noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

S/4HANA-datatransformaatio - mikä on sen ydin?

Nyt on aika miettiä, miten voit ottaa S/4HANAn datakeskeisyyden optimaalisesti käyttöön.

Tiina Hietajärvi / 22. kesäkuuta, 2021

Tiedolla johtaminen on ajautunut yrityksissä ”epäluotettavalla, ei reaaliaikaisella tiedolla johtamisen" tilaan. Haluamme käsitellä yritysten nykytilaa satojen asiakkuuksien oppien kautta, erityisesti datan, toiminnanohjauksen ja SAP S/4HANAn tuomien mahdollisuuksien näkökulmasta.

Yritysten sovelluskehitys ja siihen liittyvät master data -päätökset on huomioitava kokonaisarkkitehtuurin toteutuksessa. Kun uusia digipalveluja tuotetaan ja kulutetaan, oleellista ansaintamekanismissa on automatisoitu prosessi asiakkaan kytkemisessä yrityksen ERP:n prosesseihin esim. tilaamisessa, palvelun tuottamisessa ja laskuttamisessa.

ERP:stä erillisenä kehitetyt digituotteet halutaan skaalata suuren datamäärän takia automatisoiduksi palveluksi, mutta unohdetaan, mistä ko. palvelu toimitetaan ja laskutetaan eli ERP:stä. Tämä on arkipäivää median ja viihteen tuottamisessa, mutta sama on tulossa jo perinteiselle konepaja- ja metsäteollisuudellekin. Siellä on alettu tuottaa digipalveluja, kuten verkossa tapahtuvaa metsäkauppaa metsän omistajille tai IoT-datalla kerättyä kunnossapidon ennakoivaa tietoa, tai koneiden suoritteiden reaaliaikaisten tietojen myyntiä asiakkaille. Pienistä digipiloteista alkanut uusi tuote on menestyessään myös saanut haasteekseen palvelujen laskuttamisen, sopimusten voimassaolon seurannan, skaalautumisen ja kokonaisprosessin tehostamisen automaation avulla uudella tavalla.

Tiedon hallintamalli on keskeinen onnistumisen edellytys näiden prosessien tehokkaalle toiminnalle. Asiakas, tuote, toimittaja, tilaus jne. tietoja ei voida perustaa jokaiseen sovellukseen erikseen, vaan ko. master data on kuljetettava todellisen prosessin mukaan automaattisesti läpi koko toimitusprosessin.

Tiedolla johtamisen, tietotuotteiden ja tiedon kokonaisvaltaisen ja tehokkaan käytön hyödyntäjät ovat voittajia

Viime vuosina ERP:n rakenteellinen data sai seurakseen datalake/tietojärvet, joihin kaikki data oli tervetullutta. Uudet teknologiat osaavat muodostaa rakenteellisesta ja ei-rakenteellisesta datasta toistuvia tietomalleja, joista algoritmeillä eli AI:llä tehdään päätelmiä. Päätelmät, raportit, analyysit tai pelkät AI-pohjaiset hälyttimet voivat ohjata yrityksen prosesseja, tuottaa asiakkaalle tietopalvelua tai olla osa isompaa kokonaisarkkitehtuuria esim. ERP:n prosessissa. Data engineering ja data science -titteliset osaajat tekevät datan avulla konepohjaista oppimista, mutta yhteistyöhön tarvitaan vahvasti myös ERP:n tuntijoita, prosessin ja asiakastuotteen sekä tiedon hallinnan osaajia.

Hyvä digitaalinen liiketoiminta-alusta tukee ja on välttämätön luomaan kyvykkyyksiä, jotta yritykset pystyvät tehokkaasti toimimaan alustataloudessa (luomaan alustan, jossa muutkin tekevät liiketoimintaa) ja vastaamaan toimialansa kilpailuun.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

S/4HANAa ajatellaan usein prosessien kautta, mitä prosessit siitä hyötyvät tai miten prosessit mukautetaan tulevaisuuteen.

Samaan aikaan kaikkien tavoite on lisätä digitaalisuutta ja automaatiota erilaisten teknologioiden avulla. Se on kolikon toinen puoli ja kun kolikko käännetään, löytyy sieltä data. Prosessit tuottavat ja käyttävät dataa ja kumpikin on yhtä tärkeää prosesseille, millä liiketoimintaa pyöritetään. Usein datanäkökulma otetaan itsestäänselvyytenä ilman sen kummempaa huomiota. Digitalisaatio ja automaatio luottavat dataan ja ovat sen luotettavuuden varassa.

Moni asia tyrehtyy, kun dataa ei ymmärretä ja/tai siihen ei luoteta. Ihmiset eivät sokkona, asioita ymmärtämättä usein halua luottaa asioihin.

Miten tämä liittyy S/4HANA-liiketoiminnan transformaatioon?

S/4HANAn virtuaalisen datamallin (VDM) pohjana on core data services (CDS)
-näkymät. Tässä on S/4HANA-investoinnin arvo laajalti liiketoiminnalle. Tämä näyttäisi tällä hetkellä elävän sivulauseena monen tavoitteissa ja on sen takia alihyödynnetty, vaikka se juuri tuo muuttunutta lisäarvoa verrattuna ECC-maailmaan.

Miksi? Uskallamme väittää kustannuspaikkarakenteita ja niiden luomia siiloja yhdeksi syyksi. Lisäksi syynä voi olla softapreferenssit, joita IT:ssä luontaisesti esiintyy. Tähän kun lisätään mukaan ihmisten luontainen tapa kiintyä vanhoihin ajatustapoihin, saadaan aikaiseksi sulkeutuneita mieliä ja kustannuspaikkasiiloja. SAP oli siiloutunut ja sulkeutunut monessa mielessä ja sen käytettävyyden maine oli hankala. Tämä on kuitenkin S/4HANAn myötä muuttumassa.

Otetaan esimerkkinä ensin S/4HANA Embedded Analytics, Fioreilla valmis sovelluksiin sisäänrakennettu reaaliaikainen raportointi. Esim. oston tai tuotannonohjauksen raportointi tehdasympäristöissä on kriittistä liiketoiminnan pyörimiselle. Ihmisten täytyy tietää mihin keskittyä, jotta tuotannon virtaus ei keskeydy. Tähän tarvitaan myös raportteja ja menneisyydessä niitä ei tietyissä tapauksissa SAP ECC -maailmassa  pystytty toimittamaan, koska data on ollut päivän vanhaa.

Reaaliaikaisuus on ollut operationaalisessa raportoinnissa aina se tarve, joka ohjaa niin työpäivän aluksi tai ad-hoc-pohjaisesti työntekijät keskittymään juuri oikeisiin asioihin. Tähän voidaan vielä lisätä kauden päätöstoimet talouden raportoinnissa ja sen reaaliaikaisuuden hyödyt nopeuttamaan kauden sulkua. S/4HANAn reaaliaikaisen datamallin hyödyntäminen Fiorin kautta (tai SAP Analytic Cloudin, joka pystyy tuota reaaliaikaisuutta hyödyntämään) tuo todella liiketoiminnalle lisäarvoa ja on hyvin tärkeä osa S/4HANA-matkaa - ei sitten joskus, vaan heti.

Mikä siis estää? Nuo siilot ja suljetut mielet, mistä ylempänä mainittiin. IT palvelee liiketoimintaa parhaiten, kun Embedded Analytics todella otetaan käyttöön ja sitä ymmärretään ja data tuodaan mahdollisimman selkokielisenä ja luotettavana suorimpia mahdollisia reittejä käyttäjille, olivat ne raportoinnin tai analytiikan muut työkalut mitä tahansa. Datan on kuitenkin tarkoitus palvella optimaalisesti liiketoimintaa.

SAP-data on usein pakollista raportoitavaa pörssiyrityksissä, ja sen takia pitääkin miettiä uudestaan, mistä se tuodaan ulospäin data lake / tietovarastoratkaisuihin yhdistettäväksi muun datan kanssa. S/4HANAn kanta ei ole enää juuri lainkaan samanlainen kuin SAP ECC -kanta - se on taulurakenteena huomattavasti yksinkertaisempi.

Lisäksi API- ja integraatiorajapintojen hyödyntäminen ja uudet tavat tuoda tarvittavaa dataa sekä S/4HANAn tapahtumapohjaista tietoa ovat helpompia uuden S/4HANA-arkkitehtuurin toteutuksessa.

Ole yhteydessä S/4HANA-tiimiimme ja vastaamme, miten voit ottaa S/4HANAn datakeskeisyyden käyttöön optimaalisesti, osana kokonaisarkkitehtuuria.

S/4HANA-datatransformaatio, executive summary

S/4HANA-datatransformaatio

Lue lisää: SAP S/4HANA Transformation Services

 

Mikko Vepsäläinen
Head of SAP Sales

The author has 18 years of experience with SAP ERP implementations, maintenance, development, licensing and architecture, and the functionality of the SAP ecosystem as part of business ICT.

Tiina Hietajärvi
Head of Data & Analytics, Tietoevry Create

Tiinalla on laaja datanhallinnan ja analytiikan kokemus eri toimialoilta ja hän on erityisesti kiinnostunut siitä, miten ESG-data tehdään näkyväksi yli siilojen. Hänen osaamistaan ovat käytännön toimintamallit ESG-datahaasteen ratkaisemiseen ja yritysten olemassa olevan datan hyödyntämiseen.

Haluatko kuulla lisää?

Tiina Hietajärvi

Head of Data & Analytics, Tietoevry Create

Mikko Vepsäläinen

Head of SAP Sales

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä