noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Indre Østfold kommune: Tryggere tjenester med velferdsteknologi

21 februar 2022

Indre Østfold kommunes satsning på velferdsteknologi har skapt tryggere tjenester for brukerne og en enklere hverdag for de ansatte.

Kommunen har gradvis tatt i bruk velferdsteknologi på områder innenfor pleie-og omsorg. Det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) Gerica og mobilapp’en Lifecare Mobil Pleie fra Tietoevry Care har bidratt til bedre ressursbruk og god kontroll på utførelse av tiltak den enkelte bruker skal ha. At man til enhver tid også har tilgang til viktige brukerdata og enkelt kan omdirigere ressurser ved akutte behov, gir en tryggere hverdag for både ansatte og brukere.

Siste tilskudd i kommunens portefølje av velferdsteknologiske verktøy er digitale trygghetsalarmer fra Tellu. Alarmene har god overvåking og er gjennom samhandlings-modulen Lifecare eSense knyttet opp mot en responssenterløsning* og kommunens EPJ-system, Gerica, som leveres av Tietoevry Care.

 

«Vi har blitt mye mer effektive ettersom vi nå kan se dokumentasjonen til brukeren samtidig som vi faktisk er inne hos dem»

Reidun Mo, helsepersonell, Indre Østfold kommune

 

Tidligere var kommunens løsninger analoge, hadde begrenset kapasitet og ble håndtert av en allerede presset lokal legevaktsordning.

Med innføringen av digitale trygghetsalarmer fra Tellu og integrasjonen til EPJ-systemet levert av Tietoevry Care, kunne de etablerte, manuelle rutinene for håndtering av trygghetsalarm skrives om og den nye løsningen ga umiddelbart betydelige gevinster i form av sikkerhet og effektivitet. Utløste alarmer går nå til responssenteret og derfra direkte ut til de ansattes mobile enheter. Varslene gir sikre og fullstendige opplysninger om hvem som trenger hjelp og kritiske data om vedkommende**. Dersom varslene ikke blir kvittert ut med én gang, blir de umiddelbart fulgt opp av responssenteret.

 

«Verdien ligger definitivt i muligheten til å følge opp brukerne fra start til slutt»

Siw Dramstad - avdelingsleder

 

Helsepersonell ansatte i Indre Østfold kommune Grethe Monica Granli, Siw Anita Dramstad, Even Knapås, Reidun Mo og Anita Ødegård, og hunden Miko.

Implementering av helseteknologiske verktøy er en prosess som krever omstilling og opplæring i implementeringsfasen. Det kan være krevende å legge til side etablerte rutiner med krav om å stole på en ny digital løsning. Avdelingsleder Siw Anita Dramstad og spesialhelsefagarbeider Reidun Mo i Indre Østfold kommune forteller om en omstillingsprosess som i starten var preget av skepsis, men som veldig raskt gikk over i tillitt til de nye systemene og nysgjerrighet til funksjonaliteten i dem.

- Å kunne svare brukerne direkte på spørsmål mens man faktisk er hos dem, istedenfor å være avhengig av å innhente informasjon om prøvesvar og liknende som er tatt tidligere, er absolutt en stor fordel – både for helsepersonell og brukere av hjemmetjenesten, sier Siw.

Begge løfter frem at samarbeidet mellom Indre Østfold kommune og leverandørene Tellu og Tietoevry Care har fungert veldig bra. Eventuelle spørsmål har raskt blitt besvart, og de har satt ekstra pris på muligheten til å gi direkte tilbakemeldinger om forbedringer, slik at vi sammen kan skape den beste løsningen. Slik brukermedvirkning bidrar definitivt til effektivisering og kvalitetssikring av produktene.

Indre Østfold kommune er et veldig fint eksempel på hvordan helseteknologi kan optimalisere helsetjenestene kommunen tilbyr, og på den måten sikre en tryggere hverdag for alle parter.

At det nå er tillitt til de velferdsteknologiske verktøyene i kommunen, bereder grunnen for å tenke bredere og nye områder som er aktuelle for et digitalt løft.

Ønsker du å vite mer om hvordan velferdsteknologi og digitale løsninger kan bidra til tryggere og mer effektiv tjenesteleveranse? Tietoevry Care og Tellu har i samarbeid levert løsninger til flere norske kommuner og vil gjerne hjelpe dere videre i deres arbeid med velferdsteknologi.

 

Tellu
Kontaktperson: Ine Finsrud
Stilling: Key Account Manager
Telefon: +47 918 81 207
E-Post: ine.finsrud@tellu.no

 

* Døgnbemannet responssenter for velferdsteknologi i helse-og omsorgstjenesten. Responssenteret skal besvare, følge opp og videreformidle alarmer fra trygghetsalarmer og annen teknologi som røykvarslere, fallsensorer, døralarmer, elektroniske medisindispensere mm. Bemannet med både sykepleiere og fagarbeidere med helsefaglig kompetanse.

** Tilgang til persondata er tilgangsstyrt og krever innlogging med autentisering fra den enkelte ansatte. Tilgjengelig informasjon om bruker styres ut i fra hvilken rolle den ansatte har.

 

For mer informasjon vennligst kontakt

Line Kolstad

Senior Sales Manager

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn