noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Multikanal og Bits jobber sammen

Multikanal har samarbeidet med Bits for å få på plass en mer sømløs overgang til Ja-Takk-Til-Alle løsning (JTTA).

24 november 2021

Bankene har imøtekommet Multikanal sine innspill i eFaktura 2.0 prosessen, og vi mener at denne endringen vil gi en smidigere overgang til ny eFaktura løsning.

Bankene har informert sitt infrastruktur selskap Bits om at det er vanskeligere enn først antatt å forklare og få sluttkundene til å inngå JTTA samtykke. Med over 370 000 aktive forbrukerkunder uten Ja-Takk-Til-Alle samtykke har Bits besluttet å justere fristen for full sanering av Ja-Takk-Til-Bestemte-funksjonaliteten til 15.05.2022.

Det oppdaterte planen ser slik ut fra 01.12.2021

  • Kunder uten JTTA-samtykke vil kunne motta eFakturakrav basert på eksisterende JTTB avtaler frem til 15.5.2022.
  • Avtalefangst for eFaktura 1.0 vil fortsatt skrus av i alle betalingsflater. Kunder uten JTTA-samtykke vil etter 1.12.2021 ikke kunne melde seg på eFaktura fra nye utstedere (JTTB avtalefangst er ikke lenger mulig).
  • Det vil fortsatt være slik at innsendere som ikke har tilrettelagt for JTTA-oppslag vil ikke kunne sende eFakturakrav til nye kunder.

Fra 15.05.2022 gjelder følgende:

  • Etter 15. mai 2022 vil aktive JTTB-kunder uten JTTA samtykke ikke lenger motta eFaktura-betalingskrav.

Vi i Multikanal Norge tror at dette vil gi sluttkunder en smidigere overgang og bedre mulighet til å velge Ja-Takk-Til-Alle fakturaløsning. Multikanal følger tett opp endringen som skjer, og vil fortsatt bistå våre kunder med eventuelle avklaringer for å sikre at dere får en smidig overgang til ny eFaktura løsning.

 

Du kan lese mer om eFaktura endringene her:

eFaktura 2.0

eFaktura 2.0 webinar

Multikanal

Bits

Henvendelser eller eventuelle spørsmål kan rettes til Tom.Andersen@tietoevry.com

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn