noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Miten tekoäly muuttaa tietoturvaa?

Samalla kun tekoäly on avannut uusia mahdollisuuksia, se on myös tuonut mukanaan uudenlaisia tietoturvahaasteita.

Jari Pirhonen / 23. lokakuuta, 2023

Tekoälyn rooli yhteiskunnassamme on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja tekoälykeskustelulta on tuskin voinut välttyä.

Tekoälyn integrointi kaikkeen, aina älypuhelimista teollisuuden automaatioon, on muuttanut tapaamme toimia, kommunikoida ja tehdä päätöksiä – ja muutos vain kiihtyy. Samalla kun tekoäly on avannut uusia mahdollisuuksia, se on myös tuonut mukanaan uudenlaisia tietoturvahaasteita.

Tekoälyratkaisujen tietoturvan varmistaminen

Tekoälyratkaisujen on itsessään oltava tietoturvallisesti ja eettisesti toteutettuja niin, että ne eivät ole alttiita väärinkäytölle ja niiden toimintaan voidaan luottaa. Tässä keskeisessä roolissa ovat selkeät ja oikeasuhtaiset sääntely ja standardit.

Käyttäjien on voitava luottaa tekoälyn toimivan odotetulla ja turvallisella tavalla. Siksi tekoälyn toiminnan ja päätösten on oltava riittävän läpinäkyviä. Tekoälyn 'mustan laatikon' ongelma, joka viittaa sen päätöksenteon läpinäkymättömyyteen, muuttuu haastavammaksi, kun pyritään kehittyneempiin ratkaisuihin.

Myös tekoälyjärjestelmät voivat olla alttiita hyökkäyksille, ja niiden väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia tietoturvauhkia. Tekoälyratkaisujen tietoturva on huomioitava mallien ja rajapintojen valinnassa, infrastruktuurin ja tietojen suojaamisessa sekä sovellusten ohjelmoinnissa.

Esimerkiksi huonosti suojattu kehitysympäristö opetusmateriaaleineen voi pahimmillaan mahdollistaa tekoälyn manipuloinnin tuottamaan vääriä vastauksia.

Tekoäly tietoturvan tukena

Tekoälyn kiistaton vahvuus on kyky analysoida suuria tietomääriä nopeasti, mikä tekee siitä tehokkaan tietoturvatyökalun. Tekoäly voi tunnistaa kyberuhkia ja reagoida niihin reaaliajassa, mikä mahdollistaa nykyaikaisten, kompleksisten tietoverkkojen ja -järjestelmien paremman suojauksen.
Tekoälyn jatkuva oppiminen ja sopeutuminen tekevät siitä erityisen tehokkaan työkalun uusien ja kehittyvien uhkien torjunnassa. Sen avulla voimme nopeasti mukautua jatkuvasti muuttuvaan uhkaympäristöön.

Tekoälyn avulla organisaatiot voivat parhaimmillaan paremmin ymmärtää, ennakoida ja priorisoida tietoturvariskejä, mikä auttaa niitä keskittymään kriittisiin alueisiin ja optimoimaan tietoturvakustannuksia.

Muuntautuvat tietoturvauhat

Valitettavasti tekoäly voi olla tehokas apuri myös rikollisten käsissä. Tekoälyn avulla rikolliset voivat automatisoida ja jalostaa hyökkäyksiään, tehden niistä monimutkaisempia, muuntuvia, vaikeammin havaittavia ja jopa interaktiivisia.

Tekoälyllä voidaan myös luoda realistisia kuva-, ääni- ja videoväärennöksiä, joita käytetään tietojenkalasteluun, huijauksiin disinformaatioon ja manipulaatioon.

Tekoäly-ohjattuja, nopeatempoisia ja muuntautuvia hyökkäyksiä torjumaan tarvitaan tekoälyä hyödyntäviä turvajärjestelmiä. Nopea, automatisoitu päätöksenteko voi kuitenkin aiheuttaa yllättäviä ongelmia tietojärjestelmien toimivuudessa. Organisaatioissa tällainen kehittyneempi automaatio on otettava käyttöön vähitellen varmistuen sen toimivuudesta. Rikollisilla puolestaan ei ole vastaavia laatuvaatimuksia ja siksi heidän kehityssyklinsä on todennäköisesti nopeampaan.

Tekoälyn ja tietoturvan yhdistelmä on haastava ja nopeasti kehittyvä alue. Tekoälyinnostuksesta ja -kilpailusta huolimatta on tärkeää, että huomioimme tekoälyjärjestelmien turvallisuuden heti alusta alkaen ja kehityksen kaikissa vaiheissa. Tekoälyn hyödyntäminen onkin tasapainoilua sen mahdollisuuksien ja riskien välillä.

Jari Pirhonen
Quality, Security and Privacy Lead

Haluatko kuulla lisää?

Jari Pirhonen

Quality, Security and Privacy Lead

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä