige tiltak so har effekt i hele vår verdikjede, sier Kia Haring, leder for global kommunikasjon og bærekraft hos Tieto.

Tieto har utgitt årsrapporten for 2018 på www.tieto.com/ar2018.

Kontakt for ytterligere informasjon:


Tanja Lounevirta, Head of Investor Relations, tel. +358 50 321 7510, tanja.lounevirta@tieto.com
Kia Haring, Head of Global Communications and Sustainability, tel. +358 40 765 3700, kia.haring@tieto.com


Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn