noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Et mer inkluderende samtaleklima på nett - Målet med The Polite Type

Mobbing, hets og hatprat på nett er alvorlig for dem som utsettes for det. Det påvirker barn, unge og voksnes psykiske helse, ofte med fysiske følger i tillegg.

11 februar 2021

Rundt en femtedel av unge som utsettes for mobbing oppgav at de hadde vansker med å sove på grunn av angst som følge av mobbingen. En del hadde også utviklet depresjon, som kan lede til direkte livstruende psykososiale situasjoner, i følge en rapport fra UNESCO.*

Sommeren 2020 satte vi i gang et arbeid med The Children & Youth Foundation i Finland og en rekke grunnskoler. Sammen oppdaget vi at over 65% av elevene som deltok i prosjektet var blitt utsatt for mobbing, hat eller krenkelser på nett. Statistikken i seg selv var sjokkerende, men også innholdet i krenkelsene i var ille.

Covid-19-pandemien og mobbing på nett

I løpet av 2020 har vi sett verden stenge ned og befolkningen har, mer eller mindre frivillig, tilbragt mer tid i hjemmene sine. Mange av oss jobber eller studerer hjemme, og verden rundt oss har sett en stor vekst i tjenester som nå blir digitale i møte med pandemien. Dessverre har vi også sett en merkbart negativ effekt på hvordan vi forholder oss til hverandre digitalt.

Elevenes sosiale liv ble i mange land snudd på hodet da de ble flyttet fra tradisjonelle, fysiske klasserom til digitale klasserom. Den nære og enkle tilgangen til lærere og ansvarspersoner, som spiller en stor rolle i det å forhindre mobbing og krenkelser ble borte. Samtidig som vi sluttet å treffe hverandre på samme måte som før øker også følelsen av isolasjon, som igjen kan ha ført til økt sårbarhet for å både begå og for å rammes av mobbing og netthets.

Å kommunisere digitalt kan skape avstand mellom den som skriver og den som tar imot kommunikasjonen. Enkelt og greit er det ikke like høy terskel for å skrive noe kjipt bak en skjerm sammenlignet med det å si det direkte til en person. Konsekvensene oppleves heller ikke som like store når du ikke ser hvordan ordene du velger sårer noen - du skriver, sender avsted og lukker vinduet i nettleseren.

 

Teknologi som virkemiddel

De fleste fonter er software, som betyr at de er programmert til å følge reglene som er bygd inn i koden deres. Vi stilte spørsmålet: Hva skjer om vi skaper en font som er programmert til å kjenne igjen hatefulle ord og erstater dem med nøytrale alternativ?

Vi har ingen intensjon om å begrense ytringsfriheten for noen gjennom The Polite Type. Vårt mål er å starte en livsviktig diskusjon om mobbing og hets på nettet. Vi bil gi voksne et verktøy som kan brukes til å ta opp et vanskelig samtaleemne med barn og unge.

Sarkasme, kontekst og flertydige begrep brukes også til å krenke andre på nett, og vi innså tidlig i prosessen hvor viktig det var å ikke låse seg fast i den tekniske biten. Derfor er The Polite Type en s.k Open Source Font som alle kan laste ned og videreutvikle.

Sammen med andre som engasjerer seg, eksempelvis Press, kan vi rette søkelyset på netthets og starte hvor det er viktigst: med å prate med hverandre. Sammen med deg som leser dette kan vi skape et samfunn hvor flere føler seg inkludert og færre føler seg utenfor.

Nysgjerrig på hvordan The Polite Type fonten fungerer? Prøv den ut her 
(*) According to UNESCO / Behind the numbers: ending school violence and bullying (2019) / ISBN – licensed under 978-92-3-100306-6. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483. The present work is not an official UNESCO publication and shall not be considered as such. 

Spørsmål? Ta kontakt!

Kia Haring

Tietoevry alumni

Bli med i kampen mot nettmobbing

Prøv ut The Polite Type her

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn