noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Lederseminar om teknologi og digitalisering

På tide å se mulighetene!

30.11.2021, Norway
Registrer deg

Konferansen for deg som er opptatt av samarbeid, utvikling, vekst, digitalisering og lederskap! TietoEVRY og Ringsaker Kommune inviterer til en innovativ dag på Prøysenhuset, Rudshøgda tirsdag 30. november. Det er lagt opp til en i intensiv dag med korte introduksjoner på spennende temaer. Dette er syvende gangen seminaret arrangeres, og vi har hvert år hatt fullt hus med 200 deltakere.

Verden og Norge åpner opp igjen. Hvilke spor har pandemien satt på godt og vondt og hvilke muligheter vil dette gi. Vil samfunnet noensinne komme tilbake til normalen. I tillegg til virus som angriper mennesker så ser vi en tiltagende vekst i digitale angrep der bedrifter og offentlige etater blir utsatt for hendelser som kan ha fatale konsekvenser. Dette og mere til er temaer som vil bli tatt opp på denne effektive halve dagen på Prøysenhuset.

Du får i tillegg høre spennende foredrag fra blant annet Datatilsynet, ASKO, Ringsaker Kommune og TietoEVRY.

Seminaret er gratis og vi avslutter med lunsj. Registrer deg i dag!

Agenda

07.45-08.15
Registrering – innsjekk, mingling og frokost
08.15-08.30
Kulturinnslag
08.30-08:45
Velkommen & Innledning – «back to normal» business og uante muligheter

Verden åpner opp igjen. Hvilke erfaringer har vi tatt med oss fra pandemien og hvilke muligheter gir dette for vekst og utvikling for kunnskap og kompetansearbeidsplasser i vår region. «Hvis kunnskap er «den nye oljen» så er det ikke så farlig at vi ikke har oljeplattformer på Mjøsa».

v/Regiondirektør TietoEvry Karl Olav Nordengen

08:50-09:05
Teknologi og digitalisering i Ringsaker – næringslivet omstiller seg

Næringslivet i Ringsaker har fokus på teknologi og digitalisering. Hvilke grep gjør virksomhetene ift sine forretningsmodeller og produksjonsprosesser? v/Næringssjef Ove Gjesdal, Ringsaker Kommune

09:05 – 09:20
ASKO Hedmark, VR og automatisering i praktisk bruk

ASKO Hedmark har i en årrekke vært en stor hjørnesteinsbedrift i Brumunddal og sørger for distribusjon av mat til hele regionen. I tillegg til dette så er ASKO langt fremme ved effektiv bruk av teknologi og har digitalisert mye av sin verdikjede, samt utviklet en løsning for rekruttering og opplæring av ansatte ved bruk av VR. ASKO vil i dette foredraget fortelle om erfaringer med bruk av VR og automatisering.

v/Terje Flaatrud, ASKO

09:25 – 10:05
Datatilsynet

Datatilsynet sier nei til side på Facebook. Hva nå? Datatilsynet forklarer vurderingene og dilemmaene bak risikovurderingen som førte frem til konklusjonen. De vil også fortelle om reaksjonene som har kommet frem etter offentliggjøringen, og sine tanker om veien videre. Vi avslutter sesjonene med en dialog og spørsmål med Datatilsynet.

v/avdelingsdirektør Veronica Buer og kommunikasjonsrådgiver Anders Ballangrud

10:05 – 10:25
Pause, kaffe og wienerbrød
10:25 – 10:45
Under Cyberangrep - "hva skjedde, og hva har vi lært"

I februar ble TietoEVRY rammet av et omfattende cyberangrep med løsepengevirus. Slike angrep rammer i økende takt flere norske virksomheter og konsekvensene er store for bedriften, kunder og samarbeidspartnere. I dette foredraget deler TietoEVRY hva som skjedde, hvordan situasjonen ble håndtert og viktige læringspunkter
v/Jarle Holtet-Lid, Head of Regions & Municipality, TietoEVRY Norway

10:50 – 11:05
Hvordan påvirker de store statlige prosjektene store og små bedrifter i Innlandet?

Gartner, IDC og andre analyseselskaper er enige om at mangel på riktig kompetanse er utfordring nr 1 for digitalisering. «Alle» kriger vi om de samme flinke hodene og fremdriften for regionen blir et nullsumspill. Hvordan kan vi bli bedre sammen og utvikle flere med ettertraktet fagkompetanse? De store statlige aktørene vil gjøre kompetansemangelen ytterligere prekær i året som kommer. Skatteetatens prosjekt med «Fremtidens Innkreving» vil kreve hundrevis av konsulenter med spisskompetanse. Forsvarets digitaliseringsprosjekt vil kreve ytterligere hundrevis. Disse behovene kommer i tillegg i et allerede utsolgt arbeidsmarked. I tillegg kommer mange små og store digitaliseringsprosjekter fra stat- og industri.

v/Kristin Hegsvold, Head of Cloud, Analytics and Technology TietoEVRY Norway

11:05 – 11:25
Pause
11:25 – 11:40
Business Insight

Innsikt er et av mange ord i tiden. Noen ganger er informasjonsmengden så overveldende at man knapt ser skogen for bare trær. Kritisk styringsinformasjon kan gå tapt i mangel av god og tilpasset sanntidsinformasjon.

TietoEVRY driver blant annet en betydelig konsulentvirksomhet, hvor informasjon om kapasiteter, timer, sysselsetting er viktige styringsparametere.

I denne sesjonen gir vi deg en sniktitt inn i kontrollrommet for en konsulentvirksomhet og viser hvordan gode dashboards sørger for optimalisert respons og prioriterte tiltaksområder.
v/Pål-Erik Langøigjelten, Head of Commercial & Operation Digital Consulting Norway

11:45 – 12:05
Fra daglig drift til vellykkede prosjekter – den nye hverdagen?

Effektiv drift av virksomheter har de siste tiårene vært høyt på agendaen til de fleste ledere. Et driftsfokus har skapt mye verdi gjennom både økt kvalitet og høy produktivitet. Samtidig har prosjekter som organisasjonsform av ulike årsaker vært uglesett blant mange ledere. Med den endringstakten vi står overfor i dagens samfunn ser vi at prosjekter for alvor sørger for kortsiktig vekst og langsiktig verdiskaping på tvers av bransjer og selskaper. Prosjekter muliggjør hyppigere transformasjoner, raskere produktutvikling, lansering av digitale løsninger og ikke minst vellykket adopsjon av ny teknologi. Fakta viser at svært mange prosjekter feiler, men at de som lykkes gir store gevinster. Ser vi en situasjon der de som opprettholder et driftsfokus vil falle bak de som klarer å snu seg og gjennomføre vellykkede prosjekter som en integrert del av virksomheten? Hvis det er slik at prosjekter muliggjør endring, hvordan kan organisasjoner ta dette på alvor og sørge for vellykkede prosjekter?

v/Eivind Thorsrud Willard, Head of Business & Technology Consulting Norway

12:05 – 12.15
Oppsummering, vel hjem og vi avslutter med lunsj

Vi ønsker alle vel møtt til innholdsrik dag på Prøysenhuset i Ringsaker.

Registrer deg

Contact us

Karl Olav Nordengen

Head of Region East

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn