noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Reduserte utslipp og energikostnader med Lumme Energias, Etelä-Savon Energias og Tietos nye energiløsning

04 april 2019

Tieto, Lumme Energia og Etelä-Savon Energia har i samarbeid utviklet en intelligent energiløsning, hvor Lumme Energias hovedkontor fungerer som et virtuelt kraftverk. Dette er hittil det største prosjektet innenfor utnyttelse av fornybar energi i Finland. Pilotfasen demonstrerte at løsningen kan benyttes til offentlige og private bygninger, samt husstander. Lumme Energias energiløsning gjør bygningsmasser til en faktor innenfor balanse av elnettet, i tillegg til å styre kraftforbruk mot mer bærekraftige og utslippsfrie energikilder.

I Lumme Energias løsning, kobles hovedkontorets serviceteknologi, Etelä-Savo Energias Foremica-energistyringssystem, solcellepaneler, batteripark og elbillading, med Tietos skyløsning Tieto Distributed Energy Solution (DES). Løsningen gir blant annet fleksibilitet og styring for å balansere ut fluktueringene i væravhengig kraftproduksjon.

«Energimarkedet har nådd et vendepunkt. Fornybar energiproduksjon og endringene i det nordiske kraftmarkedet sørger for et disruptivt marked. Effektene av det finske 15 minutters-balanseoppgjøret, og væravhengige fluktueringer i kraftproduksjon må styres, samtidig som vi ser et sterkt økende kraftforbruk. Den teknologiske utviklingen, som sees i form av eksempelvis flere elbiler og datasentertjenester, legger press på nett og balanse. For å administrere kompleksiteten som en helhet trenger vi dynamiske digitale plattformer som leverer teknologiske og økonomiske fremskritt for alle involverte i markedet.

Sammen med Tieto har vi utviklet en digital serviceplattform som både gjør oss forberedt på endringene som kommer, og som gjør at vi agerer som pionerer i utviklingen og digitaliseringen av kraftbransjen», sier Miko Huomio, Director of New Business, Lumme Energia.  

Samarbeidet har resultert i en plattform som kombinerer produksjon, distribusjon og forbruk på en innovativ og intelligent måte

Tieto og Lumme Energias løsning muliggjør en sentralisert styring av småskala kraftproduksjon, lagring, lading og bygningsautomasjon. Med løsningen kan energiforbruk optimaliseres, som resulterer i reduserte kostnader og ved kraftoverskudd kan man agrere som virtuell kraftprodusent. Dette gjør at man også kan øke forbruksfleksibiliteten i nettet, opprettholde balansen, samt redusere behovet for fossilt basert produksjon. Økningen av smarte energiløsninger skaper store besparelser da fleksibiliteten gir kostnadseffektivt forbruk ved hjelp av virtuell kraftproduksjon.

«Løsningen muliggjør optimering av det totale energiforbruket og leverer smarte, kostnadseffektive tjenester for bygninger, mikro kraftproduksjon og lading av elbiler m.m. Løsningen gir systemstøtte for blant annet solcelleanlegg, batterier, elektrisk oppvarming, ventilasjonssystemer, elbilbatterier for eget forbruk og fungerer som en virtuell kraftprodusent med grønn energi.

Vårt samarbeid med Lumme Energia er et godt eksempel på en markedsdrevet og bærekraftig løsning. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, og ser på å promotere og utvikle bærekraftige løsninger som en viktig samfunnsoppgave», sier Timo Karpola, Head of New Energy Services i Tieto.   

“I Etelä-Savon Energia, er vi veldige glade for at vi, sammen med Lumme Energia og Tieto, realiserte pilotprosjektet, på tross av ulike tekniske utfordringer på veien. Sammen fikk vi til alle nødvendige integrasjoner og utviklet en helt ny, smart energiløsning”, sier Toni Hannula, Product Manager i Etelä-Savon Energia Oy.

Den smarte energiløsningen har blitt vurdert av Fingrid og er godkjent for reservemarkedet.

For ytterlig informasjon, kontakt:

Timo Karpola, Head of New Energy Services, Tieto   
Tel.: +358 (0)40 507 7196, timo.karpola@tieto.com    

Miko Huomo, Director, New Business, Lumme Energia  
Tel.: +358 (0)50 410 7498, miko.huomo@lumme-energia.fi 

Toni Hannula, Product Manager, Solar Energy, Etelä-Savon Energia Oy
Tel.: +358 (0)44 735 3770, toni.hannula@ese.fi


Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com/no

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn