noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto og Greenbird inngår strategisk avtale - for felles løsning til energibransjen

28 september 2017

Tieto har inngått et strategisk samarbeid med Greenbird Integration Technology AS, en norsk systemintegrator som utvikler den skybaserte tjenesten Metercloud. Avtalen gjør det mulig for Greenbird å utvikle standard integrasjonsgrensesnitt i Metercloud for Tieto Smart Utility.

Tieto Smart Utility er en modulær SaaS-løsning for kraftselskaper, distributører og multi-utility. Løsningen adresserer kravene fra dagens og fremtidens reguleringer innen kraftbransjen. Den skalerbare skytjenesten ivaretar også de strenge kravene til informasjonshåndtering ved å benytte nordiske datasentre.

Metercloud er en avansert integrasjonsløsning som gir merverdi i form av interoperabilitet og hurtig integrasjon med redusert risiko. Kombinasjonen av en felles SaaS-løsning fra Tieto Smart Utility og Greenbird Metercloud vil muliggjøre en “out of the box”- support for felles forretningsprosesser basert på smartmålere og smartgrid.

Avtalen omfatter tettere samarbeid og identifiserer felles forretningsmuligheter, utvikling og testing av løsninger i fellesskap, samt styrking av eksisterende løsninger hos begge parter gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer.

- Greenbirds forretningsfilosofi komplimenterer Tieto på dette forretningsområdet. Med vår felles løsning vil vi kunne tilby betydelig merverdi til våre kunder ved å tilby to løsninger som letter deres drift. Løsningen er enkel skalerbar for å tilpasse kundens behov, sier Carl Lidholm, Head of Strategy & Solution offering, Tieto.

Den automatiserte ende-til-ende-prosessen gir verdi til både Tietos og Greenbirds kunder da løsningen avdekker hendelser vesentlig raskere enn andre løsninger på markedet. Noe som potensielt kan gi store kostnadsbesparelser.

- Den nye samarbeidsavtalen med Tieto demonstrerer virkelig kraften i økosystemet vi bygger for Metercloud. Vårt pre-integrerte komplementære tilbud gir innovasjon med kortere utviklingstid,  sier Thorsten Heller, CEO i Greenbird.

Med denne avtalen styrker Tieto ytterligere sin posisjon i Norge. Videre deler Tieto og Greenbird ambisjonen om å ekspandere videre i det europeiske markedet.

For nærmere informasjon kontakt:
Thorsten Heller, adm. dir. hos Greenbird, +47 980 01 822, thorsten.heller@greenbird.com
Knut Ekern, Tieto Norge, Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Om Greenbird
Greenbird er et norsk selskap innen programvare og løsninger. Fra sitt hovedkontor i Oslo og med en global ekspansjon, er medarbeiderne lidenskapelig opptatt av programvare i energibransjen. Greenbirds Metercloud.io er en nyskapende integrasjonsløsning, som støtter forvandlingen mot digitale verktøy ved å benytte avansert smartmåling. www.greenbird.com

Vedlegg

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn