noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Datasuvereniteetti ja datatalouden mahdollisuudet

Data: ehtymätön resurssi.

Wenche Karlstad / 12. toukokuuta, 2022
Katso webinaari (englanninkielinen)

Saatavilla olevan datan määrä on valtava, ja se kasvaa koko ajan. Datan hyödyntämätön potentiaali on ällistyttävä. Euroopan komission mukaan 80 % teollisuusdatasta jää kokonaan käyttämättä.

Nyt kehitetään ratkaisuja, joiden avulla isompi osa kaikesta tuotetusta datasta saataisiin helpommin hyötykäyttöön. Toisin kuin monet muut resurssit, data on ehtymätön voimavara. Dataa voidaan käyttää aina uudelleen, loputtomiin. Siinä piilee valtavasti arvoa monille toimialoille.

Miksi hyödyntämätöntä dataa on niin paljon? Vastaus on monitahoinen. Yksi syy on se, ettei tiedonlouhintaa olla hyödynnetty kunnolla. Toinen syy piilee datan säilyttämistä ja siirtoa koskevan lainsäädännön muuttumisessa.

Melkein kaikki toimialat joutuvat pohtimaan näitä kysymyksiä. Pääsy pilveen tallennettuun dataan on yhä tärkeämpää, pyörititpä pientä verkkokauppaa ja sen asiakasdataa, tai työskenteletpä monikansallisessa yhtiössä.

Ratkaisu Privacy Shield -ongelmaan

Privacy Shield -menettelyn kumoaminen niin kutsutussa Schrems II -päätöksessä heinäkuussa 2020 merkitsi sitä, ettei ”Privacy Shield” enää kelvannut henkilötietojen siirtoperusteena Euroopan ja Yhdysvaltojen viranomaisten välillä. Tämä vahvisti digitaalisen itsemääräämisoikeuden tarvetta data- ja pilvipalveluissa.

Päätös vaikutti eniten niihin toimialoihin ja sektoreihin, joita säädellään eniten; erityisesti julkinen sektori, terveydenhuolto ja pankkisektori. Käytännössä päätös vaikutti kuitenkin kaikkiin yrityksiin, jotka ovat GDPR:n ja muiden säädösten alaisia.

Kenellä on oikeus omistaa dataa, missä sitä säilytetään, ja kenellä on siihen määräysvalta – digitaalinen suvereniteetti liittyy kaikkiin näihin kysymyksiin. Vaikka tämä luo haasteita, tarjoaa se samalla myös monia mahdollisuuksia.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin maaliskuussa 2022 antama julkilausuma viittaa siihen, että tähän oikeudelliseen pulmaan voi löytyä ratkaisu.

Kaksikko ilmoitti, että Yhdysvallat ja EU olivat päässeet periaatteelliseen sopimukseen uudesta transatlanttista tiedonkulkua koskevasta sääntelystä. Päivitettyä Privacy Shield -sopimusta edistetään parhaillaan ja sen pitäisi valmistua pian.

Euroopan asemaa datarintamalla pyritään edesauttamaan myös muilla tavoin. Esimerkiksi Euroopan komission tietolaki (Data Act) on 28. helmikuuta käynnistetty aloite, joka on nyt kuultavissa.

BKT:n kasvua 270 miljardia euroa vuoteen 2028 mennessä

Tietolain tavoitteena on tuoda enemmän dataa saataville, ja lisäksi säännellä sen saatavuutta ja käyttöä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tietolaki pyrkii myös lisäämään kilpailua datalähtöisten innovaatioiden avulla.

Uuden lain ennakoidaan kasvattavan bruttokansantuotetta 270 miljardilla eurolla vuoteen 2028 mennessä.

Lakiehdotus sisältää myös kriteereitä sille, kuinka pilvipalvelut tuottavat laskenta- ja tallennuskapasiteettinsa riippuen siitä, miten datatalous rakennetaan.

Esimerkiksi IoT (Internet of Things) -palveluilla varustettujen laitteiden kasvava käyttö tulee suhteellisen lyhyessä ajassa lisäämään datan määrää. Älykodeissa tai älytoimistoissa useita laitteita voidaan yhdistää samaan infrastruktuuriin, ja valaistusta ja lämpötilaa voidaan säädellä tekoälyn avulla ennakoivan datan perusteella.

Uusi sääntely pyrkii myös parantamaan yritysten ja kuluttajien edellytyksiä käyttää pilvipalveluita.

Tietolaki mahdollistaa reilumman ja avoimemman kilpailun pk-yritysten ja suurempien toimijoiden välillä. Palveluntarjoajien vaihtamisesta tulee helpompaa, kun rajoitukset datan jakamisesta ja hyödyntämisestä eri sektorien välillä vähenevät. Samalla meidän pitäisi voida luottaa siihen, että tietoja käsitellään harkiten.

Gaia-X-hankkeen jäsenyys

Tietoevry liittyi hiljattain Gaia-X-hankkeeseen. Yhteiseurooppalaisen projektin tavoitteena on luoda yhtenäinen pilvi- ja datapalvelujen ekosysteemi EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2021 puolivälissä perustetussa hankkeessa on jo reilusti yli 300 jäsentä ja uusia jäseniä liittyy koko ajan.

Gaia-X:n ajatuksena on, että avoin digitaalinen ekosysteemi – jota sen jäsenet säätelevät itse avoimen lähdekoodin periaattein – stimuloisi jakamista ja kasvua laajassa mittakaavassa.

Innovaatiopotentiaali on valtava, mutta monimutkaiset säädökset ovat haitanneet erityisesti pieniä toimijoita. Saatavilla olevasta datasta voidaan helpommin hyödyntää suurempi osa, kun asioita yksinkertaistetaan ja tiedonvaihdolle rakennetaan hyvät standardit.

Olipa kyseessä julkinen, hybridi tai yksityinen pilvijärjestelmä, data on suojattava oikeassa paikassa ja oikeassa pilvipalvelussa. Seuraavat periaatteet voivat auttaa tekemään oikeita valintoja, joiden avulla lisääntynyttä tietomäärää voidaan turvata:

  • Oikea suojaustaso henkilökohtaisille ja kriittisille teollisuustiedoille
  • Skaalautuvat palvelut lisäkapasiteetin tarpeen säätämiseksi lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi datan saatavuuden lisääminen verkkoveroilmoitusten jättöpäivien tai alennusmyyntien aikana, (esimerkiksi Black Friday)
  • Vakaa infrastruktuuri erinomaisella käytettävyydellä ja peruspalvelujen saatavuudella, mikä varmistaa suurten datamäärien turvallisen käytön
  • Nopeus, joka mahdollistaa ripeän etenemisen ideasta tuotantoon, mikä stimuloisi uusien tuotteiden ja palveluiden innovointia ketterillä toimintamalleilla
  • Säästöjä sekä skaalautuvista palveluista ja automaatiosta että omistamisen kokonaiskustannusten alenemisesta omien paikallisten datakeskusten avulla
  • Kestäviä ratkaisuja datakeskuksiin ja toimistoihin vihreällä energialla; laitteiston kiertokäyttö tärkeinä arvoina

Lisää innovaatioita, älykkäämpää yhteistyötä

Eurooppalaisten pilvipalvelutarjoajien tiiviimpi yhteistyö ja tietolaki voisivat yhdessä myös vahvistaa Euroopan merkitystä alalla, jolla yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset toimijat ovat nousseet yhä hallitsevampiin asemiin.

Ketteryys ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä niille toimijoille, jotka omistavat ja käsittelevät suuria datamääriä. Edistämällä uusia, yhteisiä ratkaisuja voimme helpottaa datan käyttöä uudella tavalla. Etenkin pienemmät toimijat hyötyvät siitä, kun polku innovaatioista uusiin palveluihin lyhenee.

Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat usein ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntäessään kaikkea saatavilla olevaa yritysdataa. Gaia-X, Datasäädös ja uusi Privacy Shield -sopimus voivat edistää älykkäämpää yhteistyötä, entistä mittavampaa joustavuutta ja nopeampaa uudelleenjärjestelyä.

Mitä helpompi eri järjestelmät on saada puhumaan keskenään, sitä matalampi uusien ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton kynnys on. Mahdollisuuksien kirjo on valtava, puhuimmepa kaupasta, teollisuudesta, maataloudesta tai tutkimuksesta – vain muutamia mainitakseni. Tekniikka kehittyy jatkuvasti, ja sen myötä datan arvo vain kasvaa.

Kiinnostuitko? Lue lisää Sovereign Cloud Solution -palveluistamme (englanninkielinen sivusto).

 

Tiesitkö tämän:

Dataa syntyy suunnattomasti

Globaalisti luodun, kulutetun ja tallennetun datan määrä kasvaa koko ajan. Vuonna 2010 dataa tuotettiin vain kaksi zettatavua (yksi zettatavu = biljoona gigatavua). Vuoteen 2018 mennessä luku oli noussut 33:een, ja vuoteen 2020 mennessä se oli kaksinkertaistunut 64 zettatavuun. On arvioitu, että vuonna 2025 tuotamme 181 zettatavua dataa.

Lähde: Statista.com

Wenche Karlstad
Head of Digital Sovereignty Initiatives

Wenche is passionate about creating value for our customers and enabling growth with attractive service offerings. She has near twenty years of experience in the IT business with different roles within management and advisory, bringing new services to the market.

In her current role as Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services, she is leading a global team of experts and managers.

Haluatko kuulla lisää?

Wenche Karlstad

Head of Digital Sovereignty Initiatives

Sovereign Cloud - Ensure your data is protected and kept sovereign

Sovereign Cloud Solution

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä