noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Saako päättäjäsi luotettavaa, nopeaa ja kokonaisvaltaista tietoa?

Järjestelmien etu perustuu kykyyn luoda skenaarioita ja automaattisesti toimivia simulaatioita. Näin voidaan arvioida toiminnan kriittisiä pisteitä ja pohtia kuinka selviytyä yllättävistä haasteista.

Jenna Mattjus / 27. lokakuuta, 2022

Järjestelmien maailmassa lyhenteet ERP, CRM ja HRM yhdistyvät eri liiketoiminnan alueisiin ja ratkaisuihin. Näistä järjestelmistä saadaan tärkeää dataa, jota konsernin tulisi pystyä hyödyntämään niin strategisessa toteutuksessa, suunnittelussa kuin ennustamisessa.

Siksi tämä data siirretään vielä konsernin raportoinnin ja -suunnittelun järjestelmiin, jotta yrityksen johdolle ja hallitukselle voidaan tarjota tietoa liiketoiminnan nykytilasta ja ennustaa tulevaa.

Näiden konsolidointi- ja varsinkin suunnittelujärjestelmien kysyntä on kasvanut viime vuosina maailmaa mullistaneiden muutosten myötä. Ensin iskenyt pandemia aiheutti häiriöitä useiden yritysten toiminnoissa – ja pakotti miettimään uusia tapoja nykyisen toiminnan jatkamiseksi ja loi jopa täysin uusia liiketoiminnan suuntia.

Tämän jälkeen alkanut sotatilanne vaikuttaa lähes jokaisen yritysten toimintaan. Etenkin energian hinnan nousu on pakottanut etsimään säästöjä toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Järjestelmien etu perustuu kykyyn luoda skenaarioita ja jopa automaattisesti toimivia simulaatioita, joiden avulla pystytään tarkastelemaan juuri oman toiminnan kriittisiä pisteitä ja pohtimaan keinoja selviytyä eteen tulevista yllättävistäkin haasteista.

Keskitetty nopea analysointi palvelee päättäjiä

Konsolidointi- ja suunnittelujärjestelmistä käytetään lyhenteitä EPM (Enterprise Performance Management) ja CPM (Corporate Performance Management). Näiden ratkaisujen avulla konserniyhtiö tekee muista järjestelmistä saatujen tietojen pohjalta konsolidoinnin, raportoinnin, suunnittelun, budjetoinnin ja ennustamisen. Lisäksi joissakin konsernien taloushallinnon järjestelmissä voidaan toteuttaa muutakin suunnittelua, kuten esimerkiksi resurssien laskentaa tai myynnin kehittämistä.

Se vain on niin, että monissa yrityksissä yhä suunnittelutyökaluna käytettävä Excel ei enää vastaa nopeasti muuttuvia liiketoiminnan tarpeita. Excelin sijaan tarvitaan keskitetty nopean analysoinnin mahdollistava suunnittelujärjestelmä, jonka avulla päättäjät saavat yhä enemmän tietoa selkeästi hahmotettavassa muodossa.

Pilvi tekee päivittämisestä helppoa

Samaan aikaan taloushallinnon ratkaisut ovat siirtymässä pikkuhiljaa moderneihin pilviratkaisuihin, jotka ovat saaneet talouspäättäjätkin miettimään laajemmin omia tarpeitaan.

Nykyaikaiset, pilviympäristöön kehitetyt järjestelmät tuovat käyttäjälleen ja yritykselle hyötyjä, joita On Premise -versiot eivät voi tarjota. Eduista tutuimmat ovat päivitysten ja muutosten tekemisen helppous sekä mahdollisuus mobiilikäyttöön.

Käyttäjäorganisaatiolle modernien järjestelmien merkittävimmät hyödyt näkyvät suunnittelun ja ennustamisen puolella, jossa on pystytty parantamaan valmiuksia varautua tulevaisuuden haasteisiin. Loppukäyttäjien ja raportoinnin kannalta hyödyt näkyvät sujuvina prosesseina ja työajan säästöinä.

Konsulttiosaamista omaan projektiin

Jotkut yritykset ovat kuitenkin odottaneet ratkaisun tekemistä ja siirtäneet muutoksen toteuttamisen myöhemmäksi, koska sen tuomat hyödyt ovat jääneet oman toiminnan kannalta epäselviksi tai projektin suuruus on mietityttänyt.

Projektin kesto vaihtelee kuukausista vuoteen, sillä samalla päivitetään taloushallinnon prosesseja vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Koko projektin ajan yritys voi saada tukea osaavilta konsulteilta ja siten minimoida muutokseen käytettävää työaikaa.

Koska konsolidointi- ja suunnittelujärjestelmien muutoksessa puhutaan merkittävästä investoinnista, tulisi kokonaishyödyn hahmottamisessa tarkastella toimintaa useiden eri osa-alueiden kannalta. Muutoksen tarkastelussa kannattaa huomioida ainakin, miten kokonaisuus saadaan hallintaan helpommin, pystytäänkö asioita automatisoimaan, missä toiminnan pullonkaulat ovat ja minkälaista tietoa tulevaisuuden kannalta tarvitaan.

Tietoevry on toiminut konsolidointi- ja suunnittelujärjestelmien parissa jo kolme vuosikymmentä ja tiimiltämme löytyy kokemusta johtavista konsernin taloushallinnon järjestelmistä yhteensä 210 kokemusvuoden edestä. Tarjoamme monipuolisen osaamisemme toimialasta tai kokoluokasta riippumatta asiakkaan käyttöön niin esiselvityksessä, vaatimusmäärittelyssä, järjestelmien käyttöönottoprojektissa kuin projektin jälkeisessä ylläpitotukipalveluissa. Haluamme tukea yritysten liiketoiminnan jatkuvuutta ja tehdä päätöksenteosta nopeampaa, ennakoivampaa ja faktoihin perustuvaa.

Pieni termikirjasto

Konsernitilinpäätös kokoaa kaikki konserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä emoyhtiöiden tiedot yhteen.

Konsolidoinnin avulla tilinpäätöksestä eliminoidaan kaikki yrityksen sisäinen rahaliikenne. Siten sisäinen toiminta ei vaikuta konsernista esitettyyn tulos- ja taselaskelmaan.

Suunnittelun tärkein tehtävä on tuottaa konsernille budjetti, jonka avulla varmistetaan muun muassa kassan riittävyys.

Raportointi eli konsernilaskenta voi tarkoittaa yrityksen sisäistä tai ulkoista laskentaa. Sisäinen laskenta antaa tietoa yksiköiden ja konsernin johdolle ja hallitukselle. Ulkoinen laskenta antaa tietoa sidosryhmille, kuten omistajille, sijoittajille ja verottajalle.

Kassavirtaraportointi seuraa rahaliikennettä, sillä liiketoiminnan rahavirrat jakautuvat niin tuloslaskelman kuin taseen tileille.

Ennustamisen avulla pyritään selvittämään liiketoiminnan kannalta olennaisia tietoja etukäteen, jotta niihin pystytään tarvittaessa reagoimaan nopeasti. Esimerkiksi skenaarioita luomalla voidaan jo etukäteen tiedostaa toiminnan kannalta kriittiset pisteet ja vaikuttaa niihin.

IFRS (International Financial Reporting Standards) eli kansainväliset tilinpäätösstandardit säätelevät sitä, miten tietyntyyppiset liiketoimet ja tapahtumat tulee raportoida tilinpäätöksessä.

Data on kaikki se tieto, mitä järjestelmiin syötetään ja ladataan. Datan optimaalinen hyödyntäminen on oleellinen asia konsernijärjestelmissä. Toteumadata konsernijärjestelmään tulee useimmiten liittymien avulla ERP:istä.

Integraatiot ovat eri järjestelmien välille tehtäviä liittymiä, joiden avulla tieto liikkuu järjestelmästä toiseen automaattisesti.

Jenna Mattjus
Solution Consultant, Tietoevry Create

Minulla on kunnia työskennellä osaavan ja taitavan tiimin sekä erinomaisen järjestelmän parissa ratkaisukonsulttina Tietoevry Createssa. Omaan monipuolisen kokemuksen erilaisista taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin työtehtävistä sekä kirjoitan työelämästä aktiivisesti LinkedIniin. Tule mukaan seuraamaan Tietoevryn ja tiimimme arkea johtavien konsolidointi- ja suunnittelujärjestelmien parissa!

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä