noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ett mer inkluderande beteende online – målet med The Polite Type

Mobbning, hat och kränkningar online är förödande för de som faller offer för den sortens beteende. Det påverkar barn, unga och vuxna och deras psykiska hälsa, inte sällan med fysiska men som påföljd.

02 november 2020

Cirka en femtedel av unga människor som utsätts för mobbning uppgav att de led av sömnsvårigheter på grund av ångest som följd av mobbningen. En del drabbas också av depression, vilket kan leda till direkt livshotande psykosociala situationer , enligt en rapport från UNESCO*. 

Under sommaren 2020 arbetade vi tillsammans med The Children & Youth Foundation i Finland, samt med olika grundskolor. Tillsammans upptäckte vi att över 65 procent av alla elever som deltog i projektet har varit utsatta för mobbning, hat och kränkningar online. Statistiken i sig var chockerande, men också själva kränkningarna i sig.   

Covid-19- pandemin och mobbning online

Under 2020 har vi sett världen stänga ner och människor har, mer eller mindre frivilligt,  tillbringat allt mer tid i sina hem. Många av oss arbetar eller studerar hemma, och världen runt om oss har sett ett enormt uppsving av tjänster som nu blir digitala för att möta pandemin. Dessvärre har vi också sett en märkbar negativ effekt på hur vi interagerar med varandra online. 

Elevernas sociala liv fick sig en törn i många länder när eleverna flyttades från klassiska fysiska klassrum till digitala klassrum. Den nära och smidiga tillgången till lärare och kuratorer, som alla har en enormt viktig roll när det kommer till att förhindra mobbning och kränkningar, försvårades. I takt med att vi slutade träffa varandra som förr ökar känslan av isolering, vilket kan ha lett till ökad sårbarhet för att både begå och drabbas av mobbning och näthat. 
 
Att kommunicera online kan skapa en distans mellan den som skriver och den som tar emot kommunikationen. Det är helt enkelt inte lika stor tröskel att skriva någonting elakt till någon bakom en skärm som det är att säga det direkt till en person. Konsekvenserna är inte lika stora eftersom du inte heller ser dina ord såra någon – du skriver, skickar, och stänger ner fönstret i browsern.  

Teknologi som hjälpmedel 

De allra flesta fonterna är mjukvaror, vilket betyder att de är programmerade att följa de regler som tillskrivits dem. Vi ställde oss frågan: vad händer om vi skapar ett typsnitt som är programmerat till att känna igen hatiska ord och att ersätta dem med neutrala alternativ? 

Vi har inga intentioner att begränsa yttrandefriheten för någon genom the Polite Type; vårt mål är att starta en livsviktig diskussion om mobbning och hat online. Vi vill ge ett verktyg till vuxna som kan användas för att ta upp ett svårt samtalsämne med barn och unga. 

Sarkasm, omständigheter och svårtolkade begrepp används också för att kränka andra online och vi insåg tidigt i processen att det var viktigt att inte fastna i tekniken. Därför är the Polite Type en s.k. Open Source Font som vem som helst kan ladda ner och utveckla vidare. 

Tillsammans med fler som engagerar sig, exempelvis Friends, kan vi rikta strålkastaren på näthatet och börja med det allra viktigaste: att prata med varandra. Tillsammans med dig som läser detta, kan vi skapa ett samhälle där fler känner sig inkluderade och färre känner sig utanför.  


Vill du veta mer om vår satsning? 
 
 
 
(*) According to UNESCO / Behind the numbers: ending school violence and bullying (2019) / ISBN – licensed under 978-92-3-100306-6. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483. The present work is not an official UNESCO publication and shall not be considered as such. 

Funderingar? Hör av dig!

Kia Haring

Tietoevry alumni

Läs mer om The Polite Type

Gå till kampanjen

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn