noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: Lifecare vapauttaa aikaa potilastyöhön

Kaikki asiakastiedot helposti yhdessä paikassa

Teemu Vähäkainu

Head of Health, Tietoevry Care

Haaste

Asiakkaan koko hoitopolun sisällyttäminen yhteen helppokäyttöiseen potilastietojärjestelmään, jonka toiminnot sovitetaan yhteen sairaanhoitopiirin toimintamallien kanssa.

Ratkaisu

Yksi organisaatiorajat ylittävä Lifecare-järjestelmä, joka sisältää potilaan koko hoidon kaaren ajanvarauksesta, hoitoon, lääkitykseen ja laskutukseen.

Asiakkaasta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) vastaa erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä Kanta-Hämeen maakunnan alueella. Sairaanhoitopiiriin kuuluu 11 jäsenkuntaa: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa ja Riihimäen sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 65 000 asiakasta. Henkilöstöä sairaanhoitopiirillä on yhteensä noin 2000 ja he palvelevat alueen noin 173 000 asukasta. KHSHP on osa Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualuetta.

https://www.khshp.fi

 Potilaan asiakaskäynnin keskeiset tiedot pystyy näkemään yhdestä näkymästä ja kirjaamaan nopeasti. Koko asiakkuudenhallinta on samassa järjestelmässä.

Nopea tilannekuva asiakkaasta

Potilaan asiakaskäynnin keskeiset tiedot pystyy näkemään yhdestä näkymästä ja kirjaamaan nopeasti. Koko asiakkuudenhallinta on samassa järjestelmässä.

Hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa keskittyä potilaaseen järjestelmäkirjausten sijaan. Ajantasainen tieto tuo laatua potilastyöhön ja mahdollistaa parhaan mahdollisen hoidon.

Enemmän aikaa potilastyöhön

Hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa keskittyä potilaaseen järjestelmäkirjausten sijaan. Ajantasainen tieto tuo laatua potilastyöhön ja mahdollistaa parhaan mahdollisen hoidon.

Helppokäyttöinen järjestelmä vastaa toimintalogiikaltaan nykyaikaisten web-selainten ja applikaatioiden toimintaperiaatteita. Työtila on muokattavissa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Helppo oppia ja käyttää

Helppokäyttöinen järjestelmä vastaa toimintalogiikaltaan nykyaikaisten web-selainten ja applikaatioiden toimintaperiaatteita. Työtila on muokattavissa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Katso video

Työtapojen ja järjestelmän yhteensovittaminen

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on murroksessa kuntien ja sairaanhoitopiirien yhdistyessä. Laadukkaan hoidon ja katkeamattoman hoitoketjun varmistamiseksi hoitotietojen täytyy olla saatavilla yli organisaatiorajojen.

Potilastietojärjestelmän käyttäjille halutaan antaa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuva työlle olennaisista potilastiedoista. Käyttäjien täytyy tietää kuinka tieto järjestelmässä liikkuu ja miten kirjaukset tehdään, jotta tieto näkyy kirjaajasta huolimatta samanlaisena kaikille. Koska saman järjestelmän kautta hallitaan potilaan koko asiointi ajanvarauksesta laskujen lähetykseen, on eri käyttäjien roolit ja potilaan tietoturvan huomioiminen erittäin tärkeää.

“Työprosessit piti mallintaa uudella tavalla. Ennen hoitotyötä tuettiin vain lomaketasolla ja nyt sitä tuetaan prosessin ehdoilla. Prosessia piti muokata järjestelmään ja järjestelmää prosessiin ja se yhteensovittaminen oli uutta.”

Ari-Pekka Paananen

Tietohallintojohtaja

Kaikki potilastiedot yhdessä paikassa

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitotietojen ja potilashistorian tallentuminen yhteen järjestelmään mahdollistaa asiakkaalle sujuvan palveluketjun. Ajantasaiset terveystiedot säilyvät Kanta-Hämeen keskussairaalan ja alueen terveydenhuollon yksiköiden ammattilaisten käytössä.

Järjestelmä on helppokäyttöinen ja vastaa toimintalogiikaltaan nykyaikaisten web-selainten tai applikaatioiden toimintaperiaatteita. Järjestelmään itsessään tarvitsee vain vähän koulutusta, mutta käyttö vaatii myös uudistuneiden työprosessien opettelua. Työtila muuttuu työtehtävän ja valitun roolin mukaan ja käyttäjä voi muokata aloitusnäkymän tarpeitansa vastaavaksi.

“Käsitellään lähete, annetaan aika, varataan tutkimukset ja potilas saapuu hoitoon. Kokonaisuus päättyy, kun potilaalle kirjoitetaan reseptit, lääkitystiedot ja tilastoinnit suoritetaan ja hän saa laskut,” projektipäällikkö Marjukka Virtanen kuvailee.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä Lifecare on palveluorganisaation sisäinen järjestelmä, josta sovitut tiedot siirtyvät potilaan alueelliseen sähköiseen asiointiin ja Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon.

“Klikkausten määrä on vähentynyt, lähetteen käsittely on nopeutunut ja lääkitys näkyy yhdellä silmäyksellä. Myös tilastointiin ja laskutukseen vaikuttavien tietojen kirjaaminen tehostunut.”

Marjukka Virtanen

Projektipäällikkö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä käyttöönotto tapahtui 3.3.2019. Keskeinen rooli käyttöönotossa oli yhdessä suunnittelulla ja koulutuksella.

Tiedon järjestelmäasiantuntijat perehdyttivät Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vastuuhenkilöt Lifecaren mahdollisuuksiin. Pääkäyttäjät miettivät työryhmissä, miten järjestelmän ominaisuudet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan sairaanhoitopiirin arkea ja Lifecarea konfiguroitiin tarpeiden mukaan.

“Tieto koulutti pääkäyttäjät ja kaikki loppukäyttäjät kävivät sisäisen kolmen tunnin koulutuksen, joka oli räätälöity eri ammattiryhmille. Mukana oli hoitohenkilökunta, lääkärit, osasto- ja tulosaluesihteerit sekä erityistyöntekijät kuten sosiaalityöntekijät ja psykologit.” Virtanen kertoo.

Henkilökunnalle tarjottiin myös sähköinen oppimisympäristö.

“Käyttöönotossa tärkeää on huolellinen valmistautuminen ja hyvä testaus etukäteen, että löydetään ongelmakohtia jo ennen päivitystä. Koulutuksissa erityisen tärkeää on huomioida toimintaprosessit, joiden mukaan työskennellään.”

Marjukka Virtanen

Projektipäällikkö

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä