noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kultur før teknologi

Endring av arbeidsformer handler mer om mennesker enn maskiner. 

Digital arbeidsplass

28 mai 2020

Endring av arbeidsformer handler mer om mennesker enn maskiner. Det er en viktig erkjennelse for de som ønsker å lede det viktigste endringsprosjektet på mange år. 

 Det eksistensielle spørsmålet for IT-avdelingen handler om hvem som skal legge de strategiske føringene for virksomhetens bruk av teknologi i årene som kommer, sier Hanne Ledenrådgiver i TietoEVRY.

Nye generasjoner har nye krav, og for dem er det helt naturlig å samarbeide og jobbe i nettverkOm få år utgjør de som er født digitale de største aldersgruppene i arbeidslivet. Derfor er presse, analytikere og verdens største virksomheter samstemt: Det haster å innføre arbeidsformer basert på samhandling, og legge til rette for nye nettverksbaserte tilnærminger til hvordan ansatte jobber.

 Digital arbeidsplass medfører en endring i hvordan bedriften samarbeider. Produktivitet, effektivitet og tilfredshet øker i takt med ansattes mestring av nye arbeidsformer, sier Leden.

Driverne for endringen er særlig et behov for høyere produktivitet, og ønsket om å være best mulig rustet for å tiltrekke seg og beholde de dyktigste medarbeiderne.


Ta eierskap til brukeropplevelse

Ekspertene i Gartner har slått fast at for tre av ti virksomheter vil den største kilden til økt konkurransekraft komme fra de ansattes evne til å hente nye fordeler fra sine arbeidsverktøy.

 Derfor handler ikke Digital arbeidsplass om teknologi. Det er en forretningsstrategi for å sikre at de ansatte er i stand til å bedre levere på kravene og behovene som kommer, sier Hanne Leden.

Kundeopplevelse har alltid vært sentralt. Fremover vil det også handle mer om brukeropplevelser internt.

 Her er det en åpenbar mulighet for IT-leder å posisjonere seg. Om man gjennom teknologi klarer å bidra til et produktivt arbeidsmiljø vil være en sentral faktor på fremtidens arbeidsplasser.Det krever at man har profiler som både forstår teknologi, og som har rett kompetanse for å kunne bidra med og endre interne arbeidsprosesser og kultur virksomhetensier Hanne.

Fjerner problemer før de oppstår

Ekspertise på bruk av teknologien er en viktig forutsetning. Det, sammen med forståelse for endringsledelse, bidrar til å fjerne problemer før de oppstår. Man må forstå hvordan ny teknologi passer inn i arbeidsprosessene, og hvordan den skal brukes i forhold til andre eksisterende løsninger.

Som ledd i dette er det viktig med en strategi som fjerner de mest kjente barrierene for å lykkes med et slikt endringsprosjekt:

  • Manglende forankring og prioritering i ledelsen
  • Konkurranse med andre tiltak eller avdelinger
  • Mangel på en tydelig strategisk retning
  • Mangel på endringskultur
  • Ikke god nok praksis for samhandling på tvers av interne siloer

 For å unngå hindringer, kan det være smart å bruke rådgivere som har vært gjennom slike prosjekt førEvnen til å motivere og finne gode kompromisser vil være viktig underveis, for ofte må tradisjonelle arbeidsprosesser endres.  Det krever ledelse av endringen kombinert med kløkt, diplomati og en viss grad av pedagogiske evner, sier Hanne Leden

Det finnes smarte løsninger for analyse som gir innsikt i hva de ansatte bruker mest tid på, og hvor de store tidstyvene befinner seg.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn