noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Dataohjautuvuus lähtee strategiasta ja päätyy arvoksi asiakkaalle – näin tuot sen osaksi organisaation arkea

OP-ryhmä ja Kone luovat vahvaa datakulttuuria. Poimi vinkit dataohjautuvaan organisaatioon!

16 elokuuta 2021

Dataohjautuvassa organisaatiossa tieto ei ole käsivarren mitan päässä, vaan jokaisen työntekijän hyppysissä. Datastrategia varmistaa, että data vie liiketoimintaa kohti tavoitteita. Kun jokaisella työntekijällä on taidot käyttää dataa omassa työssään, siitä tulee luonteva osa arkea.

”Dataohjautuvassa organisaatiossa data on oikeassa paikassa ja oikeassa formaatissa, jotta se tukee päätöksentekoa ja yleisesti liiketoimintaa toimimaan paremmin ja tehokkaammin”, kiteyttää Chief Analytics Officer Maija Hovila Koneelta.

Hovila kertoo Koneen datanäkökulmista Tietoevryn Data x Bisnes -raportissa. Raportti osoittaa, että organisaatioissa on herätty datastrategian tarpeeseen. Toimiva strategia ottaa kantaa sekä datan hyödyntämiseen että sen hallintaan – organisoitumiseen, rooleihin ja dataan liittyvään päätöksentekoon.

OP-ryhmässä jokaisella liiketoiminnalla on oma datastrategiansa. Data kertyy liiketoiminnan järjestelmistä, ja sen asiakkaille syntyvät myös datan hyödyt. Osa tiedosta on keskitetysti koko organisaation käytössä ja mahdollistaa 360 asteen näkymän. Datastrategia on olemassa ennen kaikkea siksi, että se tukisi liiketoiminnan ydintä, tehokkaiden ja puhuttelevien pankki- ja vakuutuspalveluiden tuottamista.

”Pankki- ja rahoitussektorilla ollaan perinteisesti hyviä keräämään tietopääomaa, esimerkkinä vaikkapa miljardien rivien tietokannat tilitapahtumista. Kehittämistä on siinä, miten pääomasta tuotetaan asiakkaan kokemaa arvoa. Meillä tätä on esimerkiksi taloudenhallinnan palvelu, joka kertoo, kuinka kauan varat riittävät asiakkaan tilillä”, kertoo OP:n Head of Artificial Intelligence Antti Myllymäki.

Lue Data x Bisnes 2021 -raportti ja opi, miltä näyttää dataohjautuva organisaatio nyt ja tulevaisuudessa!


Osaamiskeskukset vievät datakyvykkyyttä koko organisaatioon


Dataohjautuvuuden jalkauttaminen organisaatioon voi vaatia uudenlaista osaamisen järjestelyä ja luoda jopa uusia rooleja. Maija Hovila kertoo, että Koneella aiemmin epätasaisesti jakautunutta maturiteettia datan ja analytiikan alueella on ryhdytty tasaamaan perustamalla analytiikan osaamiskeskus.

”Kone on tehnyt pitkään muun muassa ennustavaa huoltoa, ja analytiikkatuotteita on markkinoilla paljonkin. Niitä on kuitenkin tehty vähän hajautetusti, joten näin pystymme nostamaan koko yrityksen maturiteettia. Mietimme lisäksi, mitä on järkevää tehdä keskitetysti ja mitä taas liiketoiminnassa, jossa myös bisnesosaaminen piilee.”

OP-ryhmässä keskitetysti hoidetaan koko yritystä koskevat, pysyvät asiat, kuten tiedon varastointi, sen laadun seuranta sekä viranomaisraportointi. Toista ääripäätä edustavat eri liiketoiminnoissa työskentelevät analyytikot ja business controllerit. Välissä ovat osaamiskeskukset, joiden data engineerit ja data scientistit ohjaavat eri tiimejä ja tarjoavat dataa, työvälineitä ja tukea.


”Kun datatieteilijät tekevät töitä tiimien kanssa, jokainen näkee, keitä he ovat, millaisen datan pohjalta ja millä välineillä he tekevät työtä ja ennen kaikkea sen, miten heidän työnsä tulokset viedään liiketoiminnan arkeen. Data on arkipäiväistä eikä erillinen palikka, joka tulee mukaan jossain tuote- ja palvelukehityksen vaiheessa.”
Antti Myllymäki, OP

Kouluta kansalaisdatatieteilijöitä – vahvistat datan vaikutusta

Datatieteilijöiden lisäksi ihan jokaiselta tarvitaan nyt datan lukutaitoa: ymmärrystä datan mahdollisuuksista arjessa ja käytännön työelämässä, luottamusta dataan ja tietoa sen lähteistä sekä kykyä tulkita dataa ja käyttää sitä oikeissa yhteyksissä. Niin sanottujen kansalaisdatatieteilijöiden kouluttamiseen on Koneella ja OP-ryhmässä panostettu painokkaasti. Poimi parhaat vinkit datakulttuurin luomiseen ja osaamisen levittämiseen koko organisaatioon!

Rakenna oppimisen resursseja. Kone on kehittänyt koko yrityksen henkilöstölle datan lukutaidon verkko-opetusta, joka auttaa näkemään tiedon tärkeyden organisaatiossa sekä oman roolin tiedon tuottamisessa ja käyttämisessä. OP on luonut kaikille työntekijöille sopivan Tekoäly tutuksi -kurssin.

Juurruta tiimeihin osaamista ja oppimisen iloa. OP:n työntekijät voivat käydä käytännönläheisen kurssin, jolla luodaan tekoälyn käyttötapaus kunkin työssään käyttämällä datalla. Näin tekniset työkalut tulevat tutuiksi, ja osallistujat pystyvät omissa tiimeissään demonstroimaan oppimaansa.

Joukkoista tuki ja oppiminen. Dataan liittyviä kysymyksiä voi tulla enemmän kuin yksi tiimi ehtii käsitellä, ja siksi sekä OP:lla että Koneella työntekijät oppivat myös toisiltaan. OP:n Data Science -kilta toimii työyhteisön keskustelualustoilla, joilla puretaan yhdessä dataan liittyviä kysymyksiä ja opetellaan tulkitsemaan eri tietolähteitä.

Konkretisoi hyödyt ja luo innostusta. OP:n ensimmäisessä AI Dayssa käytiin läpi makeimmat tekoälyn käyttötapaukset, ja osallistujia oli parhaimmillaan 300.

Millaisia ovat dataohjautuvat organisaatiot?

Katso webinaari ja tutustu tarkemmin Koneen ja OP-ryhmän datanäkökulmiin.

Katso tallenne

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä