noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital transformasjon av kreftbehandlingen starter nå

En aldrende befolkning i Norden fører til enorme utfordringer for helsetjenesten.

Theo Papaioannou / mars 30, 2023

Økt digitalisering vil gjøre hverdagen enklere for kreftpasienter og omsorgstjenesten i kommunene. Men også innen selve kreftbehandlingen akselererer nå digitaliseringen.

Klinisk patologi og cytologi spiller en viktig rolle innen kreftbehandlingen for å redusere responstidene som gjør at pasienten får behandling så raskt som mulig. Det handler like mye om å få lett tilgjengelige digitale systemer som det handler om å lage forenklede arbeidsprosesser som optimaliserer laboratorieflyten.

Innen digital patologi akselererer nå den digitale transformasjonsreisen etter å ha blitt introdusert for over ti år siden. Vi ser nå for alvor ulike regioner i Norden komme i gang med arbeidet med å hente ut gevinstene som dette skiftet lovet. Fremfor alt handler det om å gå fra å behandle fysiske prøver til å skanne prøvene for å få et digitalt bilde, i likhet med radiologiens reise for over 20 år siden.

 

Effektiv arbeidsflyt med digital patalogi

Den direkte fordelen med å digitalisere prøvene er at patologen lettere kan disponere tiden sin uten at prøvelogistikken blir et hinder. Nå får de tilgang til bildene fra hvor de enn sitter, uansett tid på døgnet. Ikke bare innenfor deres egen lab eller region, men også utenfor regionene.

Altfor ofte jobber regionene i samme system, men i ulike databaser da det ikke har vært behov for å dele digitale bilder og oppgaver. I en av Tietoevrys leveranser var det derfor av største betydning å starte med å migrere databasene per laboratorium og harmonisere kodeverkene slik at en regional arbeidsprosess kunne etableres. Dette førte til at de tre laboratoriene i regionen kunne konsolidere sine arbeidsrutiner og jobbe mer på tvers av sykehusgrensene. Dette muliggjorde en mer effektiv arbeidsflyt der ressursene kunne avlaste hverandre og dermed redusere responstiden selv om de var lokalisert ulike steder i regionen. I dag kan de flytte arbeidet dersom det viser seg at det er mer kapasitet ved en annen lab i en gitt periode.

Lab bilde patologi

 

Smidige prosesser gjør det enklere for helsepersonell

Legene kan lettere konsultere hverandre fordi de har alle henvisninger og bilder i en og samme database. Det betyr at de kan dele skjerm med hverandre og se på sykehistorien og det skannede bildet sammen på bare noen få sekunder, i stedet for tidkrevende forsinkelser når prøver må sendes mellom laboratorier. Likeledes kan en lege ved ett sykehus svare på en henvisning som håndteres ved et annet. Sekretærene som trykker svarene når legene har diktert kan nå avlaste de respektive laboratoriene på ulike geografiske steder i regionen.

Ettersom arbeidsprosessen er harmonisert, er det lettere for personalet å bevege seg mellom de ulike laboratoriene. Konsolidering betyr også én akkrediterings- og kvalitetsmanual, noe som betyr enklere forvaltning, men også redusert systemadministrasjon.

Med digital transformasjon følger som oftest flere fordeler og nye tjenester. For digital diagnostikk kan kundene begynne å introdusere kunstig intelligens i form av bildeanalyseprogramvare som kan utføre oppgaver som patologer tidligere måtte gjøre manuelt. Det kan skje ved diagnostisering av bildet i det øyeblikket patologen går gjennom saken, men også lenge før patologen ser det, da visse analyser kan starte så snart bildet er skannet. Det betyr at patologen får et sterkere beslutningsgrunnlag når det er på tide å vurdere saken. Gjennom Tietoevrys laboratoriesystem kan det settes i gang ulike aktiviteter som letter arbeidsprosessen og sparer verdifull tid.

Vi ser nå at mange helseregioner i Norden tar viktige veivalg for å møte fremtidens krav og muligheter. Med lang og bred erfaring fra nordiske leveranser er Tietoevry Care klare til å bistå med verdifulle innspill.


Les mer om digital patalogi her

Les mer om våre laboratorieløsninger

Theo Papaioannou
Business Development Manager Lab, Tietoevry Care

SKREVET AV

Theo Papaioannou

Business Development Manager Lab, Tietoevry Care

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn