noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry oppdaterer mål om kjønnsbalanse til 49/49 for å gi rom for inkludering

Det nye målet reflekterer at ikke alle kjenner seg hjemme i den tradisjonelle forståelsen av kjønn.

13 mai 2024

"Vi har vært tydelige og stolte av målet vårt om å oppnå 50/50 kjønnsbalanse innen 2030. Når vi nå endrer dette til 49/49 over tid, er det fordi at vi skjønner at det gamle målet kan oppfattes som ekskluderende for personer som føler at den tradisjonelle forståelsen av kjønn ikke passer for dem. Med dette forplikter vi oss til å skape enda større rom for inkludering», sier Trond Vinje, HR-sjef i Tietoevry.

Tietoevry jobber med å utvikle teknologi og løsninger som kan brukes av hele befolkningen. Derfor er det viktig at de som jobber med å utvikle denne teknologien speiler det mangfoldet som finnes i befolkningen. Mangfold er dessuten essensielt for å sikre at man får inn ulike perspektiver. Noe som i sin tur sikrer bedre beslutninger, økt innovasjon og digitale tjenester som møter behovene til hele befolkningen. Derfor er mangfold noe Tietovery tar på alvor. At IT-bransjen sliter med å få tak i nok folk gjør dessuten dette arbeidet ekstra viktig. Selskapet kommer derfor også til å fortsette å jobbe for å få opp kvinneandelen.

Stolt Pride-partner

I Tietoevry tror vi at å involvere bedrifter i Pride sender et viktig signal og bidrar til å øke bevisstheten blant arbeidsgivere om hvordan man fremmer inkludering, og skaper en bedriftskultur der alle er velkomne. Derfor er vi stolt støttespiller for årets Oslo Pride, i tillegg til at vi er partner for feiringene både i Helsinki og Stockholm. Samarbeidet med Pride speiler arbeidet vårt med å fremme mangfold mer generelt.

"Ved å samarbeide med Pride viser vi at vi støtter det skeive miljøet. Å skape en kultur som verdsetter mangfold og inkludering gjør oss sterkere som bedrift. Dessuten vet vi at dette er noe mange av kollegene våre er veldig opptatt av og ønsker å bidra til. Vi har vært, og fortsetter å være, stolte over å hele tiden jobbe for å bli en enda mer inkluderende arbeidsplass, og vi er helt tydelige på at i Tietoevry er det plass til alle, uavhengig av både kjønnsidentitet og seksuell orientering," avslutter Trond Vinje.

Tietoevrys nye mål for kjønnsbalanse er en del av selskapets bærekraftsløfte som ble lansert i mars. Dette løftet setter retningen for selskapets bærekraftsarbeid for 2024 og videre fremover. Løftet omfatter tre søyler: klimahandling, etisk opptreden og samfunnsmessig innvirkning.

Les mer om Tietoevrys Bærekraftsløfte her

For mer informasjon

Trond Vinje

Head of HR

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn