noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Minskade utsläpp och energikostnader med Lumme Energia, Etelä-Savon Energia och Tietos nya energilösning

04 april 2019

Tieto, Lumme Energia och Etelä-Savon Energia har samarbetat för att ta fram en smart energilösning där Lumme Energias huvudkontor agerar virtuellt kraftverk. Det här är det första projektet som har förverkligats i Finland och som utnyttjar förnybara energikällor i motsvarande omfattning.  En lyckad pilotstudie visar att den nya energilösningen kan installeras i såväl offentliga och kommersiella fastigheter som i villor. Energilösningen från Lumme Energia innebär att fastighetsbranschen verkligen kan vara med och balansera frekvensen i Finlands elnät och leda elförbrukningen mot utsläppsfria energiformer.

I energilösningen från Lumme Energia kopplades hustekniken på deras huvudkontor, Foremica-energihanteringssystemet på Etelä-Savon Energia, solpaneler, batterier och laddning för elbilar till Tietos molnbaserade energihanteringsplattform Tieto Distributed Energy Solution (DES). Systemet kan producera den förbrukningsflexibilitet som behövs som motvikt till väderleksberoende elproduktion.  

”Energimarknaden har kommit till en vändpunkt. Marknaden splittras av förnybar energiproduktion och den föränderliga verksamhetsmiljön för den samnordiska elmarknaden. I den här ekvationen ska vi dessutom få in bland annat effekterna av projektet Kansallinen varttitase (balans varje kvart) och elproduktion som varierar efter väderlek. Samtidigt kommer behovet av energi att växa avsevärt till exempel i takt med den tekniska utvecklingen – ett exempel är den uppskattade snabba utvecklingen av elbilsbeståndet och antalet datacenter och deras tjänster. För att hantera denna helhet behövs dynamiska digitala plattformar som producerar tekniska och ekonomiska nyttor för alla parter på elmarknaden. Tillsammans med Tieto har vi tagit fram en utvecklingsplattform för digitala energitjänster. Med den är vi förberedda på förändring och den visar samtidigt vägen mot digitalisering inom energisektorn”, säger Miko Huomo som ansvarar för nya affärsverksamheter på Lumme Energia.

Samarbetet ledde till en smart plattform som kopplar ihop produktionen, distributionen och förbrukningen av el 

Lösningen från Tieto och Lumme Energia möjliggör heltäckande och centraliserad hantering av småskalig energiproduktion, batterilager, laddning av elbilar och fastighetsautomation. Därmed kan man optimera energiförbrukningen och försöka minska energikostnaderna med smart kostnadsstyrning och använda dessa resurser som ett virtuellt kraftverk. Det virtuella kraftverket används för att skapa förbrukningsflexibilitet i Finlands elenergisystem. Genom reformen ökar man produktionen av förnybar energi, till exempel sol- och vindkraft, och ersätter elproduktion som fungerar med fossila bränslen. När smarta energilösningar etablerar sig bidrar de med stora besparingar när förbrukningsflexibiliteten som behövs för virtuella kraftverk kan produceras så kostnadseffektivt som möjligt.

”Med lösningen kan vi optimera helhetsförbrukningen av energi och producera kostnadseffektiva och smarta energitjänster till fastigheter, mikroproduktion av el och laddning av elbilar.” Till exempel solelssystem, batterilager, eluppvärmning, ventilation och elbilsbatterier kan byggas ut för att producera monetärt värde på energimarknaderna samt minska koldioxidavtrycket inom energiproduktionen. Samarbetet med Lumme Energia är ett fint exempel på främjande av hållbar utveckling på marknadens villkor. Vi är oerhört nöjda med samarbetsprojektet och att vi kan främja användningen av gröna energilösningar i samhället som inte belastar miljön lika mycket, säger Timo Karpola, chef, Nya energitjänster, Tieto.  

På Etelä-Savon Energia är vi mycket glada att vi tillsammans med Lumme Energia och Tieto kunde lansera den här piloten och överbrygga de tekniska utmaningarna i samband med integreringen av utrustning för att bygga en helt ny smart energilösning”, säger Toni Hannula, Produktchef på Etelä- Savon Energia Oy.

Genomförandet av den smarta energilösningen från Lumme Energia har granskats av Fingrid och lämpar sig för att delta på reservmarknaden.

Ytterligare information:

Timo Karpola, chef, Nya energitjänster, Tieto  
Tfn +358 (0)40 507 7196, timo.karpola@tieto.com   

Miko Huomo, chef, Nya affärsverksamheter, Lumme Energia
Tfn +358 (0)50 410 7498, miko.huomo@lumme-energia.fi

Toni Hannula, Produktchef, Solenergi, Etelä-Savon Energia Oy
Tfn +358 (0)44 735 3770, toni.hannula@ese.fi

 
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn