noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hybridimalli tuli jäädäkseen - teesit tulevaisuuden työelämään

Poimi talteen Hannan teesit tulevaisuuden työelämään, jonne hybridimalli on tullut jäädäkseen.

Hanna Vuorikoski / 22. marraskuuta, 2021

Koronapandemian myötä asetetun etätyösuosituksen päätyttyä on aika miettiä, mikä on työn uusi normaali. Me Tietoevryllä päätimme jatkaa hybridityöhön panostamista, emmekä halua houkutella työntekijöitämme väkisin takaisin konttorille.

Jo ennen pandemiaa 55 prosenttia Suomen henkilöstöstämme on työskennellyt pääosin etänä, joten työtapa on jo entuudestaan tuttu ja hyväksi havaittu. Huomioimme luonnollisesti aina niin asiakkaan, tiimin, kuin yksilön tarpeet. Jos lähityö ei tuo lisäarvoa, työntekijä voi itse määritellä työnteon paikan.

Hybridityön puolesta puhuu myös keväällä 2021 teettämämme henkilöstökysely, johon vastasi 11 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa: suurin osa vastaajista haluaa tehdä jatkossa töitä osittain etänä, osittain konttorilla.

Kyselystä selvisi myös, että etätyö on sujunut odotettua paremmin, mutta ajanhallinta ja yhteistyö on osoittautunut vaikeammaksi etänä etenkin, kun innovoidaan uusia isoja kokonaisuuksia. Myös satunnaiset kohtaamiset kahvikoneen luona jäävät pois ja moni tuleekin toimistolle nimenomaan sosiaalisten kanssakäymisen toivossa.

Moni yritys ja organisaatio on nyt uuden edessä, mutta meillä on hybridityöstä jo vuosien kokemus. Miten hybridityön haasteisiin on tulevaisuuden työelämässä vastattava?

7 teesiä onnistuneeseen hybridityöhön

1. Luota työntekijöihisi. Työn tekemisen tavat ja elämäntilanteet vaihtelevat. Meillä on aina luotettu siihen, että jokainen osaa huomioida omat, oman projektinsa ja asiakkaansa tarpeet ja tietää itse, missä on parasta tehdä töitä. Luottamus on tuottanut tyytyväisiä työntekijöitä, jotka kokevat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä.

2. Panosta viestintään ja läpinäkyvyyteen. Globaalissa firmassa tiedonjako yli tiimien ja maarajojen on tärkeää. Järjestämme kuukausittain globaaleja ja lokaaleja vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa jaamme koko henkilöstöllemme ajankohtaisia asioita ja vastaamme kysymyksiin. Kannustamme myös aktiiviseen ja avoimeen keskusteluun sisäisissä kanavissamme.

3. Huolehdi riittävästä esihenkilökoulutuksesta. Jokainen uusi työntekijä, myös esihenkilöt, käyvät koulutuksen, jossa käsitellään monimuotoisuutta ja tiedostamattomia ennakkoasenteita. Koulutuksissa nostetaan esille ihmisten erilaisia tarpeita ja jokaisen huomioimisen tärkeyttä. Ohjeistamme esihenkilöitä pitämään myös kahdenkeskisiä keskusteluita työntekijöiden kanssa, joissa käydään läpi kuulumisia. Pidämme myös kuukausittaisia esihenkilöpalavereita, joissa käsitellään mm. johtamisen muuttumista.

4. Pidä huolta yhteishengestä. Etätyöläisten kanssa on tärkeää kohdata Teamsissa muissakin kuin työasioissa. Olemme huomanneet, että ajoittaisesta Teams-ähkystä huolimatta ihmiset viihtyvät virtuaalikahveilla ja muissa rennommissa etäkokoontumisissa. Myös fyysisiä kohtaamisia, kuten yhteisiä toimistopäiviä, lounaita jne. on hyvä järjestää säännöllisesti.

5. Mahdollista sujuva yhteistyö. Kun uusia asioita ideoidaan etänä, punainen lanka voi olla haastava löytää. Virtuaaliset työkalut, kuten Miro-board, helpottavat kokonaisuuksien hahmottamista. Hybridiajassa korostuu myös fasilitointitaito: virtuaaliset workshopit tulee suunnitella ja koordinoida hyvin. On tärkeää saada ihmisille tunne, että he ovat osa tiimiä ja tietävät, mitä heiltä odotetaan sekä saavat riittävästi palautetta.

6. Tue ajanhallintaa. Kaikille työntekijöille on asetettu My Growth -ohjelmassa omat tavoitteet , joiden pohjalta käydään dialogia oman esihenkilön tai projektin vetäjän kanssa. Ajanhallintaa tuetaan tavoitteisiin pohjautuvalla priorisoinnilla: mikä on tärkeintä tehdä ensin?

7. Varmista tasavertaisuus. Tietoevryllä on ollut globaalit tiimit jo ennen pandemiaa. Osa tiimiläisistä voi osallistua lähipalaveriin ja kollegat ympäri maailmaa ovat etänä, joten tasavertaisuutta on pohdittu meillä jo pidempään. Mietimme etukäteen, miten kaikki huomioidaan: lähipalaveriin osallistujia kehotetaan osallistumaan palaveriin neukkarista myös omalla koneellaan kamera päällä ja käyttämään esimerkiksi viittaustoimintoa halutessaan puheenvuoron. Käytämme myös digitaalisia työkalut yhdessä ideoimiseen fyysisen fläppitaulun sijaan.

Tutustu raporttiimme: How does the Future of Work look like?

Haluatko kuulla lisää uramahdollisuuksistamme? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme!

Hanna Vuorikoski
Global Head of People and Culture at Tietoevry Tech Services

Hanna has wide experience in challenging HR and Talent Acquisition roles in both big and small companies. In the tech industry she especially likes the continuously changing environment, that challenges also HR to be more business oriented in everything they do.

Hanna focuses on designing and developing the desired culture, employee experience and leadership. She enjoys working in a diverse, multi-competency and multicultural organisation, and has a passion for turning business strategy into people actions. She is helping leaders and teams to meet their full potential with the support of modern HR.

Hanna is passionate about driving diversity, inclusion and equity at Tietoevry, and she works actively to encourage girls and women to pursue a career in tech.

 

Haluatko kuulla lisää?

Hanna Vuorikoski

Global Head of People and Culture at Tietoevry Tech Services

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä