noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1 Play

Digital arbeidsplass!

Det foregår en stor endring for oss alle. Hjemmekontor har blitt den nye normalen. Har den digitale arbeidsplassen fungert for dine kollegaer og ansatte? Vi har samlet noen tips og råd om bruk av Microsoft Teams til alle på hjemmekontor. Vi hjelper dere gjerne. Det er bare å ta kontakt!

Se erfaringene fra noen av våre kunder

NTE fikk råd om hjelp til selvhjelp

Å lykkes med endring er en komplisert og tidkrevende affære. NTE hentet derfor inn ekspertkompetanse for å hjelpe de ansatte å lære nye arbeidsformer.

Som en samfunnskritisk aktør er konsernet avhengig av at de ansatte alltid har tilgang til sine arbeidsverktøy, uansett tid og sted. Det var derfor naturlig å oppgradere til samhandlingsplattformen Office 365 for NTEs 750 PC-brukere.

– Målet er at alle ansatte skal få mer produktive og effektive arbeidsformer, sier Engberg.

Les mer her

Bedre digital hverdag hos Eidsiva Energi

Hos Eidsiva Energi AS går endringsledelse og fokus på brukeren hånd i hånd når konsernet skal jobbe frem nye og smarte digitale arbeidsmåter. I forkant av innføringsprosjektet innhentet Eidsiva erfaringer fra andre TietoEVRY-kunder i nærområdet om deres fremgangsmåte for innføring av Office 365. For å lykkes med endret brukeratferdvar den klare anbefalingen å ikke undervurdere arbeidet med brukeradopsjon.

Les mer her

Digital arbeidsplass i 230 barnehager

For sine 6000 ansatte ønsker Læringsverkstedet en sterk delingskultur og en enkel, digital hverdag. Office 365 er middelet for å nå målet, sier IT-direktøren.

Etter at Office 365 var på plass, stod Digital arbeidsplass for tur. Med denne tjenesten skal Læringsverkstedet på best mulig måte ta plattformen og dens verktøy i bruk. Til sammen 6000 ansatte, inkludert 200 barnehagestyrere og 800 pedagogiske ledere, holder nå på å lære nye, smarte måter å jobbe på.

Læringsverkstedet har benyttet seg av en rekke applikasjoner i Office 365-plattformen. En av dem er Teams, hvor oppsettet er helt likt i alle 230 barnehager.

Les mer her

Hvordan få en bedre digital jobbhverdag

Når kontoret er hjemme hele tiden!

Noen var allerede godt vant med å bruke mulighetene hjemmekontoret gir oss, mens for andre var det en helt ny måte å jobbe på. Nye verktøy måtte taes i bruk raskt og med kanskje liten opplæring. Det som er felles for oss alle er nok at korona-situasjonen innebærer en endring vi ikke var fullt ut forberedt på, og som vi ikke helt vet varigheten av. Vi i TietoEVRY merker også at vi må tenke annerledes når hjemmekontor har blitt det nye normale. Våre Teameksperter har derfor satt sammen noen gode råd i denne artikkelen.


Les mer her

masma65986.jpg

 

 

Kultur før teknologi!

Endring av arbeidsformer handler mer om mennesker enn maskiner. Det er en viktig erkjennelse for de som ønsker å lede det viktigste endrings- og digitaliseringsprosjektene. 

– Det eksistensielle spørsmålet for IT-avdelingen handler om hvem som skal legge de strategiske føringene for virksomhetens bruk av teknologi i årene som kommer, sier Hanne Leden, rådgiver i TietoEVRY.

Nye generasjoner har nye krav, og for dem er det helt naturlig å samarbeide og jobbe i nettverk. – Digital arbeidsplass medfører en endring i hvordan bedriften samarbeider. Produktivitet, effektivitet og tilfredshet øker i takt med ansattes mestring av nye arbeidsformer, sier Leden.

Les mer her

2560x1440_CEM_workshop.jpg

Stopper 99,97% av truslene

99,97 prosent av alle innbruddsforsøk i Office 365-plattformen kan stoppes!Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er det en jevn økning av antall målrettede cyberangrep mot norsk næringsliv. I 2018 ble 20 000 alarmer om IKT-hendelser registrert. Nettfiske, eller phishing, er fortsatt blant de aller vanligste truslene vi kan bli utsatt for.

Les mer her

culis09by3kd-2560x1440.jpg

Få råd og tips!

Vil du vite mer?

Arbeidsplasser med én digital plattform for samhandling, informasjondeling og møtevirksomhet er helt avgjørende i disse utfordrende tider. Hver dag hjelper vi mange kunder med å få en ny digital arbeidsplass! Les mer om våre erfaringer i artiklene under og kontakt oss om du trenger hjelp!

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn