noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Cancersjukvårdens digitala transformation

En allt äldre befolkning i Norden leder till utmaningar för vården. Diskussionen kring digitala hälso- och välfärdstjänster ökar i styrka.

Theo Papaioannou / mars 30, 2023

En mer digitaliserad vardag underlättar för medborgarna och möjliggör i slutändan en mer digitaliserad vård.

Inom cancersjukvården har klinisk patologi och cytologi en viktig roll att spela för att minska svarstiderna, vilket innebär att patienten kan få behandling snabbare. Det handlar lika mycket om att bygga lättillgängliga digitala system som att skapa förenklade arbetsflöden som optimerar processerna inom laboratorieflödet.

Den digitala transformationsresan inom digital patologi börjar på allvar nu, men introducerades för över 10 år sedan. Nu kan vi se resultat hos flera regioner som kommit i gång med att skapa de nyttoeffekter som omställningen bidragit till. Framför allt handlar det om att gå från fysiska glas till att skanna glasen för att få en digital bild, likt radiologins resa för över 20 år sedan.

 

Digitalisering ger högre kvalitet och stora vinster

Den direkta vinsten med att digitalisera glasen är att patologen kan disponera sin tid utan att hindras av logistiken av glas. Nu är bilderna tillgängliga oavsett var de sitter, vilken tid på dygnet. Inte bara inom sitt eget lab eller region utan också utanför regionerna.

Alltför ofta arbetar regionerna i samma system men i olika databaser då de inte haft behov av att dela på digitala bilder och arbetsuppgifter. I en av Tietoevrys leveranser var det därför av största vikt att börja med att migrera databaserna per laboratorium och harmonisera kodverken så att en regional arbetsprocess kunde upprättas.

Arbeta över sjukvårdsgränserna

Det har lett till att de tre laboratorierna i regionen har kunnat konsolidera sina arbetsrutiner och arbeta mer över sjukhusgränserna. Detta möjliggör ett mer resurseffektivt arbetsflöde där resurserna kan hjälpa varandra med avlastning och korta ner svarstiderna även om de befinner sig på olika platser i regionen. Arbetet kan även omlokaliseras om det skulle visa sig att det finns mer kapacitet på ett annat labb under en viss period.

 

Fördelarna för personalen

Läkarna kan enklare konsultera varandra genom att de har alla remisser och bilder i en och samma databas. Det innebär att de kan dela skärm med varandra och titta gemensamt på anamnes och inskannade bilder, i stället för tidsödande fördröjningar då glas måste skickas mellan laboratorierna. Likaså kan en läkare på ett sjukhus svara ut en remiss som är hanterad på ett annat laboratorium. Sekreterarna som skriver ut svaren när läkarna har dikterat kan nu avlasta laboratorier på olika geografiska platser i regionen.

När arbetsprocessen harmoniseras är det enklare för personal att förflytta sig mellan de olika laboratorierna, eftersom arbetsrutinerna är mer likartade. En konsolidering innebär också en enda ackreditering och kvalitetsmanual för flera laboratorier, vilket medför mindre administration. Likaså krävs mindre resurser för att hantera ett system i stället för flera uppsättningar.

Med digital transformation kommer som alltid flera fördelar och nya tjänster. För digital diagnostik kan kunderna börja introducera AI i form av bildanalysprogramvara som kan utföra arbetsuppgifter som patologerna tidigare var tvungna att göra manuellt. Det kan ske vid diagnosticering av bilden i det ögonblick som patologen går igenom ärendet men också långt före det, då vissa analyser kan startas så fort bilden är skannad. Det innebär att patologen får ett bättre beslutsunderlag när det är dags att gå igenom ärendet. Genom Tietoevrys laboratoriesystem kan olika aktiviteter startas som underlättar arbetsprocessen och som minskar både svarstider och administration.

 

För att möta framtiden så behöver kunderna ta vissa beslut redan nu.Läs mer om digital patologi 

Läs mer om våra lösningar för laboratorium

Theo Papaioannou
Business Development Manager Lab, Tietoevry Care

Författare

Theo Papaioannou

Business Development Manager Lab, Tietoevry Care

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn