noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Velkommen på jobb Karianne Tung – dette blir ikke lett

Norges nye digitaliseringsminister har mottatt mange gratulasjoner etter sin utnevnelse. Men bak hver lykkeønskning ligger det et dyptfølt alvor.

Bent Philipps / november 01, 2023
Les innlegget i Kommunal Rapport

Norges nye digitaliseringsminister har mottatt mange gratulasjoner etter sin utnevnelse. Men bak hver lykkønskning ligger det et dyptfølt alvor ute i kommunene.

Karianne Tung fortjener hver eneste gratulasjon hun får. Både bransjen og forvaltningen har lenge ventet på en slik leder. Det er én av de mest spennende jobbene man kan tenke seg.

Det er ingen liten oppgave som ligger foran henne, og det er bred tillit til at hun er den rette personen til å lede Norge inn i den digitale æraen.

Som påpekt av Robert Steen i Kommunal Rapport, er det en kritisk tid for Norge. Landet står ved et veiskille: Akselerere vår digitale transformasjon eller risikere å bli hengende etter.

Mens andre nasjoner, spesielt våre nordiske naboer, akselererer inn i den digitale fremtiden, ser det ut til at Norge har tatt en ufrivillig pause. Som en ledende aktør innen digital transformasjon og programvareløsninger for offentlig sektor, observerer Tietoevry nøye utviklingen av digitaliseringsstrategier på tvers av regioner og land.

Med riktig ledelse og visjon kan Norge bli en global leder i den digitale tidsalderen.

Norges fallende plassering i FNs E-Government Development Indeks (EGDI) bekrefter dette. For å sette det i perspektiv, har Norge falt fra en 13. plass i 2020 til en 17. plass i 2022. Dette er et klart signal om at vi har uutnyttet potensial. Mens våre nordiske naboer, som Danmark, Finland, Sverige og Island, leder an, ser Norge en bekymringsfull tilbakegang.

Hva har ført Norge hit? Hvorfor henger landet etter i et felt som burde være en topp prioritet for enhver nasjon som ønsker å være konkurransedyktig i det 21. århundre?

Selv om EGDI ikke gir et komplett bilde av Norges digitale landskap, gir det viktige hint. Kombinert med andre undersøkelser, ser vi at teknologi, spesielt kunstig intelligens (KI), kan være nøkkelen til å drive både grønn omstilling og demokratisk åpenhet.

Rollen som digitaliseringsminister er kritisk. Ansvaret for å lede Norge inn i den digitale tidsalderen hviler på hennes skuldre. Men med stort ansvar kommer også store muligheter. Her er tre sentrale anbefalinger:

  1. Hennes røtter: Hennes tidligere erfaring fra Trondheim Tech Port kan være uvurderlig. Den private sektoren er en gullgruve av innovasjon, og ved å bygge broer mellom offentlig og privat sektor, kan Norge akselerere sin digitale transformasjon.

  2. Lær av Sverige: Våre naboer har satt i gang ambisiøse programmer for å bli ledende innen KI. Med betydelige investeringer i forskning, utvikling og kommersialisering, har de satt seg selv i førersetet for digital innovasjon.

    I Sverige startet regjeringen sitt satsingsprogram på KI i 2022. 10 milliarder svenske  kroner ble øremerket over en periode på fire år, for å ta Sverige til å bli en ledende nasjon innen AI før 2030.

    Satsingen er delt i tre hovedområder: forskning og utvikling, kommersialisering og kompetanse – alle med tilhørende investeringsmidler. I tillegg har man etablert AI Sweden, et samarbeid mellom det offentlige og private, der formålet er å akselerere bruken av AI, øke samfunnsnytten, konkurranseevnen, og livet til alle svenske borgere. En innovasjonslab for å sørge for en effektiv utnyttelse av de investeringer og innovasjon.

    Sverige er for øvrig ranket som nummer fem i FNs E-Government Development Index (EGDI) for 2022, som er én plass opp fra 2020 og rangering som nummer seks.

  3. Langsiktig tenkning: Digitalisering krever en langsiktig visjon. Dette er ikke et prosjekt som kan fullføres i løpet av en enkelt stortingsperiode. Vi trenger en nasjonal strategi som ser flere tiår fremover, en som kan tilpasse seg teknologiske fremskritt og endringer i det globale landskapet. Det må etableres grunnstrukturer som skal sørge for å «fuele» utviklingen, samt skape kontinuitet knyttet til forskning og utvikling, kompetanse, innovasjonskapasitet og kommersialisering.

 

Men det stopper ikke der

Norge må også adressere kulturelle og strukturelle barrierer som hindrer digital innovasjon. Dette inkluderer alt fra utdanning og opplæring til regelverk og politikk. Det må skapes et miljø der innovasjon kan blomstre.

Vi står ved begynnelsen av en ny æra. Med riktig ledelse og visjon kan Norge bli en global leder i den digitale tidsalderen. Men det krever handling nå. Tiden for debatt og diskusjon er over. Nå er det tid for handling.

La oss jobbe sammen

La oss jobbe sammen for å sikre at Norge ikke bare fanger opp, men leder an i den digitale revolusjonen! Med riktig lederskap og kollektiv innsats, er det mulig å skape en lys digital fremtid for Norge. 

Les mer om hvordan vi jobber med kunstig intelligens sammen med våre kommunekunder

Bent Philipps
Head of Products and Strategy, Public 360°

SKREVET AV

Bent Philipps

Head of Products and Strategy, Public 360°

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn