noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital svindel i 2024: Utvidelse av kunstig intelligens vil på godt og vondt prege kampen mot svindlerne

Sosial manipulasjon florerer og deling av personlige identitetsbevis som BankID, gir grobunn for omfattende svindel.

André Moen Eide / desember 21, 2023

Avansert phishing øker drastisk og er ofte utfordrende å avdekke. For å avsløre flere kriminelle handlinger er avansert transaksjonsovervåkning og et nært samarbeid i bransjen løsningen.

De kriminelle tilpasser seg kontinuerlig. Dette så vi spesielt i forbindelse med PSD2 – den nyeste versjonen av direktivet som regulerer betalingstjenester i EU – hvor det ble innført strengere krav til kundeautentisering på betalinger. Før PSD2 var under fem prosent av svindelsakene Tietoevry Banking, Financial Crime Prevention (FCP) avdekket, relatert til phishing.

– I dag utgjør denne formen for svindel nærmere 40 prosent – og disse sakene er ofte mer utfordrende å avdekke. Dette er en trend vi forventer vil fortsette å øke inn i 2024, sier André Moen Eide, Head of FCP Defence Centre.

Mange av metodene som brukes er svært sofistikerte, og de kriminelle kjører ulike kampanjer for å treffe så bredt som mulig. På generell basis forventer vi at de kriminelle vil fortsette å bruke ny teknologi, der kunstig intelligens vil bli brukt for å manipulere og tilegne seg betalingsinformasjon.

Her er de svindeltrendene som vil fortsette å prege 2024:

  • Merkenavn til ulike aktører innen post/frakt, hotell, strømmetjenester og offentlige instanser blir misbrukt i svindel som retter seg mot en stor andel av befolkningen – gjerne i form av epost eller tekstmelding.

  • En annen oppblomstrende trend er QR-kode-phishing (Quishing). Dette er ofte vellykket ettersom mange ikke tenker over at de følger en lenke – som de fleste har lært at de ikke skal trykke på.

  • Sosial manipulasjon i form av «safe account scams» spiller på frykt. Svindlere utgir seg for å være fra politi eller bank, og skal bistå med å få overført penger til en trygg konto.
  • «Recovery scams» er også en form for sosial manipulering der en falsk investeringsrådgiver bistår med å få tilbake investeringer som er gjort tidligere. Ofte har offeret blitt ledet inn på falske applikasjoner der de kan følge investeringen og avkastingen i sanntid. En annen variant er «Refund scams» der svindleren lurer ofrene til å tro at de har mottatt penger de ikke skal ha, for så å kreve pengene tilbake.
  • Falske nettbutikker der betalingsinformasjon kommer på avveie og blir misbrukt kort tid etter.

  • Både frivillig og ufrivillig muldyrsaktivitet som følge av sosial manipulasjon

For FCP er det flere faktorer som må være på plass for å lykkes i kampen mot svindel. Å kunne overvåke transaksjoner på tvers av betalingskanaler har vært viktig ettersom svindel beveger seg raskt mellom både kort og konto.

– I dag avdekkes over 90 prosent av alle svindelforsøk av våre systemer, hvor majoriteten av alle transaksjoner blir stoppet i sanntid uten tap for våre kunder – og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer for å ligge i forkant av de kriminelle, sier André Moen Eide.

Deler BankID til tross for advarsler

En av de store utfordringene vi har når vi er på internett, er å bevise hvem vi er. I Norge har vi i stor grad klart å løse denne utfordringen med innføring av BankID og Buypass. Samtidig er ikke e-ID problemfritt i et av de mest digitaliserte samfunn i verden. En utfordring er digitalt utenforskap; at mange av økonomiske, sosiale eller medisinske årsaker blir stående utenfor.

– Vi ser en del svindel som er forbundet med bruk av BankID. En undersøkelse fra Norsis viser at 1 av 5 har delt sin BankID med andre, noe som gjør mottakeren i stand til å gi seg ut for å være deg. Halvparten av de som har delt sin BankID, rapporterer at de har vært utsatt for svindel, sier John Erik Setsaas, Director of Innovation i FCP.

For eksempel deler mange eldre BankID med sine barn for å få hjelp til å utføre oppgaver.

– Banker og andre tjenester har ofte manglende mulighet for å gi andre tilgang, derfor oppleves det enklest å dele tilgang til BankID. Dette er i strid med avtalen med BankID, og frarådes på det sterkeste, fortsetter John Erik Setsaas.

SODI rapporten som kom i fjor, undersøkte svindel med e-ID i sårbare grupper i samfunnet. Den viser at det er en stor grad av svindel i nære relasjoner for denne gruppen. Men også andre grupper i samfunnet kan oppleve svindel av denne typen, ved at man har tilgang til partnerens mobil, og ofte kjenner hverandres passord.

– Vi oppfordrer sterkt til ikke å dele passord eller BankID – selv ikke med den du deler seng med, understreker John Erik Setsaas.

KI gjør det enklere å utgi seg for å være en annen

Med utbredelsen av KI ser vi en økning av svindel som går ut på å lure folk til å foreta en betaling. Mange opplever å motta KI-genererte phishing e-poster, som er adressert direkte til en selv. Nå er det også enkelt å bruke KI til å etterligne stemmen til en annen person. Svindlere kan dermed ringe og gi seg ut for å være et familiemedlem, og få deg til å overføre penger. Det ekstreme tilfellet av dette er falske kidsnappinger også kalt kidnappingsvindel.

CEO svindel, hvor sjefen sender deg en e-post og ber om en hasteoverføring, blir mer troverdig når du hører sjefens stemme over telefon. Rådet er å alltid være skeptisk hvis du blir oppringt, dersom det handler om noe utenom det vanlige.

– Selv om vi i FCP overvåker finanstransaksjoner og klarer å stoppe en svært stor andel av falske transaksjoner, er det viktig at hver enkelt gjør det de kan for å beskytte seg selv i kampen mot finansiell svindel, hvor svindlerne bruker din identitet, sier André Moen Eide

André Moen Eide
Head of Defence Centre, Financial Crime Prevention

Andre.Eide@tietoevry.com

SKREVET AV

André Moen Eide

Head of Defence Centre, Financial Crime Prevention

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn