noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Generativ AI

Nye måter å løse gamle problemer

Den digitale revolusjonen er i full gang - med Generativ AI i front.

Inntoget av digitale assistenter, generativ AI og verktøy bygget på store språkmodeller representerer et skifte. Det gir en mulighet til å bruke all tilgjengelig data på en måte vi ikke har hatt tilgang på tidligere og du kan snakke med dokumentene dine.

Hva du kan bruke GenAI til i din organisasjon kommer helt an på ditt behov.
Den langsiktige nytten ligger ikke i at det finnes en chatbot her og en der, eller en digital assistent som M365 Copilot i Power BI, en i CRM og en i Excel-arket ditt. Den ligger i hvordan teknologien kommuniserer på tvers, ser nye mønstre og sikre sømløs integrasjon mellom systemer.

Vi kan begynne å snakke om et enormt automatiseringspotensial og effektivisering når den digitale assistenten har en hånd på rattet i lagerlogistikken, en finger med i spillet i analyseverktøyet og kan gi beslutningsstøtte basert på all tilgjengelig informasjon i din virksomhet.

Dette er ikke fjerne fremtidsvisjoner. Dette er tvert imot en arbeidsvirkelighet vi allerede begynner å ane konturene av.
Jon Eivind Strømme

Solution Lead Generative AI

Store språkmodeller kan svare på spørsmål på alle språk, løse problemer og skrive kode. Det kan brukes til å analysere data og få ny innsikt.

Automatisert dataanalyse

Store språkmodeller kan svare på spørsmål på alle språk, løse problemer og skrive kode. Det kan brukes til å analysere data og få ny innsikt.

Vi kan kontrollere hele prosessen av den dataen genAI benytter og analyserer. Bare nødvendig data brukes og vi kan sørge for avansert behandling som anonymisering når det kreves.

Datasikkerhet

Vi kan kontrollere hele prosessen av den dataen genAI benytter og analyserer. Bare nødvendig data brukes og vi kan sørge for avansert behandling som anonymisering når det kreves.

Vi sikrer at din genAI bruker data og gir resultater i den gitte konteksten. Vi kan også legge til flere modeller for å sammenligne og verifisere resultatene.

Troverdige resultater

Vi sikrer at din genAI bruker data og gir resultater i den gitte konteksten. Vi kan også legge til flere modeller for å sammenligne og verifisere resultatene.

I fokus

Veien til suksess med GenAI: Fra Copilot til chatboter

Digitale assistenter som svarer på mail, bidrar i Teams-møter og genererer rapporter: Nå er generativ AI på full fart inn i arbeidslivet.

Les mer om Copilot og Chatboter her

Fra penn og papir til Algoritmer og Kode

Emil har startet på en veldig spennende teknologireise.

Les mer om hans betraktninger om overgangen til en verden full av kode, algoritmer og kode her

ChatGPT and Deepfakes

As we become accustomed to living with AI products, ugly aspects start to appear. What tools can help us make AI models more trustworthy?

Les mer her (engelsk)

Tjenester

Skreddersydd GenAI

En skreddersydd løsning ligner på tjenesten du er vant med i ChatGPT. Forskjellen er at den bygges i virksomhetens eget miljø, ivaretar din datasikkerhet, samtidig som den kan tilpasses konkrete oppgaver eller fagsystemer.

Microsoft 365 Copilot

Vi har et stort team bestående av eksperter på alt fra brukeradopsjon, samhandlingsløsninger, filstrukturering, skytjenester og sikkerhet. Teamet inneholder også flere av landets mest erfarne rådgivere på effektiv bruk av Microsoft-verktøy og Microsoft-løsninger.

Klargjør organisasjonen for AI

Nytten i bruk av en digital assistent som Copilot eller GenAI ligger i datagrunnlaget ditt. Er din virksomhet klar for å implementere GenAI nå?

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn