noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry tutki: Kolme neljäsosaa suomalaissenioreista tarvitsee tukea digipalveluiden käytössä – ruotsalaisista alle puolet

15 toukokuuta 2024

Lähes 30 prosenttia suomalaissenioreista kokee, että heidän kykynsä toimia itsenäisesti on heikentynyt palvelujen digitalisoitumisen vuoksi. Toisaalta 76 % vastaajista kokee digitalisaation tervetulleena ja arkea helpottavana asiana. Pääosa vastaajista käyttää digipalveluja suhteellisen itsevarmasti, mutta suomalaiset kokevat haasteita niiden kanssa selvästi pohjoismaisia ikätovereitaan enemmän. Tämä käy ilmi Tietoevryn kyselytutkimuksesta, joka kartoitti yli 64-vuotiaiden kokemuksia digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

”Samaan aikaan, kun digitaaliset palvelut yleistyvät, ikääntyvän väestön osuus kasvaa huimaa vauhtia kaikissa Pohjoismaissa. Tämä korostaa entisestään digipalveluiden saavutettavuuden merkitystä. Ikääntyvien kansalaisten pitäminen mukana digitaalisessa kehityksessä on kriittistä niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin yhteiskunnallisesti”, Tietoevryn julkishallinnon asiakkuuksista vastaava Tiina Häkkä sanoo.

Kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset ovat ruotsalaisiin ja norjalaisiin ikätovereihinsa verrattuna selvästi epävarmempia digipalveluiden käyttäjiä. Kaikista vastaajista 64 % tarvitsee tukea digipalveluiden käyttöön ainakin ajoittain, kun suomalaisista tukea tarvitsee 76 %. Ongelmatilanteissa apua etsitään useimmin jälkikasvulta: 49 % suomalaisvastaajista pyytää apua digipalvelujen käyttöön omilta lapsiltaan tai lapsenlapsiltaan.

”Kun kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa digitaalisia palveluja, otamme käyttäjiä mukaan digitaalisten tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun, jotta niistä saadaan mahdollisimman yhdenvertaiset, saavutettavat ja helppokäyttöiset kaikille käyttäjille, niin kansalaisille kuin vaikkapa terveydenhuollon ammattilaisille”, Tietoevryn palvelumuotoilija Kaisa Kauppinen korostaa.

Vastuullinen digiyhteiskunta huomioi kaiken ikäiset

Vaikka valtaosa (76 %) suomalaisvastaajista kokee digitalisaation tervetulleena ja arkea helpottavana asiana, 27 % heistä pelkää, etteivät he pysy kehityksen mukana. Vastaajista 28 % myös kokee, että heidän kykynsä toimia itsenäisesti on heikentynyt palvelujen digitalisoitumisen vuoksi.

”Esimerkiksi palvelupolkujen automatisointi ja tekoälyn hyödyntäminen mahdollistavat nykyistä älykkäämmät palvelut, mikä vahvistaa positiivista kokemusta digipalveluista. Meidän tuleekin varmistaa, että eri ikäryhmien erilaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Ihmiskeskeinen suunnittelu on siksi meillä avainasemassa”, Tiina Häkkä jatkaa.

Suomessa 36 % vastaajista kokee epävarmuutta omasta osaamisestaan käyttäessään uusia digitaalisia palveluja, kun Ruotsissa vastaava luku on 18 % ja Norjassa 23 %. Myös suomalaisten kokemus omista ongelmanratkaisutaidoistaan verkossa on huomattavasti alhaisempi suhteessa muihin maihin.

Tutkimuksen mukaan alle puolet (48 %) suomalaisvastaajista pitää digipalveluja luotettavina, ja 15 % välttää verkossa asiointia, koska pelkää henkilökohtaisten tietojensa vuotamista.

Tietoevryn kyselytutkimus on osa yrityksen tavoitetta edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta. Kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä kuluttajapaneelissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa huhtikuussa 2024. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3 000 yli 64-vuotiasta.

Muita tuloksia kyselytutkimuksesta:

  • Suomalaissenioreiden digilaitteilla päivittäin käyttämä aika on merkittävä, kokonaisajankäytön mediaani on 3 tuntia. Suosituimpia ovat pankkipalvelut sekä terveydenhuollon ja muut julkishallinnon palvelut.
  • 74 % suomalaisvastaajista käyttää digilaitteita usean kerran päivässä.
  • Suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa ruotsalaisia ja norjalaisia vähemmän, mutta suomalaisnaiset (78 %) ovat somen kanssa tutumpia kuin miehet (65 %).
  • 64–75-vuotiaat pitävät itseään sujuvampina digilaitteiden käyttäjinä (62 % vastaajista) kuin yli 74-vuotiaat (47 %).
  • Työssäkäyvät pitävät itseään sujuvampina käyttäjinä (69 %) kuin eläkkeelle jääneet (56 %) ja pohjoissuomalaiset sujuvampina (65 %) kuin muualla Suomessa (54–57 %) asuvat.
  • 14 %:lla suomalaisvastaajista digilaitteiden käyttöä hankaloittaa fyysinen tai kognitiivinen haaste, kuten huono näkö.

Lisätiedot:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, puh. +358 40 570 4072

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme  avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Haluaisitko kuulla lisää?

Tiina Häkkä

Industry Director of Public Sector, Tietoevry Tech Services

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä