noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Next-Gen-palvelukonseptilla ratkaiset pitkään muhineen johtamisongelman

Olli Pirttijärvi / 3. kesäkuuta, 2021

Painitaanko teilläkin sen kanssa, miten kapenevilla resursseilla voi kehittää kasvaviin odotuksiin vastaavia digitaalisia palveluita? Löydät ratkaisun Next-Gen-palvelukonseptistamme.

Jos vastasit kyllä, et ole yksin. Monella niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijalla on suuria haasteita tarjota digitaalista palvelua riittävän nopeasti, tasaisella laadulla ja kannattavalla kustannusrakenteella.

Ongelman aiheuttajiksi tekemissämme nykytilan validoinneissa paljastuvat lähes poikkeuksetta villiintynyt, pistemäisesti kehittyvä ja toisistaan irrallisten sovellusten viidakko sekä epäyhtenäiset ylläpidon ja kehityksen tavat. Nämä kaikki yhdessä johtavat siihen, että ylläpito haukkaa leijonan osan resursseista ja kehittäminen on hidasta, toisinaan jopa kokonaan halvaantunut.

Tilanne on kehittynyt ajan myötä ja sen kanssa on opittu elämään. Nyt ei kuitenkaan enää tarvitse, sillä kynnys edetä on matalampi kuin koskaan, kiitos pitkälle tuotteistetun, automaatiota hyväksikäyttävän Next-Gen-palvelukonseptimme, joka on osoittanut voimansa jo useissa hankkeissa.

Sovellussaarekkeista kokonaisuuden hallintaan

Next-Gen-palvelukonseptin johtavana ideana on siirtymä yksittäisten sovellussaarekkeiden hallinnasta kokonaisuuden hallintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sovellusylläpidon ja sovelluskehityksen konsolidoimista liiketoiminnan tavoitteiden ja mittareiden kautta niin, että kaikki pelaavat samaan maaliin.

Olemme havainneet, että tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa ja siihen yhdistetty reaaliaikainen tilannekuva tuo asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä asioita jatkuvasti paremmin, optimoida ylläpidon kustannuksia ja siirtää investointien painopistettä kehitystehtäviin.

Nämä hyödyt saavutetaan seuraavien kolmen vaiheen kautta.

1. Liiketoiminnan tavoitteet määrittelemään kokonaisuutta (BizOps). Next-Gen-konseptin myötä siirrytään malliin, jossa sekä sovellusylläpitoa ja -hallintaa että sovelluskehitystä ohjataan liiketoiminnan tavoitteista käsin. Tavoitteet ja mittarit luodaan yhdessä liiketoiminnan kehittäjien sekä ylläpito- ja kehitystiimien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä useita prosessitason muutoksia. Niiden kautta luodaan pohja kokonaisuuden datalähtöiselle johtamiselle ja todelliselle transformaatiolle, jossa esimerkiksi resursseja ohjataan tietoon perustuen ja automatisaatiota hyödynnetään maksimaalisesti.

2. Sovellusylläpidon ja -hallinnan uudelleenjärjestely tuo suurimmat säästöt (DigiOps). Uudelleenjärjestelyn avulla voi saavuttaa jopa 30-40% kustannussäästöt. Tähän päästään tyypillisesti vähentämällä sovellusten ja sovellustoimittajien määrää, yhdenmukaistamalla prosesseja ja IT-arkkitehtuuria, automatisoimalla esimerkiksi tikettien käsittelyä sekä hyödyntämällä monitorointia ongelmien ennalta ehkäisyssä. Johtamisen ja jatkuvan optimoinnin kannalta olennainen työkalu reaaliaikainen sovellusylläpidon dashboard. Sen avulla voi seurata tikettien lisäksi esimerkiksi palvelusopimusten ehtojen täyttymistä, vasteaikoja, palvelupyyntöjen kiireellisyysluokkia tai sitä, miten palvelupyynnöt jakautuvat eri sovellusten tai infran kesken tai tehtävittäin.

3. Sovelluskehitys osaksi muuta kokonaisuutta (DevOps). Sovelluskehityksen osalta Next-Gen-konsepti tuo mukanaan mahdollisuuden automatisoida sekä kehitystä että testausta ja integroida palvelut toisiinsa. Lisäksi kehitystyöstä tulee entistä yhtenäisempää ja läpinäkyvämpää, kun edellä mainittuun dashboardiin lisätään myös sovelluskehittämisen tilannekuva.

Miten aloittaa?

Jokainen Next-Gen-hanke on ollut ja tulee olemaan omanlaisensa. Yhdistävänä tekijänä on yhteistyön aloittaminen nykytilan validoinnista niin kutsutun maturiteettimallin avulla. Tässä työssä luodaan yhdessä liiketoimintajohdon ja IT:n kanssa yhteinen ymmärrys siitä, missä ollaan nyt ja missä halutaan olla esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua. Etenemistä havainnollistetaan skenaarioin.

Tämän jälkeen voidaan edetä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja valita valmiista tuotteistettujen palveluiden paletista sopivimmat. Ensimmäisiä tuloksia on lupa odottaa jo muutaman kuukauden kuluttua.

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostuit siitä, miten siirtyä uuden sukupolven johtamismalliin myös digitaalisten palveluiden osalta. Kerron mielelläni lisää!

Kirjoittaja:

Olli Pirttijärvi on TietoEVRYn Business Applications -tiimin vetäjä, joka on nähnyt Next-Gen-palvelukonseptin hyödyt käytännössä jo useissa hankkeissa.

Kaipaatko lisää konkretiaa?

Muun muassa blogissa mainitut tilannekuvanäkymät sekä esimerkkejä onnistuneista Next-Gen-hankkeista löydät Ollin ValtioExpossa keväällä 2021 pitämän puheenvuoron tallenteesta.

NextGen-konseptin tuomat hyödyt:

 • Mahdollisuus siirtää resursseja ylläpidosta kehitykseen
 • Automatisoitu tikettipohjaisten ongelmien ratkaisu
 • Yhteinen liiketoimintatavoitteiden, sovellusylläpidon ja -kehityksen tilannekuva
 • Kehitystyön entistä nopeampi sykli
 • Ongelmien ennaltaehkäisy automaation ja monitoroinnin avulla
 • Dataohjattu toiminnan kehittäminen

Hyödynnä valmiiksi tuotteistetut Next-Gen-palvelumme:

 • nykytilan validointi
 • maturiteettimalli
 • sovellusanalyysi
 • ylläpito- ja operointipalvelut
 • prosessianalytiikka-palvelut
Olli Pirttijärvi
Head of Business Applications

With an extensive background in both technology and business Olli is leading our Application Services and ERP-solutions as Vice President in TietoEVRY. In his unit Olli leads a global team of 3000+ employees in the Nordics as well as near- and offshore and is responsible for client interaction, solutioning and project- and IT services for TietoEVRY’s customer base in the Nordics

Haluatko kuulla lisää?

Olli Pirttijärvi

Head of Business Applications

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä