noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ehelsekonferansen 2021 – fra utredning til behandling

11.-12. mars 2021 ble ehelsekonferansen arrangert av DND avholdt.

Katrine Skrede / mars 15, 2021

Dette var en to-dagers heldigital konferanse med live spørresesjoner til foredragsholderne, med deltakere fra hele landet. Konferansen var spekket med foredrag som omhandlet det som skjer innen ehelse i Norge og Norden.

Sigurd Alfsen og Katrine Skrede fra TietoEVRY Health&Care var med i programkomiteen og var ansvarlige for sporet «Gir digitalisering bedre folkeHelse?».

Statsråd Bent Høie åpnet konferansen hvor han påpekte at pandemien har tydeliggjort behovet for digitalisering. Det siste året har blant annet e-konsultasjoner hos fastleger økt fra 5% til 60%, og alt tyder på at en stor del av denne økningen vil vedvare etter at pandemien er over. Pandemien bekreftet behovet for digitale løsninger innen helse, og nå gjelder det å bygge videre på det grunnlaget som er lagt og å ta vare på de gode løsningene. Det som står sentralt, er at helsetjenesten skal være pasientens helsetjeneste og a mulighet til å være en mer aktiv medspiller enn i dag.

Nysgjerrig på hva vi gjør under helse- og velferdsområdet? Finn ut mer her!

Under resten av konferansen var det tydelig at tema som samhandling, datadeling, helseangst, personvern og brukervennlige løsninger var blant temaene. Naturligvis var Helseplattformen og Akson var populære temaer. I tillegg ble eksisterende løsninger, som dokumentdeling gjennom Kjernejournal og prøvesvar fra Covid-19 på helsenorge.no, løftet frem som svært positive tilskudd. Akson er nå overført til kommunene for å få et felles marked og legge til rette for konkurranse.

Alt i alt viste ehelsekonferansen at det er stor teknologioptimisme både i offentlig og privat sektor, og som Mina Gerhardsen sa: «Teknologi gjøre mye godt for folkehelsen». Det hele handler om å finne de riktige løsningene og å få til gode arenaer for samarbeid mellom det offentlige og næringslivet.

Her kan du lese om hvordan vi utvikler nye innbyggertjenester som kommer brukerne til gode

Katrine Skrede
Business Consultant, Healthcare

SKREVET AV

Katrine Skrede

Business Consultant, Healthcare

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn